Budoucnost Bůh Církev Deprese Digitalizace Ekonomika EU Fotoaparát Fotografování 

GVKB Hříchy Matrix Očistec Parazitování PC Práce Sex Vláda Windows Zasvěcení Čert 

Ve zlé situaci jsme zlí a v dobré situaci jsme dobří


Myslíme a jednáme podle situace, ve zlé situaci jsme zlí a v dobré situaci jsme dobří, principem je zde vyřešit složitou situaci, a tím zde být úspěšným, zákony a normy určuje existenční situace. Zjednodušeně agresivní je zvíře, pokud má hlad, nebo pokud je ohrožen jeho život, revoluční změny nastávají tehdy, pokud má lid dlouho veliký hlad. Ve válce vraždíme a potom se už nevraždíme, stejné je to i u vztahů v rodině a v zaměstnání, situace zde určuje naše myšlení a konání.


Vše se mění díky mnoha příčinám a všechny tyto změny vytvářejí aktuální situaci, klasickou situací je počasí, může svítit sluníčko a za chvíli může zase pršet. V minulosti bylo běžné řešit životní situací násilně fyzickou silou, protože lidi byli velmi silní a málo inteligentní, dneska je zde snaha životní situaci řešit pomocí inteligence, a používat fyzickou sílu co nejméně je to možné. Místo fackování je zde sprosté slovo, které se snaží druhé ponížit, místo pracného napichování jinověrců na kůly, je zde jenom ubohé sprosté nadávání na sociálních virtuálních sítích.

Moje konto: 000000-0189485143/0800 e-mail
& Blogger Templates