UžívEy Si  kAždičKoU MinUtu sVýhO žIVoTa , pRtžE nIkdY nEvÍš , yEstLi tO nÁhOdOu nEBudE tVá PoSleDní mInuTa ..
25.Leden 2009
To byl prostě nejlepší večer Naše hledání Remixu, cesty k Rondu, noční procházka kolem Svratky ... Prostě úžasnej večer !!!!A ty naše hlášky ty stály za moc .. třeba :
Co to je za cácorky .. ??To je Ulmanová ty voe ....
... Prostě celej den s Claudush byl superA ta autogramiáda -->Honzíčku - Drahoušku on ví Prostě nezapomenutelnej večer Děkuju
Vložil: hanulik555 ¤ Komentářů (0)
30.Srpen 2008
My ysme E, My ysme A, My ysme ELITA .. !!!(A vedoucí je BridGetta)
Vložil: hanulik555 ¤ Komentářů (0)
27.Srpen 2008
MishAk lEžÍ nA BridGettinÉ vRzayÍcí pOstElI
BriG Na MishAka :,,ŠópNi sE KostLivČe .. "
MishAk :,,NésmE nA PlEcHovÝ sTřeŠe .. "
BriG :,,Ae VrŽe To SténĚ ... !!!!"

 
ClaudusH řÍKá KokinOvi :,,KokiNo .. tÁknI sPaT nEž pŘíjDe SvatKa .. !!! "
MishAk rEaGuyE :,, MnO yO .. KokiNo Ye NአMaLeY bEzdoMovEc ..
"


HaňuLka sE pTá MishAka :,, Ty sEš LevÁk .. ??"
A BridGetta nA tO :,,No A .. ?? Yá sU tAkY .. "
MishAk :,,LevÁci ySoU InteLigEntnĚjší .... "
BridGett :,,YsMe 3% mEnšiNa ."
MishAk :,,MnO vIdÍš .. YsMe vZácNějŠí jAk BuzEranTi .. "


MishAk nA BridGett :,,MiláČku,sTříLíš hŮř nEž vAříŠ .. "
BridGetta oDpovídÁ :,, Se TakY nEtReFíš .. "


HaňuLka nA KokiNa :,,KokiNo , tÁhnI sE uMýT .. VžDYť SeS 3dNy NeMyl ... "
MishAk :,,MnO tO sEš soLidNí pRasE ..!!!! "

Po pŮl hOdinĚ
KokiNo:,,TaxEm sE uMyL ."
VšicHni jEdnohLasNě :,,Kecአ... !!! "
MishAk :,,TyS tU sPrcHu nEviDěl aNi z vLakU .. !!! "

Po dLouhÝm zKoumÁní ..
ClaudusH :,, On sE fAkt  mYl .. !!!"

LiNdA nA MishAka : ,, KousL tĚ uPír. "
MishAk rEaguyE :,, BěŽ dO hAyZlu ..

NejčAsTěyŠí MishAkova ReakCe : ,, Ty ySi aLe hLoupOučKá oVečkA .. "


Mishak pŘed RestaUracÍ :,, TaK dĚcKa, jDemE nA sTeaK .. !! "
ČíšníK v ResTauracI :,,TaK cO sI dÁtE .. ?? "
MishAk :,,Yá bYcH pROsiL 6x hOvězÍ vÝvar .. a 4x MarLenKu s 6lŽičKamA yO .. ??!! "


MishAk lEžÍ s BridGett nA pOsTeli, pŘevAluyÍ sE a KoUkayÍ Si dO OčÍ ... MaLá AniČkA Je S nImI v PokoJi.
AničKa :,,RodiČe, Vy Si Mě NeVšÍmáTe .. !!
BridGett na tO oDpovÍdÁ :,,MamiNka s TatíNkEm mAjÍ dŮlEžitOu pRáCi ... !!! "BridGettka sE pTá HankY :
BriG :,, Ty čTeŠ WITCH .. ?? "
HanKa :,, JojO ."
BriG :,, HmMm .. sOlidNí pIčoviNa .. !! "


Po hŘe v ŘecE kDy bYlI vŠicHni mOkřÍ YdOu BridGett s MishAkem a ClaudusH k cHatĚ ..
BridGett :,,TeĎ YsEm jAk TokiO HotEl ..  "
MishAk :,, CotO .. ?? "
BriG :,, MnO tI Šli TakY DurcH dEr MonsUn .. "


PřI hŘe SardEl .. kDy bYl KokiNo SardEl ..
X sE pTá KokinA :,, SeŠ SarDel .. ?????????? "
KoKino nA tO :,,SeŠ dEbiL .. ??????? "VedouCí SvatKa vOLá nA MishAka ..
Sv. :,,MichAle .. pOjď sEm .. !!! "
MishAk zNecHuceNě :,,Už jDu . "

Po 10 mInuTácH KdYž MishAk vEjdE dO pOkoJe ELITY
MishAk nAštVanĚ řÍkÁ :,, To ysOu krEtéNi .. !!!!!!!!!!!! "
BridGetta :,,Co yE .. ?? "
MishAk odPovídÁ :,,AlE .. ZasE kLíšTě .. "
Vložil: hanulik555 ¤ Komentářů (0)