Zavedeme v EU odpustky pro lháře

24.Listopad 2019
Lhaní by se mělo zakázat a pokutovat. Lhaní je tvrdou návykovou drogou která škodí stejně jako pervitin a marihuana, pokud jsme zakázali tvrdé drogy a nesmí se dětem prodávat alkohol a... >>
 
Autor: koubavit v 22:45, |

Ano, každý chce hrát první ligu

Jedna věc je něco chtít a druhá věc je to mít, žijeme v systému kde je dobrota žebrota, myslíme a konáme podle situace, vše se zde točí okolo protekce, někdo se narodí jako milionář... >>
 
Autor: koubavit v 18:55, |

Jak optimálně eliminovat závislosti?

Závislosti nás ovládají jako loutky, seznam lidských závislostí je velmi dlouhý, 99% našich závislostí je chybných, správné závislosti jsou vzácnou výjimkou v našem životě. Komu... >>
 
Autor: koubavit v 14:27, |

Debilní komunismus

Podívejme se na současný a minulý režim objektivně, každá centrální mocná organizace je založená na rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, rovnost a svoboda byla a bude... >>
 
Autor: koubavit v 12:24, |

Proč má u nás většina lidí v hlavě bramboračku?

Mentalita místních lidí je o tom jak vše pyšně kritizovat, ale sebekritika je lidem zde cizí, ten druhý je hříšník, ale já nejsem hříšník. Mít v hlavě bramboračku znamená že... >>
 
Autor: koubavit v 09:33, |

Vše je hra podle přirozených pravidel vycházejících ze situace ve které žijete

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš... >>
 
Autor: koubavit v 07:55, |

Ano, kvalitní vláda to je utopie

23.Listopad 2019
Každá vláda na dálku manipuluje centrálně s mnohým tak aby se měla dobře, to nemůže logicky optimálně fungovat protože je zde problém s velikou vzdáleností a není zde dialog který... >>
 
Autor: koubavit v 21:27, |

Robot který učí roboty?

Vše se dneska optimalizuje a automatizuje, v globální konkurenci uspěje ten kdo nabídne kvalitu za malou cenu a to je možné jenom tím že robot bude učit roboty, lidská práce je luxus... >>
 
Autor: koubavit v 19:33, |

Jaký má život smysl když je plný problémů

Na internetu je veliká nabídka ve které většina lidí nalezne co hledá, svoboda je v možnosti volby z veliké nabídky. Vše je dneska zboží a pokud je konzument spokojený tak jde zboží i... >>
 
Autor: koubavit v 15:25, |

Starší články >