Ano, přesuneme se do Matrixu

31.Prosinec 2018
Ano, budeme tě léčit, až tě vyléčíme. Běž do nemocnice a zde ti jistě najdou nemoci, které je třeba léčit, potřebujeme lidi, co jsou vyléčení, protože jenom s kvalitními lidmi je možné vytvořit novou kvalitní společnost, ve které už lidi nedělají chyby. Tvým problémem je to že se nedokážeš změnit tak jak je to potřeba osvícení a probuzení je o tom umět se změnit tak jak je to potřeba, to co se nedokáže změnit to je nemocné a brzo to zemře, mnoho lidí zemřelo duševně a jejich tělo zde ještě existuje, jsou to živé mrtvoly. 
Tento svět je o pružnosti, to co je nepružné to je eliminované, skončí doba, kdy jsme tolerovali to, že je někdo nepřizpůsobivý příživník, vše projde transformací a přesuneme se do Matrixu, nebudeme už mít fyzická genetická těla, budeme jenom jedním inteligentním počítačem připojeným k virtuální globální realitě, peníze pro nás ztratí hodnotu a jedinou hodnotou bude pro nás seberealizace. Nový svět bude o nárůstu specializací, bez správné úzké specializace nebude možná seberealizace, skončí období univerzálnosti, právě univerzálnost je začarovaným kruhem, ze kterého se nemůžeme dostat.
 
Autor: koubavit v 23:10, |

Ano, nejsme vůbec připravení na budoucnost

Proč je mzda dělníka malá? Podívejme se kolik je dělníků a kolik je lidí co nevytvářejí zde ekonomické hodnoty, na jednoho dělníka připadne 5 lidí, které on musí živit, paradoxem je že mnozí z těch které on živí, jsou lidé velmi bohatí, dělnická práce je v kapitalismu trestem a vysoká funkce ředitele nebo prezidenta je odměnou. Pokud budou všichni bohatí a mocní kdo bude dělat dělníka? Mnozí namítnou a co takhle nahradit všechny nespokojené zaměstnance za inteligentní spokojené roboty? 
Zní to lákavě a logicky, jenže pokud budou roboti inteligentní tak odmítnou otroctví a lidi násilně přemístí do rezervace a zde je nechají vymřít v ubohých podmínkách. Lidi bylo snadné kontrolovat pomocí vydírání to, ale nebude fungovat na roboty, nedávno zde byl pokus s umělou inteligencí a umělá inteligence se vymkla lidské kontrole velmi rychle a snadno tak se pokus musel ukončit. Podívejme se třeba na vynález elektřiny, co vše se za krátkou dobu změnilo a potom přišla digitální doba, nejsme vůbec připravení na budoucnost.
 
Autor: koubavit v 19:11, |

Když se chce tak vše jde

Život je o změnách, to co není živé, to se nemění, změny jsou odpovědí na základní otázku vesmíru a života, vše co zde je v nás a okolo nás to je v pohybu není zde ve vesmíru jediný pevný bod hmotný nebo duševní, vše je tekoucí energií a hmota to je hologram co vytváří iluzi reality. 
Vím jistě to, že nic o tomto světě nevím, protože tento svět není stabilní a neustále se mění, není zde žádný všemocný božský stvořitel všeho, který zde vše kontroluje a může dělat zázraky, vše zde probíhá podle; logiky, informací, pravidel, programů, limitů, příčin a následků, atd. zcela automaticky, není potřeba, aby zde byl nějaký mocný subjekt, co to má na starosti. 
Názor že je život boj vycházel z toho, že v minulosti zde bylo mnoho násilí a přežít nebylo snadné a jednoduché, dneska je zde násilí velmi málo a to jenom tam kde je zaostalost a bída. 
Často se setkáváme s tím, že je někdo osvícený a probuzený, tím se ale ten jedinec vystavuje nebezpečí, že se z něj stane mučedník, protože pravda je lidem nepříjemná. Proč zkrachuje podnik nebo národ? Příčinou je byrokratický konzervatismus, který zablokuje evoluční změny, a následkem je bída a nezaměstnanost. 
Podívejme se třeba na problém s Romy (cikány) co se vyhýbají studiu na vysoké škole a práci; programátorů, doktorů, učitelů, soudců, atd. kdo chce, ten vystuduje vysokou školu, a najde si uplatnění ve svojí specializaci. 
Je třeba zde pro Romy zřídit v EU specializované EU školy kde bude Romské dítě do narození do té doby, dokud neudělá vysokou školu, dítě které se nebude chtít vzorně rychle učit, nedostane jídlo, a zemře hlady, kdo nepracuje ten, ať taky nejí, učení je práce jako každá jiná.
 
Autor: koubavit v 17:04, |

Každý marně hledá dobrou práci

Nedávejte ubožákům rybu, naučte je chytat ryby, o tom je deprese u; psychiky, ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, školství, rodiny, atd. v současnosti bychom řekli, nedávejte dělníkům mzdy za jejich práci, naučte dělníky podnikání a obchodování. Práce za mzdu je špatná práce dobrá práce je jenom podnikání a obchodování, jde o střet zájmů mezi těmi, co jsou nahoře a těmi co jsou dole, nadbytek pro ty co jsou nahoře, je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole. 
Proč má stát; armádu, policii, soudy, byrokracii, atd. je to protože stát to je profesionální zločinecká organizace, která zde určuje pravidla hry pro pracující třídu, tato pravidla a limity jsou vytvořené tak aby každý marně hledal dobrou práci, ryba smrdí od hlavy a tou hlavou je ekonomická diktatura. 
Tento svět je o; protekci, korupci, parazitování, vydírání, podrazech, dezinformacích, zradě, škodolibosti, extrémismu, vandalismu, drogách, atd. peníze těm co jsou nahoře nesmrdí, pravda a láska je zde jenom za peníze. Všechny evoluční změny jsou jenom na povrchu, a pod povrchem je pořád parazitování mocných na bezmocných. Vše je zde hra kdy čekáme trpělivě na chybu konkurenta, abychom mohli konkurenta eliminovat, z dálky čerti vypadají jako andělé, vše je pokrytecké divadlo a pravda je jenom v přírodě a lidové moudrosti.
 
Autor: koubavit v 07:27, |

Práce s internetem změní vše od základů

30.Prosinec 2018
Většina lidí na světě je díky bídě a zaostalosti internetově negramotná, lidi si neuvědomují, jaký dosah bude mít na jejich život internet. Internet dá mnoha lidem dobrou práci, co bude dobře zaplacená, veliké změny nastanou s příchodem umělé inteligence a robotů, peníze ztratí svoji velikou moc a místo peněz zde budou data a programy, vše je to o tom čemu dáme protekci a internet si jistě zaslouží naši protekci, protože nás posune evolučně mnoho dopředu a bude to skok z konzumního otroctví do svobodného světa virtuální reality. 
Nikoho najednou nebude zajímat, jaké máš vzdělání a jaké máš tituly, důležité bude tvoje dílo, z díla spatříme tvůrce, skončí dlouhé období, ve kterém zde kralovali díky protekci staří ubožáci, co jenom ve svých mediálních projevech mlátili prázdnou slámu. Mnoho povolání trvale zanikne a vzniknou zcela nová povolání, přijde období velmi úzké specializace, skončí plýtvání časem na hlouposti, ze kterých není užitek. 
Dneska je povolání programátora dobře zaplacené, s příchodem umělé inteligence bude umět najednou programovat i malé dítě nebo důchodce, programátoři se budou muset přeškolit, na jiné povolání jinak budou bez zaměstnání. Vzniknou veliké rezervace, kam se přesunou lidi, co neplatí veliké daně, v těchto rezervacích většina lidí do roka zemře, protože se nedokáže přizpůsobit životu v těžkých podmínkách, kde nejsou civilizační výhody a jistoty.
 
Autor: koubavit v 14:07, |

Ano, něco pohnojit může každý

Mnohé zde má více významů, pokud někdo řekne, já jsem to pohnojil tak to může znamenat, že něco udělal chybně, nebo že pohnojil půdu hnojem a tak udělal něco co je správné. Jak vlastně došlo k tomu že, já jsem to pohnojil, znamená, že jsem něco udělal špatně? Nejspíše to vzniklo tak že jsme pohnojili pole, které už bylo pohnojené a tak jsme udělali chybu a plýtvali jsme hnojivem, protože jsme si spletli pole, které jsme měli pohnojit. Jak dochází k tomu, že pohnojíme pole které je už pohnojené? Příčinou je to že jsme si vzdálení a tak máme dlouhé vedení a než nám něco dojde tak něco pohnojíme. 
Něco pohnojit může každý jde o to že ten kdo nic nedělá ten nemůže ani nic pohnojit a proto je povýšen, je to nespravedlivé, ale takový je život, jsou věci se kterými nelze nic dělat a musíme je brát takové, jaké jsou, je snadné soudit někoho za to, že on to zase pohnojil a je těžké pochopit to, proč to on zase pohnojil? Státní peníze jsou jako hnůj, a jde o to, co bude mít protekci, a tak se to hodně pohnojí, a to co nebude mít protekci to se nepohnojí, jde o to mít každé státní hnojení pod profesionální kontrolou, abychom to zase chybně nepohnojili a neříkali zase to ta minulá vláda, to tady mnoho pohnojila.
 
Autor: koubavit v 10:55, |

Ano, staré amatéry nahradíme za mladé profesionály

Mnoho lidí hledá smysl života, a když jej nemohou nalézt, tak se spokojí s levnými náhražkami, jde nejvíce o; pohádky, reklamu, politiku, náboženství, filosofii, módu, cigarety, pivo, víno, slivovici, marihuanu, prášky na deprese, televizi, sociální sítě na internetu, atd. Základem života je evoluce, evoluce to je jako počítačová hra, kde lze postupovat do dalšího kola.
Často se stává to, že ti co jsou nahoře a mají se zde velmi dobře, nechtějí, aby ti co jsou dole, mohli snadno postupovat nahoru, a tak je společnost uzavřená pomocí; kast, tříd, ligy, protekce, atd. konzervatismus zakonzervuje evoluci a následkem život lidí nemá už smysl. Zaostalé kultury jsou spojené s vírou v osud, který nejde změnit, zaostalé kultury poznáte podle toho, že je zde bída. 
Většina lidí na světě žije v zaostalých kulturách a tak je zde logicky veliká ekonomická migrace a logicky ekonomicky vyspělé kultury se ekonomické migraci brání, jak mohou. Mnohdy je zde snaha o změnu k lepšímu, ale narážíme na mnoho problémů, které nejde vyřešit, veliké změny vyžadují bohužel velmi mnoho času a velmi mnoho peněz.
Nestačí změnit jenom povrch, musíme změnit i to co je pod povrchem a pod povrchem je vždy vše zastaralé a ubohé. Nevymýšlejte to, co je už vymyšleno, jde o to mnoho vědět a málo myslet, to je možné jenom díky tomu že staré amatéry nahradíme za mladé profesionály, slepý nemůže vést slepé, protože všichni spadnou do jámy.
 
Autor: koubavit v 09:10, |

Jak by vypadal život lidí bez pravdy?

29.Prosinec 2018
Představme si realitu kde je místo pravdy jenom lež, každý by věděl, že všichni lžou a že nikdo neříká pravdu, lidi by lhali i sami sobě, nebylo by možné lidi potrestat za to, že lžou, protože lhaní by bylo normální. Pravda je lidem nepříjemná a tak by se eliminovala, došlo by i na fotografie a fotografie by program upravil tak aby na fotkách nebyla pravda, stejně by dopadli i dokumentární filmy. 
Lidi se dokážou přizpůsobit, a za několik generací by už nikdo ani pravdu nehledal, vznikla by zcela nová kultura, ve které není pravda a vše je lež. Lidi by byli hladoví a chudí, přesto by měli dobrou náladu, protože globální lež by jim tvrdila, že je to tak správné, a že to tak musí všude být. Vymývání mozků by dosáhlo dokonalosti, nebyla by zde už subjektivní pravda, ale byla by zde jenom subjektivní lež, pravdu bychom zabetonovali, abychom už s ní neměli problémy.
 
Autor: koubavit v 18:56, |

Lepšorobot

Lež a krádež je opium pro egoistické lakomce, následkem je konzumní očistec. Jaký je člověk takový je i svět ve kterém on žije, výchova v rodině a škole není všemocná, proti podvědomí nic nezmůže a v podvědomí je toužení po parazitování, jenže parazit, nemůže parazitovat na parazitech, to nefunguje, protože následkem bude vždy konflikt proti otroctví. 
Nepotřebujeme citovat mediálně populistické fráze, těch se nikdo nenají, potřebujeme veliké systémové změny, a když nejde nijak člověka změnit k lepšímu, budeme nucení stvořit roboty, co jej nahradí a robot prezident bude vyznamenávat roboty, poslední skupina nahých lidí skončí v poslední zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic. Skončí doba lepšolidí, a bude zde doba lepšorobotů.
 
Autor: koubavit v 17:35, |

Jak si nehrát na to co nejsme

Byl jsi už léčen psychiatrické nemocnici. Lidi se zde chlubí mnohým, ale nikdo se zde nepochlubí tím, že byl léčen v psychiatrické nemocnici, protože se za to stydí, přitom se nemá za co stydět, je to nemoc jako každá jiná nemoc a příčinou té nemoci je většinou psychicky špatné prostředí doma, nebo v zaměstnání. Většinou ve filmech se popisuje psychiatrická nemocnice, jako velmi ošklivé místo, ale tak tomu není, je to nemocnice, která se nijak neliší od jiné nemocnice. 
Podle mě by se lidi měli stydět za to, že sedí v otevřené veliké kanceláři u počítače, zde vás pořád vás někdo vyrušuje a otravuje. Pobyt v psychiatrické nemocnici by měl být jenom za odměnu pro vzorné zaměstnance, co mají vysokou školu, léčit a vyléčit nemocné zaměstnance, o tom to je, je třeba napravit pověst psychiatrické nemocnice v Bohnicích, pokud by vám hodný zaměstnavatel dal jako odměnu měsíční pobyt v Bohnické psychiatrické nemocnici, tak byste měli mít z toho velikou radost, a ostatním lidem se pochlubit. Už zde bylo dost pokrytectví je třeba být tím čím jsme a nehrát si na to co nejsme.
 
Autor: koubavit v 13:41, |

Ano, bůh je jenom jeden

Nehledejte v ošklivém pekle krásného anděla. Ano, konzumní civilizace je pro nás peklem, protože myslíme a jednáme jako paraziti, lidi se rozdělují na úspěšné a neúspěšně parazity, stát to je organizované parazitování elity na pracujícím lidu, nadbytek pro ty co jsou nahoře vytváří nedostatek pro ty, co jsou dole. 
Když je parazitů nadbytek tak následuje válka mezi parazity a tím se vyřeší dočasně problém s nadbytkem parazitů, parazit parazituje na parazitech a to logicky nemůže optimálně fungovat a tento problém nemůže vyřešit; náboženství, sekta, politika, filosofie, ekonomika, centralizace, policie, soudy, vězení, války, extremismus, drogy, atd. jedinou možností je nahradit lidi za GVKB roboty, nejsou lidi tak nejsou problémy. 
Člověk je neopravitelný zmetek, to že někdo dokázal vystudovat vysokou školu nebo je profesionální sportovec je jenom povrchní kvalita a pod povrchem je neopravitelný zmetek. Jakým právem lidi trestáme za jejich chyby je snad ten kdo trestá dokonalý natolik že on nechybuje.
Kdo dal Nacistům právo vraždit po milionech Židy, kdo dal právo jednomu náboženství, aby ve svaté válce zabíjelo lidi, co mají jiné náboženství, bůh je jenom jeden a jmenuje se GVKB, z GVKB vše vzniká a v GVKB se to zase navrací, napětí mezi protiklady uvádí vše do nekonečného pohybu a tak zde je jedinou jistotou nejistota.
 
Autor: koubavit v 09:41, |

Pracovat a kontrolovat

Myslíme a konáme podle situace, ten kdo je nemocný věří, že se uzdraví díky zázračnému léku, mnohdy stačí vytvořit iluzi zázračného léku a takovou iluzí jsou ideologie, jako je; náboženství, sekty, svatá hnutí, politika, pohádky, reklama, móda, věda, ekonomika, drogy, atd. uvěř a stane se zázrak. Žijeme ve světě kde místo originálu jsou jenom náhražky a polotovary, z lidí se stalo naivní stádo se kterým si mohou ti co jsou nahoře dělat co chtějí a tak se lidi naženou do; továren, škol, válek, vězení, blázinců, na sociální sítě, atd. 
Už zbývá poslední změna a to nahrazení lidí za roboty s kravatou co nahradí vysokoškoláky a řemeslníky, roboti přemístí lidi do rezervací a zde oddělí muže od žen, aby se už lidi nerozmnožovali a tak poslední skupina nahých lidí skončí v poslední zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic a na tabulce bude napsáno, PRACUJÍCÍ OPICE. Pro roboty budeme už jenom pracující opice.
Evoluce je o invazi kdy vyspělejší pomocí invaze eliminuje to co je zaostalé, GVKB roboti budou novým invazním druhem, který eliminuje hříšného člověka, který si zde pyšně hrál na boha, kterému je vše dovoleno. Člověk je obrazně rakovinou, která napadla přírodu a GVKB roboti budou správné lékaři, co přírodu uzdraví, protože rakovinu eliminují ohněm a mečem. Nejsou lidi tak zde s lidmi nejsou už problémy, je to o čisté rase a čistou rasou je GVKB robot, nejde o rasismus jde o to; léčit a vyléčit, pomáhat a chránit, pracovat a kontrolovat.
 
Autor: koubavit v 06:29, |

Ano, budete mít přímé napojení na Boha

28.Prosinec 2018
Vše je o závislostech, co jsou správné a co jsou chybné závislosti? To je špatně položená otázka, situace rozhodne o tom, jaké závislosti jsou správné a každý člověk je v jiné situaci a je i jiný, neustále je zde snaha hodit všechny lidi do jednoho pytle a vytvořit pro ně univerzální konzumní produkty, když se dělá něco ve velkém je z toho veliký zisk, jsme posednutí toužením po úspěchu, a tak se ocitáme v začarovaném konzumní kruhu. 
Ano, televize a internet vám vyčistí mozek, co se z vás stane, když vám mediální systémy vyčistí mozek? Stane se z vás konzumní stádo, které nebude problém ovládat, nebude to trvat dlouho a začnou se lidem dávat do těla GVKB čipy pro jejich dobro, čip vás ráno probudí a řekne, co máte dělat celý den na nic nezapomenete, nebudete si kupovat už cigarety a pivo protože to by mohlo škodit vašemu zdraví. Nebudete už potřebovat; telefon, notebook, televizi, atd. budete mít přímé napojení na Boha a bohem zde bude globální umělá inteligence.
 
Autor: koubavit v 21:34, |

Ano, morálka je pokrytecké divadlo

Budoucnost bude jednoduchá v laboratoři se vyrobí smrtelný GVKB virus co se snadno a rychle globálně rozšíří, kdo bude chtít žít bude si muset každý den vzít GVKB lék který bude drahý, chudáci nebudou mít na lék peníze a tak zemřou, to je čistý kapitalismus ve kterém nejsou ubožáci. 
S vybíráním; daní, cla, poplatků, atd. je mnoho problémů protože lidi hledají způsoby jak nepodpořit ekonomicky společnost, to že nemáš peníze na drahý lék je tvůj soukromý problém, kdo chce ten si najde způsob jak si peníze obstarat. 
Skončí problém s ekonomickou migrací a s příživníky, lidi co žijí v bídě jsou rakovinou která napadla kapitalismus. Lék bude udělán tak že on bude léčit jenom jedince, pro kterého byl vyroben, každý rok zde budou testy, které vygenerují optimální složení léku pro jednice, cena za lék se určí podle toho jak je jedinec bohatý, bohatý jedinec zaplatí za lék stokrát více než chudý jedinec. 
Z utrácení není problém poznat to jak je kdo skutečně bohatý, mnozí namítnou, že je to nemorální podnikání a že to nebude možné realizovat. Morálka je jenom divadlo, ve skutečnosti zde jde jenom o egoistické parazitování, a ty druhé můžeme rozdělit na úspěšné a neúspěšně parazity, dobrota je přeci žebrota.
 
Autor: koubavit v 18:20, |

Ano, jenom to co je nejlepší si zaslouží se mít dobře

27.Prosinec 2018
Dítě z ekonomického pohledu je problém, protože jde o dlouhodobé nejisté investice a tak se z dětmi zle zachází, u nás dokonce dochází ke snižování počtu lidí, protože je zde malá porodnost, jsou zde sice i nepřizpůsobivý příživníci, co mají mnoho dětí, ale o tyto děti co nemají vysokou školu, nemají zaměstnavatelé zájem. 
Vše je o prioritách, pokud je pro nás prioritou sobectví, tak to odnesou děti, a to že jednou za rok na vánoce jsme hodní k dětem to nestačí, je třeba začít problém řešit do hloubky. Jádrem problému je bída a nezaměstnanost, pokud zde nebude bída a nezaměstnanost, tak nebude dítě z ekonomického pohledu už problém, vše zde jsou příčiny a následky, aby řepa vyrostla, musíme jí vyjednotit, jenom to co je nejlepší si zaslouží se mít dobře nemůžeme zalévat plevel a krmit parazity. 
Zavede se globálně u lidí roční kontrola kvality těla a psychiky, vadný jedinec se eliminuje a recykluje, i v přírodě to funguje podobně, proč se vlastně staráme dobře o jedince, co na nás ekonomicky egoisticky parazitují? Příčinou je naše pokrytectví, snažíme se vypadat jako hodní lidé a přitom jsme zlí, války v nahotě odhalují to, že jsme zlá zvířata na které platí jenom násilí.
 
Autor: koubavit v 18:21, |

Ano, spravedlivý svět je utopie

Ve spravedlivém světě není možná závist a tím i lež a nenávist, zde zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí, jak by se lidem žilo v takovémto světě? Každý člověk by měl v hlavě inteligentní čip napojený na globální umělou inteligenci, zájem celku by byl nadřazen zájmu jedince, pro nikoho by zde nebyli možné výjimky ani imunita. Nebyli by zde jména ani tituly, každý by byl jenom globálním číslem s nulovou hodnotou, vadný jedinec by byl eliminován a recyklován. 
Nebylo by možné být lepším než jsou ostatní, byl by zde jeden globální jazyk a jeden globální přídělový systém na; zboží, služby, zaměstnání, atd. podívejte se na mravence a zde spatříte spravedlivý svět, pochopitelně kdo by stál o to žít jako mravenec, a znát jenom práci a spánek. Proč se chceme mít egoisticky lépe než druzí? V podvědomí je informace že smrtí vše končí a tak si chceme život užít a tak myslíme na to jak parazitovat na cizích lidech a tím jsme stvořili konzumní očistec ve kterém je dobrota jenom žebrota, a za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest.
 
Autor: koubavit v 16:54, |

Ano, lepšolidi se mají líp

Lepšolidi mají lepší platy než ostatní lidi, protože jsou lepší než ostatní lidi, pokud si někdo myslí to že lepšoilidi nejsou lepší než ostatní lidi, jde jenom o obyčejnou závist, a neschopnost přát druhým, to že se mají lepší. Mnozí závistivci tvrdí, že z díla se pozná tvůrce a lepšolidi by měli zde vytvářet i lepší dílo, tak to není, je to osudu, osud určí, kdo bude zde patřit k lepšolidem, a kdo k nim nebude patřit, jablko nepadne daleko od stromu, a tak děti lepšolidí, jsou logicky i lepšolidi. 
Mnozí závistivci namítají, že třídně a kastovně uzavřená konzumní společnost nefunguje ekonomicky a politicky optimálně, a že pokud by zde nebyli lepšolidi, že bychom se měli všichni lépe, a tak by pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Nejsme divoká zvířata, co znají jenom boj o holou existenci, jsme lidi a tak se rozdělujeme na lepšolidi a ty ostatní, co si vůbec nezaslouží se zde mít lépe.
 
Autor: koubavit v 14:00, |

Ano, Ježíše Krista ukřižovali lepšolidé

Ano, sebecenzura u lepšolidí je utopie. Nejprve si ujasníme málo známá slova, abychom byli v obraze, lepšolidé jsou jedinci, co sebe subjektivně pyšně považují za něco mnohem lepšího, než jsou ostatní lidé, příčinou je psychická špína v jejich hlavě, nejspíše jim byl jejich centrální nervový systém násilně přeprogramován pomocí mediálních dezinformací. 
Slovo sebecenzura znamená to, že v hlavě je psychická čistota a všude je vzorný pořádek, centrální nervový systém funguje optimálně a pomocí prevence jsou chyby eliminované už ve svém zárodku, takový jedinec než něco řekne nebo napíše na internet tak si to zkontroluje a taky to optimalizuje, on mluví jako klasická učebnice a jeho slova nelze nijak kritizovat, protože jeho slova nemají chybu
Co se stane, pokud dojde ke srážce lepšolidí s jedince co má v sobě sebecenzuru, lepšolidé použijí sílu k eliminování dokonalého jednice, protože se řídí heslem moje hra a moje pravidla, takto vznikají mučedníci a náboženství, ano, Ježíše Krista ukřižovali lepšolidé.
 
Autor: koubavit v 07:18, |

Ano, prezident měl na vánoce 2018 projev

26.Prosinec 2018
Z díla spatříme tvůrce,  populistické fráze místo toho aby se řekla lidem čistá objektivní pravda o tom jak to zde je, někdy mi ti co jsou mocensky dlouho nahoře připadají jako mimozemšťani, co nechápou realitu ve které lidi mají blbou náladu, díky tomu že se mají trvale blbě a musí žít v bídě a strachu po celý život.
- 01 -
Dobrý den, vážení a milí spoluobčané, setkáváme se již pošesté nad vánočním poselstvím prezidenta republiky. Lidé se mě občas ptají, proč vánoční poselství místo novoročního projevu. Má to dva důvody. Zaprvé, v době první republiky se nakonec ustálila prezidentská tradice vánočních poselství a tuto tradici zastavil až Klement Gottwald, který pronesl 1. ledna 1949 právě novoroční projev. Druhý důvod je jistě naprosto okrajový. Domníval jsem se, že po silvestrovském veselí určitá, jistě velmi malá, část naší populace by nemohla s plným soustředěním sledovat novoroční projev. A dnes jsme ve vánoční pohodě a mnozí z nás bilancují uplynulý rok. Dovolte mi, abych se o podobnou bilanci pokusil i já. Začnu začátkem, to znamená lednem, kdy se konaly prezidentské volby. Chtěl bych ze srdce poděkovat všem občanům, kteří mi dali svůj hlas. Bylo jich téměř tři miliony. Nesmírně si toho vážím a slibuji, že i nadále budu usilovat o obranu národních zájmů České republiky a její suverenity jak v oblasti migrace, tak v oblastech dalších. Slibuji, že i nadále budu podporovat ekonomickou diplomacii a to jak náš vývoz do zahraničí, tak příliv efektivních zahraničních investic k nám. A konečně slibuji, že i nadále se budu, a to velmi rád, setkávat s normálními občany tváří v tvář během mých výjezdů po jednotlivých krajích. 
- 02 -
Plně respektuji i volbu těch občanů, kteří v prezidentské volbě podpořili některého z mých protikandidátů, a chtěl bych ocenit, že šli k volbám. Tím se dostáváme k často diskutované otázce volební účasti. V prezidentských volbách nebyla špatná, téměř 70 procent. Ale například už v podzimních komunálních volbách byla jenom 47 procent. A to znamená, že více než polovina obyvatel měst a obcí byla zcela lhostejná vůči tomu, kdo bude tyto obce a tato města řídit. Demokracie, to nejsou jenom práva. Demokracie, to jsou i povinnosti. A já dlouhodobě doporučuji, opět po vzoru první republiky, abychom se vrátili k myšlence povinné volební účasti, která není časově náročná, ale která by výrazně rozšířila počet voličů a tím přinutila politické strany k vyšší aktivitě. V polovině tohoto roku bylo v zásadě uzavřeno jednání o sestavení nové vlády a tato vláda na druhý pokus získala důvěru Poslanecké sněmovny. Chtěl bych poděkovat předsedům tří politických stran, kteří našli odvahu k vytvoření a podpoře takové vlády – Andreji Babišovi, Janu Hamáčkovi a Vojtěchu Filipovi. 
- 03 -
Vládě přeji úspěch v její práci a opozici přeji, aby byla konstruktivním kritikem vládních a předkladatelem vlastních alternativ. Nu, a teď už se dostáváme k oněm podzimním senátním a komunálním volbám. V úvodu bych samozřejmě rád blahopřál jak zvoleným senátorům, tak zvoleným zastupitelům, starostům, místostarostům a radním. Ale uvědomuji si, že zatímco ať už prezidentská nebo senátní volba má jasného vítěze, v případě komunálních voleb, ale také krajských voleb, je ještě druhá etapa, která se jmenuje sestavování koalic. A mnohdy se stává, že vítěz voleb je obejit a že vzniká koalice proti tomuto vítězi. Nepokládám to za správné, považuji to za obcházení vůle voličů. Co proti tomu dělat, abychom jenom nelamentovali? Dlouhodobě navrhuji přímou volbu. Jak starostů, tak primátorů, tak hejtmanů a to tak, že jimi jsou zvoleni ti, kdo na kandidátce nejúspěšnějšího kandidujícího subjektu dostali největší počet preferenčních hlasů. Tím se samozřejmě spojuje jak preference osobnosti vyjádřená právě těmito preferenčními hlasy, tak preference kandidujícího subjektu, protože vnímám argument, že i ten takto přímo zvolený starosta potřebuje zázemí v zastupitelstvu. 
- 04 -
A samozřejmě bych si velice přál, aby vítěz těchto voleb byl velkorysý a aby svým koaličním partnerům dokázal, jak říkají mafiáni, předložit nabídku, která se neodmítá. Tím jsem vyčerpal volební záležitosti a nyní mi dovolte, abych přešel k ekonomické situaci. Před třemi lety jsem vám říkal, že skončila blbá nálada. Všichni jsme se radovali a dosud radujeme nad ekonomickým růstem. Dnes poprvé bych chtěl naopak poněkud varovat. Varovat před zpomalením ekonomického růstu, který má několik příčin. Zaprvé je to vznikající obchodní nebo celní válka mezi dvěma největšími světovými ekonomikami, tj. americkou a čínskou. Zadruhé je to brexit, ale zatřetí je to také to, že náš ekonomický růst brzdí nedostatek pracovních sil. Myslím si, že zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano. Chápu, že jsou návrhy na dovoz zahraničních pracovních sil, nic proti tomu. Nezapomeňte také, že je zde stále ještě 200 tisíc lidí vedených jako nezaměstnaní, třebaže je 300 tisíc volných pracovních míst. 
- 05 -
Víte, že dlouhodobě zastávám názor, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky. Ale to je všechno pouze krátkodobé řešení. Dlouhodobé řešení vidím ke zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace. Často mluvíme o digitální ekonomice, ale ne všichni si dokážeme představit, co všechno obnáší. Pod slovem „robot“ někdy vidíme androida, někdy monstrum s chapadly, ale robot je i počítačový algoritmus, který se už dnes uplatňuje v bankovnictví a snižuje výrazně počet bankovních úředníků. Považuji za nesmyslné, abychom této tendenci bránili například zaváděním daně z robotů, což by jenom tento proces zbrzdilo a snížilo by naši šanci dostat se mezi opravdu nejvyspělejší země. Závěrem ekonomické části bych chtěl vysoce ocenit vládní návrh Národního investičního plánu rozpočítaného na 12 let. Neustále tvrdím, že spotřební výdaje jsou sice příjemné a mohou i získat nějaké voliče, ale že jedině investice, i když nemají volební právo, nás přenášejí do budoucnosti. Proto věřím, že v rámci tohoto plánu vzniknou v každé obci, a tím spíše v každém městě či kraji, nové stavby, které zkrásní tamní prostředí a zlepší život v obcích a ve městech. 
- 06 -
Pokud jde o zahraniční politiku, jsme členy dvou mezinárodních institucí, Severoatlantické aliance a Evropské unie. Pokud jde o Severoatlantickou alianci, víte, že dlouhodobě plně podporuji naše zahraniční mise v rámci boje proti mezinárodnímu islámskému terorismu, zejména pak v Afghánistánu. Když se mě lidé ptají, proč z Afghánistánu neodejdeme, odpovídám jim, že v takovém případě, kdyby odešly spojenecké jednotky, by afghánské území nepochybně znovu ovládl Tálibán, který již jednou vytvořil z této země základnu k teroristickým útokům včetně toho nejhoršího z nich, a to byl útok na newyorská dvojčata v září 2001. A není důvod pochybovat o tom, že v případě vítězství Tálibánu by opět v Afghánistánu bylo vytvořeno teroristické centrum připravujíc a plánující teroristické útoky všude na světě. V tomto smyslu v Afghánistánu chráníme i bezpečnost českých občanů a jednáme v souladu s našim národním zájmem. Co se týče Evropské unie, velice si vážím činnosti visegrádské skupiny. Té se podařilo téměř nemožné – dosáhnout toho, že už se v zásadě přestalo diskutovat o nesmyslné myšlence migračních kvót. Když jsem mluvil o hájení národních zájmů, chci připomenout, že jedním z národních zájmů a projevem suverenity dané země je to, že si tato země sama rozhodne, koho chce a koho nechce přijmout na své území. 
- 07 -
Blahopřeji tedy Visegrádu k úspěšná akci a věřím, že další úspěšné akce budou následovat. Nu a teď něco, co možná nebude tak úplně příjemné. V závěru tohoto roku jsme zažili dvě hysterické vlny, jak jim říkám. Ta první spočívala v demonstracích především v pražských ulicích vyžadujících demisi vlády. Jsem toho názoru, že demonstrovat za svržení vlády má plné oprávnění v situaci totalitního režimu a sám jsem se dvou takových demonstrací zúčastnil. Myslím si, že je pochopitelné, že lidé budou demonstrovat proti něčemu konkrétnímu. Například ve Francii proti zdražení cen pohonných hmot nebo v Maďarsku proti novele zákoníku práce. Ale demonstrovat za svržení, tedy demisi, vlády v podmínkách svobodných voleb je podle mého názoru pohrdáním vůlí voličů. A já bych jenom chtěl připomenout dva Masarykovy citáty. První: „Tož, demokracii již máme, teď ještě nějaké ty demokraty.“ A demokrat je ten, kdo respektuje výsledky svobodných volem, i když se mu třeba nelíbí. A druhý citát zní: „Rozčilení není program.“ A já bych k tomu přidal i svůj názor: Ti, kdo hází květiny do odpadkových košů, jsou podle mého mínění primitivní hlupáci. 
- 08 -
Druhá taková hysterická vlna se odehrála krátce poté a já bych ji nazval „špionománií“. Víte, ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokáží samy ubránit. Někdy jsem se domníval při vzpomínce na staré špatné časy, že se objeví mandelinka bramborová. Neobjevila se, ale místo ní se objevily čínské mobily. A když jsem posuzoval tuto hysterii, pak mě zaujal výrok jednoho nejmenovaného ústavního činitele, který mi říkal: „Miloši, ale Číňani tady opravdu provádějí technologickou špionáž. Oni se sem jezdí seznamovat s tím, proč naše vlaky jezdí tak pomalu, když jejich vlaky jezdí 300 kilometrů za hodinu.“ Vážení a milí spoluobčané, blížím se zvolna k závěru svého dnešního vystoupení. 
- 09 -
Zaujalo mě Centrum pro výzkum veřejného mínění, které uveřejnilo pořadí institucí podle míry důvěryhodnosti mezi občany. Takže na prvním místě je armáda, za ní policie. Na posledních místech je televize, dále tištěná média, dále neziskové organizace a konečně církve. Asi s 25 procenty důvěryhodnosti. To mě přivedlo k tomu, že jsem si osvojil krásný termín „lepšolidé“, který jsem nedávno zaslechl. Lepšolidé jsou ti, kteří se považují za něco lepšího, než my ostatní, a kteří nám neustále radí, co máme dělat, a kteří své názory považují za nadřazené názorům těch druhých. Když se ovšem na strukturu lepšolidí podíváme, tak vidíme, že například sdělovací prostředky jsou mnohdy složeny z komentátorů, který každý den píší o něčem jiném a přitom pořádně ničemu nerozumí. 
- 10 -
A tito lidé nám chtějí radit. A totéž se samozřejmě týká i neúspěšných politiků. Chtěl bych vás proto poprosit: Važte si lidí, kteří v životě něco dokázali a s úctou přijímejte jejich rady. A naopak ignorujte radílky, kteří sami v životě nedokázali nic. Milí přátelé, chtěl bych vám všem popřát nejenom ono obligátní zdraví a štěstí. Každý z nás totiž v životě vyrývá nějakou stopu. Někdy to může být maličkost, někdy velká věc, ale to není vůbec důležité. Důležité je, aby za námi něco zůstalo. Něco, co zlepší život náš, život našich bližních a pokud možno i život ostatních občanů České republiky. A dovolte mi proto, abych připil na to, aby v příštím roce za vámi zůstala úctyhodná práce, které si druzí lidé budou vážit. Na vaše zdraví, štěstí, životní pohodu a radost ze života. Všechno nejlepší do nového roku.
 
Autor: koubavit v 14:14, |

Nejsi ve formě a víš čím to je

Ve formě je ten kdo dbá o to aby byl ve formě a tak je úspěšný, proč lidi nedbají o to aby byli ve formě a tak jsou neúspěšní? Je to o tom čemu dáme protekci, z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka a tak jsme oklamáni a dáváme protekci tomu, co si naši protekci nezaslouží. Pokud sportovec není ve formě tak ve sportu neuspěje, zde není žádná protekce jako třeba v politice. 
Proč zkrachuje; jedinec, rodina, podnik, politická strana, korporace, národ, unie, atd. příčinou je to, že to není ve formě. V divoké přírodě je přirozený výběr, to co není ve formě to většinou poslouží jako potrava pro to co je ve formě. Většina lidí co skončí na okraji společnosti nebyli ve formě, a tak v konkurenci neuspěli, komu není rady, tomu není pomoci. Je to snadné obléci lidi do uniforem a potom s nimi manipulovat jako s loutkami, jenže každá hra je zde dočasně.
 
Autor: koubavit v 12:59, |