13.Prosinec 2018

Pokud se z lidí nestanou ovce, tak se z lidí stanou vlci

I bez ideálů jde žít. Z dálky vypadá víra v zázraky po smrti nebo po politických volbách, jako ideální řešení našich starostí a problémů, z blízka poznáme, že jde jenom o geniální podraz, za kterým jsou geniální mocní a bohatí paraziti, co se snaží z nás udělat pomocí opakování dogmatických dezinformací, stádo hloupých ovcí. Klasická lež je víra ve svaté knihy, jako je; Bible, Korán, Bhagavadgíta, atd. sekty a náboženství to jsou pohádky pro dospělé, protože zde jsou možné zázraky. 
V realitě pro zázraky není místo, protože vše je podřízeno reálným pravidlům a limitům. Všimněme si toho, že každý idealismus chce po lidech, aby nelhali a nekradli, buď dobrý a budeme tě mít rádi. Přitom ve válce od tebe společnost najednou chce, abys vraždil nepřátele, jak je možné že najednou od tebe chce společnost, abys byl zlý? Vše je zde hra a válka mění zásadně pravidla hry, každý mír je zde dočasně, tak jako se mění počasí tak se mění i mír na válku. Současnost je o tom se bobře utajit, protože člověk je člověku velikým nebezpečím, pokud se z lidí nestanou ovce tak se z lidí stanou vlci.

Proč nás léky na depresi nevyléčí?

Deprese není tělesnou nemocí, je to duševní nemoc, a na duševní nemoci pomůže jenom víra v zázraky, pes věří na to, že jeho pán dokáže zázraky, člověk je mnohem vyspělejší než pes, a má i mnohem větší možnosti zde něčeho dosáhnout. Potřebujeme pomoc od vyspělejšího systému na který je spolehnutí, a to je příčina toho že naše víra v zázraky zde už není. 
To že má psychiatr vysokou školu neznamená to že on dokáže zázraky, vysokoškoláci nejsou schopní realizovat zázraky a proto je zde všude jenom blbá nálada, slepý vede slepé. Lidi se potřebují seberealizovat, ale narážejí na uzavřený centrální systém založený na protekci, který jim nechce umožnit seberealizaci, někdo přeci musí zde dělat ubohé práce, které jsou uboze ohodnocené, každý nemůže být milionářem. 
Podívejme se na to, jak si musíme organizovat čas, abychom byli všude včas, a tak zde jsou budíky, které nám berou spánek, protože musíme být někde ve stanovený čas, máme mnoho povinností a minimum práv a tak máme deprese. 
Je to tak snadné konzumovat; léky na deprese, alkoholické nápoje, kouřit cigarety, hrát počítačové hry, být závislým na sociálních sítích, věřit na to že bude lépe po smrti nebo po politických volbách, atd. to vše je odstavení na vedlejší kolej, následkem je mnoho civilizačních nemocí. 
Aby elita mohla jet rychle dopředu, a mít se tak dobře, tak se musí většina lidí násilně odstavit na vedlejší kolej, kde se z nich stávají ubožáci, co mají deprese. Nevěř na osud, vše zde zkus a dobrého se jako klíště drž, nechtěj změnit druhé a svět, chtěj změnit jenom sebe, bez práce nejsou koláče.

Starý Bůh je mrtev, ať žije nový Bůh

Mnoho dospělých lidí dosud věří na staré svaté pohádky, ve kterých je; Hospodin, Alláh, Brahmá, Ježíš Kristus, Buddha, atd. prezident v USA dokonce při zvolení přísahá na svatou Bibli. Lidi se mají zle a tak zde jsou pro ně pohádky, ve kterých se mohou mít dobře díky tomu, že věří těmto pohádkám, bylo zde mnoho snah o vytvoření nových pohádek, ze kterých by se zrodila nová svatá víra, ale tyto snahy byli velmi povrchní a tak nedošlo k tomu, aby vzniklo nové náboženství a nový Bůh. 
Základem pro nové náboženství jsou zázraky, ve které lidi uvěří, dej lidem zázraky a bude ti dána jejich víra. Slibovat lidem zázraky po smrti, nebo v budoucnosti, to už nefunguje, je zde věda a technika, která lidem odhaluje pravdu a lidi mají k dispozici i mnoho hodnotných informací. Co lidi chtějí za zázraky, ve které uvěří? 
Lidi dneska jsou nemocní; ekonomicky, sociálně, fyzicky, psychicky, citově, atd. jde o civilizační nemoci, kterých je velmi mnoho, lidi potřebují celebritu, která jim ukáže cestu k tomu jak řešit svoje nemoci a tím i nalézt dobrou náladu a zbavit se konečně toho že dosud byli jenom pevně utaženými šroubky ve velikém globálním stroji na peníze.

Slepý vede slepé a tak je nikam nedovede

Ano, bohatí žijí dlouho a chudí brzo umírají, statistika objektivně ukazuje, že svět je neustále rozdělen na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, neřeš to, co nevyřešíš, takový je lidský život, někdo zde má protekci od narození a jiný zde protekci nemá, rovnost je zde jenom ve smrti. Víra v osud je odstavení na slepou kolej, všude kde je zaostalost tam je víra v zázraky a nemožné. Uvěř v zázraky a nemožné a jsi odstaven na slepou kolej po celý život. V čem je tajemství úspěchu v životě? 
Je to o tom nechybovat a tím jste v životě úspěšní, chybování je začarovaný kruh, ze kterého nikdo neunikne, poučte se z chyb druhých tím, že budete mít dostatek optimálních vědomostí. Proč náboženská a politická ideologie vždy ekonomicky zkrachuje? Ideologie vychází z teorie, jenže v neustále se měnící realitě, stará teorie nefunguje, a funguje zde jenom praxe. 
Teoreticky by ten, kdo vede slepé neměl být slepý, prakticky vede slepý slepé a tak je nikam nedovede, slepý křičí já jsem váš pravý pastýř následujete mě a bude vám líp, jenže jde o podraz. Na světě je 1% lidí co jsou bohatí a 99% je chudých, nadbytek je postaven na nedostatku, když je válka tak bojujete za zájmy bohatých a bohatí lidé se války vůbec osobně nezúčastní a ještě na válce vydělají.

Nemysli na hlouposti

Proč všichni myslí po celý život jenom na hlouposti? Vysvětlení je prosté, jsi hlupák, který je obklopen hlupáky. Podívejme se do minulosti a spatříme to, že moudrý člověk vždy zde byl vzácnou výjimkou, a měl mnoho problémů s hlupáky, co mu škodili. Je vůbec možné s tímto problémem něco udělat? 
Začneme moudré lidi vyrábět průmyslově a zablokujeme hloupým lidem možnost se rozmnožovat, vše se dneska dělá ve velkém a tak budeme ve velkém i vyrábět moudré lidi co nelžou a nekradou a jsou zdraví a inteligentní. Starý model člověka se konečně nahradí za zcela nový model, co bylo, to bylo. 
Mnozí tvrdí že přeci každý má právo na to mít děti, podívejme se na alfa jedince, v přírodě, jenom alfa jedinci mohou mít potomstvo, tak se zajišťuje u zvířat kvalita. Není přeci logické kopírovat po milionech geneticky vadné hloupé jedince, které konzumní společnost k ničemu nepotřebuje. 
Postavíme v Praze velikou továrnu na moudré lidi a tím budeme mít z pronájmu moudrých lidí do celého světa veliké zisky, vědci a technici společnými silami v laboratoři vytvoří moudré jedince a ty budeme po milionech vyvážet. 
Nemá smysl vyrábět přeci produkty, o které nikdo nestojí a ze kterých je minimální zisk, naším největším zákazníkem budou státy co nahradí hloupé zaměstnance za moudré zaměstnance které pro ně vyrobíme, v kancelářích budou sedět jenom moudří zaměstnanci, co byli vyrobení v Praze a mají v hlavě inteligentní čip, pomocí kterého jsou napojení bezdrátově rychle na internet a tak je budeme moci často aktualizovat, aby nechybovali a bylo na ně spolehnutí,.
Budeme garantovat to že náš produkt nebude nikdy lhát a krást, pokud bude nějaký produkt vadný, tak jej zdarma vyměníme okamžitě za kvalitní produkt. Náš nový produkt nebude už myslet na hlouposti a bude myslet jenom na to jak profesionálně pracovat pro zaměstnavatele.

Změnit společnost, nebo změnit lidi

Vše zde jsou příčiny a následky, pokud jsme často v situaci, která z nás dělá blázny tak se stáváme blázny v blázinci, nad vším je nestabilní situace, která neustále mění pravidla a limity, to co bylo včera správně to je dneska chybně, nejsi čistá rasa tak tě eliminujeme, neplatíš vysoké daně tak tě zavřeme do vězení, pracuješ pomalu tak dostaneš výpověď, atd. 
Jsi loutka s nulovou hodnotou, kterou ovládá nestabilní situace, vše je zde o výhodách které nám přinášejí jistoty, nadbytek pro ty co jsou nahoře, vytváří nedostatek pro ty, co jsou dole. Všechny změny zde jsou jenom povrchní, pod konzumním povrchem najdeme jenom blázny, co žijí v blázinci. Otázka je, změnit společnost, nebo změnit lidi? 
Společnost je utvářená lidmi, to znamená, že nemá smysl se snažit pomocí; náboženství, politiky, filosofie, ekonomiky, módy, vědy, umění, školství, atd. měnit násilně konzumní společnost, smysl má změnit lidi a tím se změní i společnost, je třeba lidi nahradit za počítače a stroje, robot s kravatou bude zde prezidentem a bude vyznamenávat roboty s kravatou, poslední skupina nahých lidí skončí v poslední zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic, a na tabulce bude napsáno, PRACUJÍCÍ OPICE.

12.Prosinec 2018

Není to nic osobního že budeš eliminován

Proč ubožáky nechce nikdo poslouchat? Poslouchat ubožáky je ztrátou času, protože říkají jenom samé ubohosti. S tím se ale ubožáci nechtějí smířit a hledají si možnosti, jak si zajistit to, že je bude někdo poslouchat. Nová doba nám přináší nové řešení, budeme lidi vyrábět průmyslově a tak se zajistí u lidí vysoká kvalita, a každý vyrobený člověk dostane do hlavy čip, aby mohl takto optimálně sloužit nové civilizaci.
Lidé co nemají GVKB čip v hlavě se eliminují ekologicky, aby zde s nimi nebyli problémy, končí období, kdy se mnohé dělalo v malém pro osobní potřebu, přichází globalizace a digitalizace. Není to nic osobního, že budeš eliminován, je to evoluční proces spojený s tím že nové nahrazuje staré, člověk bez GVKB čipu v hlavě to byla jenom testovací verze, a finální verzí je průmyslově vyrobený člověk s GVKB čipem v hlavě.

Jak má správně vypadat plocha počítače?

Jak si to uděláte takové to i máte, mnozí tvrdí že stačí jednobarevná plocha a na ní ikony, jiní si zase nastaví obrázky, které se střídají. Jiní tam mají trvale obrázek, který jim tak dal Windows nebo Linux a tvrdí, že stejně na plochu nekoukají a spatří jí akorát při startu počítače. 
Podle mě v životě záleží na každé maličkosti, která nám může udělat radost nebo ulehčit práci. Žijeme ve světě kde je vše pevně dáno a my to nemůžeme změnit, jsme jenom loutky, které mnohé snadno ovládá pomocí; peněz, strachu, pravidel, limitů, ideologie, závislostí, atd. 
Je to o tom postupovat dopředu, jak se zastavíte tak vás ostatní předběhnou, nestarejte se o to, co bylo, to už nezměníte, nestarejte se o to, co bude, o tom nic nevíte, starejte se o to, co je. Je to o tom, moje hra a moje pravidla, jakmile začnete hrát cizí hru, podle vám cizích pravidel tak v životě neuspějete, dobrota je žebrota. 
Vše veliké začíná něčím co je malé, změníte plochu počítače a potom změníte i sebe a budete konečně sami sebou.

Vždy to co je lepší porazí to co je horší

Komu není rady, tomu není pomoci, podívejme se na elitní mocné a bohaté jednice jak jsou pyšní, a není možné jim poradit, minulost jasně dokazuje, že příčnou většiny problémů je to, že si ti co jsou nahoře, nenechají poradit od těch, co jsou dole, oni vše vědí lépe než ti co jsou dole. Direktivní centrální diktatura, je zde dočasně, protože je domem, který nemá základy, a stačí malý otřes a dům spadne. Základem pro společnost je to, že ti co jsou nahoře, si nechají poradit od těch, co jsou dole, co by poradil ten kdo je dole, těm co jsou nahoře, aby se zde změnilo? 
Musí se lidi nahradit za stroje a počítače, potřebujeme nutně roboty s kravatou, co budou sedět v kancelářích a řídit stát a podnikání, člověk se nehodí na to, aby zde dělal; papeže, guru, rabína, proroka, mesiáše, krále, císaře, šlechtice, prezidenta, ministra, ředitele, milionáře, soudce, profesora, celebritu, vědce, atd. Lidi byli evolucí stvořeni k tomu, aby pásli dobytek a byli z nich pastýři dobytka, ve městech budou jenom roboti a lidi budou jenom na vesnicích žít v souladu s přírodou. 
Policejní roboti budou mít globálně vše pod kontrolou, pokud nějaký člověk bude myslet a jednat chybně tak bude eliminován a recyklován, nebudeme už potřebovat zbraně a armády, skončí období, ve kterém lidi lhali a kradli, takto zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží na věčné časy. Mnozí namítnou, že ti co jsou nahoře budou jako vždy dělat vše pro to aby se nahoře udrželi za každou cenu, jenže co zmůžou proti síle umělé inteligence a síle robotů, vždy to co je lepší porazí to co je horší.

Hříšný syndrom

Vše zde jsou příčiny a následky, každá nemoc má nějakou příčinu, a pokud někdo trpí hříšným syndromem tak je zde příčinou jeho hříšnost, logicky lékem je zde nebýt hříšníkem. Každý má v sobě lásku a nenávist, pokud někdo slouží nenávisti tak se z něj stává hříšník, soupis všech lidských hříchů je soupisem následků nenávisti, proč je zde vzácnou výjimkou člověk který slouží lásce? 
Láska vyžaduje pokoru a nenávist vyžaduje pyšnost, inteligence nám umožňuje se přizpůsobit situaci, a pokud existujeme v hříšné kultuře tak se z nás stávají hříšníci, co žijí v hříšném očistci, toužení po ráji má za následek hříšný syndrom, pokud chceš do ráje tak musíš sloužit lásce, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Je snadné milovat sebe a je těžké milovat cizí lidi, cizí lidi si přeci musí zasloužit naší lásku, jenže tak to nefunguje, uvažujeme jako počítače a chováme se jako stroje.

11.Prosinec 2018

Boj s virtuálními parazity

Jakmile je zde možnost na něčem beztrestně parazitovat tak to netrvá dlouho a je zde parazitování, se vznikem internetu vzniklo i virtuální parazitování, paraziti využívají chyb v systému k tomu, aby získali bezpracně hodnoty, jejich kořistí jsou nejvíce amatéři, co chybují. 
Zde je jednoduché řešení a to mít pevný disk programově rozdělený na dva operační systémy a to na Windows a Linux, pro bankovní operace budeme používat jenom Linux. Tento svět je plný nebezpečí, před kterým se musíme chránit, dobrota je žebrota, zločinci se přizpůsobili moderní době a místo přepadání lidí v lese je přepadají na internetu. Největším podrazem jsou vyskakovací okna, co požadují váš souhlas, dalším nebezpečím jsou přílohy v emailu.

V životě jde o to, čemu sloužíte

Vše co je živé, to bylo evolucí stvořeno a nastaveno k tomu aby to sloužilo, často se setkáváme s tím, že se sloužením jsou problémy, příčin může být mnoho, pokud najdeme příčinu tak zjistíme, že naše možnosti jsou omezené mnohým, a tak problém neodstraníme. Je to snadné podlehnout náhražkám, které nám dají dočasné iluze, léky na blbou náladu potřebuje dneska většina lidí, co s tím uděláme? Máme se blbě a tak logicky máme blbou náladu, je naivní věřit na to, že po smrti nebo po volbách bude lépe, lépe je vždy jenom těm co jsou nahoře a zde mají výhody a jistoty, nadbytek je zde díky nedostatku. 
Neustále se zde vše zlepšuje hmotně i duševně, a tak se vše i mění k lepšímu, ale lidi nejsou spokojení, kde je problém? Problém je v samotě způsobené naší lakomostí, lakomost je rakovinou konzumní kultury, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Podívejme se na platy, jak zde jsou veliké rozdíly, zde se ukazuje v nahotě lidská lakomost, pro ty dole nejsou peníze, a pro ty co jsou nahoře, jsou peníze. Kde se vzala lakomost, která stvořila konzumní očistec? Lakomost je následkem přelidnění, nadbytek lidí má za následek to že hodnota lidí klesá natolik, že se lidi zabíjejí v konfliktech a válkách. Je třeba začít kontrolovat porodnost globálně, jenom vybraní alfa jednici budou mít možnost plodit kvalitní lidské potomstvo.

Filosofie ze mě udělala cynického pesimistu

Lidi jsou otroci s nulovou hodnotou, protože je možné lidi zabíjet po milionech ve válkách, následkem jsou ideologie, které jsou; pohádkové, umělecké, módní, reklamní, politické, náboženské, vědecké, ekonomické, atd. život otroka nemůže být ideální, protože má mnoho povinností a minimum práv. 
Dobře se zde mají jenom mocní a bohatí otrokáři, co mají zde; sekretářky, řidiče, kuchaře, zahradníky, lokaje, ochranku, atd. co je dovoleno otrokářům, to je zakázáno otrokům. Pokud se otroci vzbouří a vyjdou do ulic, tak zasáhne policie a armáda, tím otroci poznají, že se musí smířit s tím, že jsou otroky. Je zcela jedno, jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, digitalismus, atd. pokud by mohli demokratické volby eliminovat otroctví, tak by je otrokáři zakázali. 
Za krátkou dobu zde budou roboti s kravatou, tím skončí politika a náboženství, robot s kravatou bude mít vždy svatou pravdu, ten kdo nebude pokorně sloužit robotům s kravatou, ten zde zle skončí, protože z něj bude rychle ubohý bezdomovec. Skončí i ekonomická migrace, když všude budou vládnout jenom roboti s kravatou, pak nemá smysl ekonomicky migrovat, protože všude bude jenom bída. 
V kancelářích budou jenom roboti s kravatou, lidi zde budou jenom na ubohou práci za minimální mzdy, ten kdo se pokusí egoisticky parazitovat na systému, ten bude rychle odhalen a eliminován, díky očipování lidí, dneska už používáme čipy na hlídání lidí, co mají domácí vězení za přestupky. 
Ze všech lidí se stanou poslušní vojáci, co mají vymyté mozky díky tomu, že je vychovali ve vojenském stylu roboti s kravatou, a vojáci přeci neuvažují nad vojenským rozkazem, na myšlení a řízení zde budou přeci roboti s kravatou.

10.Prosinec 2018

Za sto let zde už nebudou ženy

Ano, lidi se nechovají správně. Podívejme se na konflikty a války, to jistě není správné lidské jednání, řešit svoje problémy násilím, nebo se podívejme na rozdělení na mocné a bezmocné, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, každý problém má svojí příčinu a co je příčinou toho že se lidi nechovají správně a chovají se chybně. 
Napadá mě použít přirovnání, protože v principech si je zde mnohé podobné, pokud se podíváme na počítač, ve kterém je nainstalovaný operační systém Windows 10 tak si všimneme toho, že se tento operační systém často nechová správně, protože je chybně naprogramován, stejné je to i s lidmi jsou chybně naprogramovaní a jejich genetický počítač co mají v hlavě je chybně evolučně vyrobený. Zmetky rozdělujeme na opravitelné a neopravitelné, člověk patří do kategorie neopravitelný zmetek, co s tím uděláme? 
Využijeme moderní vědu a techniku, stvoříme v laboratoři zcela nového člověka, který nebude už neopravitelným zmetkem, starý model člověka globálně přemístíme do rezervací a zde oddělíme muže od žen, aby se nám starý model člověka už nerozmnožoval. Nový model člověka nebude mít už jako operační systém Windows, ale bude mít operační systém Android a tento operační systém bude bezdrátově napojen na internet pomocí čipu. 
Lidi se už nebudou rozmnožovat pomocí sexu jako zvířata, ale budou se vyrábět průmyslově, a každý rok zde bude nový lepší model člověka. Na lidi bude záruka deset let a po záruce se budou lidi eliminovat a recyklovat. Takto konečně zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží, budou zde zcela nové priority pro nové lidi, nebudeme muset mnohým ztrácet čas, protože díky čipům v hlavě budeme vše vědět správně a tak nebudeme chybovat, logicky ženy už k ničemu nebudeme potřebovat a tak se budou vyrábět jenom muži.

09.Prosinec 2018

Nový formát RAW CR3 a vhodný foto editor

Většina lidí používá na úpravu fotek špatné programy a podle toho ty fotky vypadají, já používám FastStone Image Viewer 6.7 u nové verze co je zde od listopadu 2018 je podpora CR3 což mi udělalo radost, protože s tímto formátem většina editorů odmítá pracovat. 
Je sice možné pracovat s tímto formátem v Digital Photo Professional 4.9.20 co je zadarmo pro majitele Canon fotoaparátu, zde ale není čeština a ovládání je zbytečně složité návod v češtině zde ale pro tento program je.

Ano, zdraví si za peníze nekoupíte

Vše je o tom čemu dáme protekci, život je utvářen naším výběrem, můžeme si vybrat dobře nebo špatně, je zde mnoho lákadel jako třeba malá cena a hezký vzhled, a jde o to se nenechat nachytat. Vše má klady a zápory, neustálé konflikty a války jasně dokazují, že jsme se nedokázali poučit z minulosti a pořád dokola používáme násilí k řešení našich problémů. Je snadné si říci zbaběle takový je život, lidi dělají chyby, s tím nejde nic udělat, druhé nezměníš, ale můžeš změnit sebe.
Nestačí jenom změnit povrch těla a psychiky je třeba změnit to co je pod povrchem. Zde se dostáváme k sebeovládání a pevné vůli, pokud jsi nemocný tak se neumíš ovládat a nemáš pevnou vůli, svoje zdraví snadno zjistíš u sportovního výkonu, stačí dlouhý běh do kopce. Zdraví je o čistotě tělesné a psychické, civilizace produkuje mnoho špíny fyzické a psychické, to že na krátkou dobu utečete z civilizace vám nepomůže, je třeba pochopit, jestli dáme protekci čistotě nebo špíně, jak si to uděláme, takové to budeme mít, zdraví si za peníze nekoupíte!

Levný profesionální fotoaparát?

Profesionální fotoaparát musí mít možnost vyměnit objektiv

Nejlevnější je

Yi M1 4K Mirrorless Camera + 12-40mm F3.5-5.6 

5 990 Kč

Jsou samozřejmě i lepší fotoaparáty jako je třeba 

Canon EOS M50 + EF-M 15-45mm IS STM 

16 990 Kč

Je to jako s auty chceš větší kvalitu tak budeš muset více zaplatit.

Pokud vám nezáleží na penězích tak je zde 

FUJIFILM GFX 100 + 32-64 mm

Cenu raději neuvádím mohla by se vám zatočit hlava.

Ano, volba je jasná, nahradíme lidi za roboty

Vše je dneska o tom, že se staré nahrazuje novým, logicky budeme muset i evolučně starého člověka, nahradit za nového autonomního inteligentního GVKB robota na dobíjecí baterie, poslední nahá skupina lidí skončí v poslední zoologické zahradě za sklem v pavilonu s opicemi a na cedulce bude napsáno PRACUJÍCÍ OPICE. Nejsou lidi, tak nejsou chyby, člověk je jako tažný kůň, který byl nahrazen auty a traktory, vše je zde jenom o tom aby to sloužilo systému. 
Modernizace a automatizace, má za následek nezaměstnanost a tím i bídu, už brzo zde budou roboti s kravatou, najednou zde bude robot prezident vyznamenávat roboty, ti co zde mají moc a bohatství nepočítali s tím, že je nahradí roboti s kravatou, je naivní si myslet, že roboti budou živit lidi, co nepracují a jenom na robotech parazitují, roboti lidi odsunou globálně do rezervace a zde oddělí muže od žen, aby eliminovali rozmnožování lidí. Robot myslí a pracuje lépe než člověk, volba je jasná nahradíme lidi za roboty, neberte si to osobně, vše je zde evoluční proces, při kterém se staré nahrazuje za nové.

Život je proces ovládaný situací

Nastavíte si budík a to je jednoduchá ukázka života ovládaného situací, je to o nastavení pravidel a limitů, vše je naprogramováno tak aby to sloužilo, a tím to zde mělo hodnotu. Každý člověk je sluhou, který slouží sluhům, stejně tak zde slouží i; viry, mikroorganismy, hmyz, rostliny, zvířata, programy, stroje, atd. sloužíš dobře tak je zde odměna, sloužíš zle tak je zde trest. 
Mnozí si stěžují na to, že za jejich sloužení je zde malá odměna, kde je chyba? Ekonomika a politika je o tom vědět a tak nechybovat, slepý nemůže vést slepé! Protekce způsobuje to, že slepý diktátor vede slepé poslušné lidské stádo do zbytečné války, ve které zbytečně lidi umírají, a dojde zde ke zbytečnému zničení mnoha hodnot. 
Vše co rychle pomocí násilí získáme o to i rychle přijdeme, to ovšem neznamená, že máme vše získávat pomalu, vše má evolucí určenou svoji optimální přirozenou rychlost podle situace, neznalost; pravidel, limitů, sebe, pravdy, atd. nikoho neomlouvá, každý se musí postarat o to, aby se poučil z chyb druhých, a nepoučoval se na svých chybách. 
Naším problémem je to, že zde moc a bohatství mají jenom egoističtí psychopati, nadbytek vytváří nedostatek, demokratické volby proto nemohou nic k lepšímu změnit! Změnou bude jenom to, že nám budou vládnout počítače a stroje, lidi zde budou v roli malého dítěte, které musí poslouchat stroje a počítače. 
Nikdo z lidí si zde už nebude hrát na diktátora nebo ředitele, každý bude jenom pevně utaženým šroubkem ve velikém globálním stroji na výrobu hodnot, které ke svojí existenci potřebujeme.

08.Prosinec 2018

Vědomosti jsou krví pro naši duši

Každá hra jednou skončí, vše je zde dočasně, trvale je zde jenom smrt to je ale jistota, o kterou nestojíme, přesto se v hněvu nebo válce zabíjíme. Myslíme a konáme podle situace, naše smysly neustále vyhodnocují existenční situaci a tělo podle situace jedná, jsme jenom dočasnou nádobou, ve které jsou tekutiny, neustále nové nádoby na tekutiny vznikají a staré nádoby zanikají. 
Každá tělesná nádoba je pevností a to co je uvnitř chce ven a to co je venku to chce dovnitř, nádoba je zde proto, aby chránila hodnotné tekutiny jako je třeba krev a vědomosti. Vědomosti jsou krví pro naši duši, když se opijeme, tak upadneme, protože nemůžeme používat svoje vědomosti. Opíjíme se proto, že jsme nemocní toužením po cizím, závist je naším stínem, před kterým neumíme utéci. Komu není rady, tomu není pomoci, každý zisk je spojen se ztrátou, každé právo je spojeno s povinnostmi, jak si to uděláš, takové to máš.

Kontakt E-mail Budoucnost Bůh Církev Deprese Digitalizace Ekonomika EU Fotoaparát Fotografování GVKB Hříchy Matrix Očistec Parazitování PC Práce Sex Vláda Windows Zasvěcení Čert