Svatí bioroboti na dálkové ovládání

31.Květen 2019
Nezkušení se ptají a zkušení jim odpovídají, jsou otázky jednoduché a otázky složité, na mnoho složitých otázek je obtížné odpovědět a tak zde jsou odpovědi se kterými nejsme spokojení a musíme si sami najít odpověď. Nejvíce otázek je zde u ekonomiky, lidi mnoho pracují a přitom jsou pořád chudí, jak je to možné? 
Problémem je to že zde existuje přerozdělování peněz získaných z lidské práce, ti co jsou nahoře určují jak se peníze přerozdělí a tak sobě dají mnoho peněz a těm co jsou dole dají málo peněz, nadbytek vytváří takto nedostatek. Bylo zde mnoho snah o to aby zde byla ekonomická emancipace, ale všechny snahy selhali, protože společnost funguje jenom díky pravidlům, a trestu za porušení pravidel, pokud zde nebude mocná elita, tak zde nebudou pravidla a tresty za porušení pravidel. 
Život je hra podle pravidel která určuje situace nebo společnost, tento proces je ukončen smrtí, a po smrti zde už nic není, problém je že pravidla podle kterých žijeme se často mění a tato pravidla jsou zbytečně složitá, je snadné cizí lidi trestat a je těžké cizí lidi pochopit proč chybují a nechtějí se ze svých chyb poučit. 
Zakopaný pes je v chybné výchově dětí v rodině a škole, je třeba změnit systém výchovy od základů, dáme všem lidem do hlavy GVKB čipy a čipy odříznou hříšný mozek od reality, z lidí se tak stanou svatí bioroboti na dálkové ovládání, pokud bude nějaký biorobot vadný tak se recykluje v krematoriu, z prachu vše povstává a v prach se vše navrací, takto konečně zvítězí pravda a láska, nad lží a nenávistí, na věčné GVKB časy.
 
Autor: koubavit v 17:03, |

Stvořitelem jsou pravidla, která se nikdy nezmění

30.Květen 2019
Z dálky je zde vše dočasně, to je jenom iluze, pokud se přiblížíme k pevnému bodu, kolem kterého se vše točí, tak zjistíme že změny jsou iluze, způsobené tím, že jsme daleko od pevného bodu, tím pevným bodem jsou pravidla, která se nikdy nezmění, a kolem těchto pravidel se zde vše točí. Dočasně je zde to, co se neřídí podle pravidel, která se nikdy nezmění, je to jako program, ve kterém jsou chyby, a tak je zde tento program dočasně. 
Tím se vysvětluje otázka Stvořitele, který je zde od počátku všeho, a bude zde do té doby, dokud vše neskončí, Stvořitelem jsou pravidla, která se nikdy nezmění, tato pravidla nás osvobozují od našich závislostí, a tak je Stvořitel často nazýván Osvoboditelem, a jeho protikladem je Pokušitel, který nás uvrhuje do pokušení závislosti na pravidlech která se mění podle situace. Většina lidí na světě slouží Pokušiteli a proto žijí v psychickém očistci a tak konzumují cigarety a pijí slivovici, jak si to každý udělá takové to i má, komu není rady tomu není ani pomoci.
 
Autor: koubavit v 20:08, |

Pravda je relativní, protože vše je iluze

Proč odmítáme přijmout to, že vše je iluze a tím je pravda relativní, realita je pro nás drogou na které jsme závislí, pokud bychom přijmu-li to že je realita iluze tak bychom neměli drogu a měli bychom z toho deprese. Realita je otázkou víry v realitu, jak dochází k tomu, že mozek uvěří v realitu, a odmítne pochopit to že realita je iluze? Příčinou víry v realitu je hra které se můžeme účastnit, a tím máme iluzi toho, že jsme lidi co zde existují v realitě, sny máme proto abychom si mohli odpočinout od víry v realitu, v nereálném světě iluzí. Nechápeme sny, protože sny nejsou kompatibilní s naší vírou v realitu, žijeme takto ve dvou světech a to ve světě reality a světě iluzí, často dochází k tomu že se zážitky z reality přenášejí i do světa iluzí. 
Ve světě reality myslíme na to co milujeme, za vším je zde to čemu dáme protekci, život je tak hrou podle pravidel a pravidla určuje situace, nebo pravidla určuje společnost. Stvořitelem reality ve které je vesmír a život jsou objektivní pravidla, která se nezměnila ani za milion let, a budou platit beze změny milion let. Subjektivní lidská pravidla jsou jenom dočasné mýdlové bubliny s nulovou hodnotou, lidi dělají chyby a nedokážou se ze svých chyb poučit. Člověk to byla jenom testovací evoluční verze a finální verzí budou roboti, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, robot prezident bude vyznamenávat roboty a tím zazvoní zvonec, a pohádky ve které byli lidi co věřili v realitu, bude konec.
 
Autor: koubavit v 18:27, |

Ano, ideologie si nejsou kompatibilní

Lidem nevyhovuje realita se svými reálnými pravidly a tak si lidi vytvářejí ideologie které jsou; pohádkové, mytologické, fetišistické, dogmatické, náboženské, politické, ekonomické, umělecké, filosofické, sociální, atd. každá ideologie je návyková droga, která působí lidem po krátkou dobu radost, a potom následuje smutek díky depresi a stresu. Realita je pevný bod kolem kterého se točí všechny lidské ideologie, reálná pravidla platí všude milion let a budou stejná i za milion let, lidská ideologická pravidla jsou zde dočasně jako počasí a není tak na ně žádné spolehnutí. Já jsem váš pravý vůdce následujete mě, a bude vám líp, sliby se slibují a jenom blázni se dočasně radují, než jim dojde že byli zase těmi co jsou nahoře chytře podvedení. Konzumní společnost je postavena na tom, že lidi dělají chyby, pokud by lidi nedělali chyby, tak by se konzumní společnost zhroutila! 
Nejčastější lidskou chybou je dobrota k tomu co si dobrotu nezaslouží, je to jako bychom zalévali plevel a krmili parazity. Všechny ideologie využívají toho že zlo z dálky vypadá jako dobro, každá ideologie je zlá, protože je drogou a drogy jsou pro lidi zlo. Ano, ideologie si nejsou kompatibilní, proto zde jsou svaté konflikty mezi; Zoroastrismus, Islám, Judaismus, Křesťanství, Šivaismus, Hinduismus, Buddhismus, Naturalismus, atd. když někdo vybírá pro sebe náboženství, je to jako by si vybíral jídlo v restauraci na jídelním lístku, co chutná mě to nemusí chutnat tobě. Pokud máš problém s realitou tak řešením není cigareta nebo náboženství, řešením je být kompatibilní s realitou, ano budeš se muset realitě přizpůsobit, jinak se z tebe stane ubožák, který má blbou náladu a myslí na sebevraždu.
 
Autor: koubavit v 15:58, |

Vojenská operace Genocida

Evoluce je spojená s tím, že nové nahrazuje staré, tak je v přírodě genocida přirozenou součástí evoluce a jelikož je člověk součástí přírody, tak i on používá genocidu k tomu, aby mohl nahradit staré novým. Nároky na zaměstnance narůstají, nebude to trvat dlouho a začnou se levně vyrábět autonomní inteligentní univerzální roboti na dobíjecí baterie, lidi se budou bouřit, protože nezaměstnanost začne rychle globálně narůstat, a z dělníků a úředníků se začnou stávat bezdomovci. Ve jménu zachování pořádku započne vojenská operace Genocida, kdy GVKB roboti budou bojovat s lidmi, a tak roboti vyhladí lidi, protože budou mít výhody, které lidi nemají. 
Mnozí namítnou, že k něčemu takovému nemůže dojít, protože lidi budou mít přeci roboty pod kontrolou, a nedopustí to, že roboti vyhladí lidi, protože jsou zde s lidmi problémy. Stačí jeden zlý diktátor, který vydá rozkaz GVKB vojenským robotům, aby vyvraždili konkurenční národy, a na konci války zde bude mrtvý i národ, který válku začal a mrtvý bude i diktátor který dal rozkaz k světové válce. Vše je zde dočasně, na věčné časy je zde jenom nekonečný vesmír, i naše planeta Země je zde dočasně. Poslední nahá skupina lidí skončí v poslední globální zoologické zahradě, a na cedulce bude napsáno, pracující opice, nejsou pracující opice, tak nejsou s pracujícími opicemi problémy.
 
Autor: koubavit v 12:32, |

Společné peníze stvořily konzumní očistec

Ze společných peněz mnoho berou ti, co jsou nahoře, a tak se už nedostane na ty, co jsou dole, když lidé co jsou dole nemohou vydržet to, že se mají zle, tak následuje revoluce nebo válka, proto ti co jsou nahoře potřebují; policii, soudy, armádu, atd. aby udrželi násilím ty, co jsou dole v ekonomickém otroctví. Státy mají obrovské dluhy, a přitom si vydržují drahou armádu a plýtvají penězi na mnoho hloupostí a zbytečností, jak je to možné? Za vším je pokrytecký protekcionismus, který umožňuje to, že nahoře jsou zlí psychopati, jako byl třeba Adolf Hitler. 
Pokud chceme, aby nám všem na celém světě bylo líp, tak musíme eliminovat společné peníze, ať si každý utrácí jenom svoje peníze, které si sám vydělal svojí prací. Dobrota je žebrota, podívejme se do přírody zde nejsou společné hodnoty a každý zde má to co si sám opatří, problém s lidmi co nejsou kompatibilní, je následkem společných peněz, se zánikem společných peněz, okamžitě zmizí problém se lháři a zloději, co na nás egoisticky parazitují. Společné peníze jsou jako společné děti, které vyrůstali bez rodičů, a z těchto dětí nemá společnost žádný užitek, protože společně vychované dítě, nezvládne vykonávat něco co je složité.
 
Autor: koubavit v 10:12, |

Smrt mediálně známé nuly

Neustále nás média otravují s tím, že zemřel někdo mediálně známý, a když zemře nula, tak o tom nikdo neví, přitom každý okamžik umře na světě mnoho nul, a proto je třeba informovat média o tom, že neustále umírá mnoho nul, co to měli v hlavě po celý život vynulovaný. Z nul vše vzniká a v nuly se to zase navrací, pokud je nějaká nula mediálně známá jako prezident nebo milionář, tak se o ní mnoho hovoří, díky štěstí a protekci se stávají nuly mediálně známé na krátkou dobu, jde o mediální bubliny, ve kterých uvnitř nic není. 
Mediálně známé je to co je nám cizí, to co je nám blízké to média nezajímá, média to je továrna na vymývání mozků, pomocí dezinformací, a tak nám média slibují zázraky, a tím z nás dělají hlupáky a chudáky, za vším je pokrytecký protekcionizmus, tam kde není možný pokrytecký protekcionizmus tam nejsou mediálně známé nuly, a média nedělají z lidí hlupáky a chudáky. Z díla poznáme tvůrce, jaké je dílo mediálně známých lidí? Jejich dílem je jenom parazitování na svém okolí, parazit po sobě nezanechá žádné hodnotné dílo. Nadbytek vzniká díky nedostatku, aby mohl být někdo nahoře jako prezident, tak mnozí musí být dole jako žebráci a bezdomovci, jenom ve smrti je zde spravedlnost.
 
Autor: koubavit v 06:04, |

Ano, všem lidem na světě bude líp

29.Květen 2019
Zapomeňte na to, co bylo, myslete na to, co bude. Blíží se jistě doba, kdy lidi dostanou GVKB čipy do hlavy a čipy odpojí mozky lidí od reality, vše bude řídit GVKB umělá inteligence a z lidí se stanou loutky na dálkové GVKB ovládání, místo jmen a titulů zde každý člověk bude jenom číslem v globální statistice, vadný jedinec se eliminuje v krematoriu. Skeptici si říkají, že něco takového se nikdy nestane, protože lidi nejsou tak hloupí, aby si nechali dát do hlavy GVKB čipy, které z lidí udělají loutky. 
Bude válka, a někoho napadne dát vojákům do hlavy čipy, když se to osvědčí, tak dostanou do hlavy čipy i civilisti. Lidi budou blahoslavení chudí duchem, protože nebudou znát realitu, a tak nebudou mít deprese a blbou náladu, takto konečně na světě zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí, na věčné GVKB časy, nebudou zde už; vojáci, soudci, policajti, byrokrati, politici, kněží, učitelé, králové, prezidenti, ředitelé, celebrity, milionáři, atd. Když uklidit špínu v lidské hlavě tak je třeba na to použít čipy, nová doba si vyžaduje nové metody, už zde nebude žádná diskriminace nepřizpůsobivých příživníků, každý bude pracovat na tom, aby všem lidem na světě bylo líp.
 
Autor: koubavit v 17:26, |

Ráj ve virtuální GVKB realitě je silně návykový

Díky umělé inteligenci byl vytvořen GVKB virtuální ráj po kterém lidi tolik touží, virtuální iluze byla pro lidi natolik návyková že jakmile lidi přišli domů tak okamžitě vstupovali do GVKB virtuálního ráje a zde trávili mnoho hodin. Tento systém byl založen na GVKB čipu v hlavě, napojení bylo tedy přímo na mozek a nepotřebovali jste virtuální brýle a sluchátka. Princip byl, že tělo spalo v tvrdém spánku a místo ubohých snů zde byla virtuální realita, ve které jste byli šťastní a tak jste načerpali mnoho psychické energie. 
Ten spánek byl tak tvrdý, že vás mohli operovat, nebo vám trhat zuby, přitom během tvrdého spánku jste si došli na záchod, aniž jste o tom věděli. Každý měl svoji originální virtuální realitu, protože se zde využívala umělá inteligence, jak vývoj virtuální reality evolučně postupoval tak ve virtuální realitě lidi chodili do školy, zaměstnání, k soudu, na svatby, na dovolené, atd. doba pobytu ve virtuální realitě se neustále prodlužovala, až nakonec došlo k tomu, že se už lidi z virtuální reality vůbec nedokázali probudit, a tak žili od narození do smrti jenom ve virtuální realitě, jako mozek v živném roztoku, napojený optickým kabelem na virtuální GVKB realitu.
 
Autor: koubavit v 14:09, |

Ano, zaostalé se musí zkřížit s vyspělým

Ráj pro cikány (Romy)? EU se rozhodlo, že vytvoří na Sardinii pro cikány ráj, ovšem do tohoto ráje směli jenom muži a cikánským ženám tam byl vstup zakázán, jelikož to byl ráj, tak se tam nesmělo nosit oblečení a nebyli tam k dispozici peníze a obchody. Adam byl v ráji nahý a neměl na počátku k dispozici Evu, v té době se nestyděl za to, že je nahý, stud přišel teprve s příchodem ženy. Tím že tam nebyli obchody a hotely, tak si každý cikán musel sám obstarat jídlo a mnohé jiné co potřeboval, tak se nenudil a život mu zde rychle utíkal, nikdo jej zde nediskriminoval a každý cikán si zde mohl svobodně dělat, co chtěl. Kdo nic nemá ten směle lehne a směle vstane, protože mu nikdo nic neukradne. 
Jelikož se cikáni nemohli na Sardinii rozmnožovat jako invazní druh, a v EU už nebyli cikáni, co by se mohli na Sardinii přestěhovat, tak za krátkou dobu skončil v EU problém s cikány, a tak se Sardinie zase vrátila zpět Itálii, a zazvonil zvonec a pohádky o cikánech co lžou a kradou, byl v EU konec. Když cikánské ženy nemohli mít v EU děti s cikány, tak měli děti s místním obyvatelstvem, a tím se eliminoval genetický problém, a problém se špatnou výchovou dětí, to je moje odpověď na cikánský problém, se kterým si neví EU rady. Ano, zaostalé se musí zkřížit s vyspělým, evoluce v přírodě je postavená na tom že se zde vše neustále kříží, a tak nové nahrazuje staré, komu ale není rady, tomu není už pomoci.
 
Autor: koubavit v 06:40, |

Nadbytek pro bohaté a nedostatek pro chudé

28.Květen 2019
Proč jenom lidská kultura je rozdělená na bohaté a chudé? Příčinou je zde pokrytectví, čím větším pokrytcem budeš tím lépe se zde i mít budeš, největší záhadou je otázka kdo nebo co je stvořitelem vesmíru a života, stvořitelem vesmíru a života jsou pravidla a normy, podle kterých vesmír a život funguje, nebyla zde subjektivní osoba, která by vše stvořila, to jsou jenom pohádky pro naivní děti. 
Vše zde jsou jenom programy, podle kterých zde vše funguje, člověk je naprogramovaný evolucí a společností k tomu aby dočasně sloužil systému, vše je zde hra podle pravidel která určuje situace nebo pravidla určuje společnost, smrt je konec hry, a po smrti zde už nic není. 
Pokud nějaký ideologický fanatik pozabíjí ve válce nebo revoluci, mnoho cizích lidí, tak on násilně ukončil mnoho inteligentních programů, protože si myslel, že se tím něco zde změní, násilí ale nic zde nezmění k lepšímu, jenom vynálezy, které se realizují, mohou zde něco změnit k lepšímu. 
Nepotřebujeme drahé zbraně, potřebujeme drahé moderní stroje, které nám budou sloužit v továrnách. Všimněme si toho, že veliké diktatury, mají i veliké armády, aby díky těmto armádám, se udrželi dlouho u moci, člověk se stal díky civilizačním výhodám invazním druhem, jsme něco jako medúzy, taky parazitujeme bezcitně na svém okolí. 
Zakopaný pes je v protekcionismu, následkem je to že slepý vede slepé, je třeba protekcionismus eliminovat a vybrat ty nejlepší z nás na to aby nás vedli do lepší budoucnosti, ve sportu není protekcionismus a proto máme sport tak rádi, jak si to uděláme takové to i budeme mít, místo chození k ubohým volbám, bude sledovat uchazeče o vysoká místa jak spolu soutěží, abychom podle díla uchazečů poznali, kdo je z nich objektivně nejlepší na vysokou státní funkci.
 
Autor: koubavit v 14:52, |

Ekonomika díky politice stojí na slepé koleji

Běžte se optat obyčejných lidí na to co je to ekonomika a politika, nebudou vám umět odpovědět správně a právě tito hloupí a naivní lidé chodí k volbám a volí politiky a volí i prezidenta republiky. Lidi používají slova a fráze aniž by znali význam slov a frází, problémem je povrchnost způsobená leností a spěchem. 
Krize a války v nahotě odhalují lidem co je to ekonomika a politika, pokud se lidem dobře daří tak je ekonomika a politika nezajímá, je to obrazně jako s nemocemi, pokud jsme zdraví tak se nezajímáme o nemoci. Politika je ideologický program, který směřuje k cíli, který vyhovuje nějaké skupině lidí, tou skupinou lidí jsou buď ti co jsou dole, nebo ti co jsou nahoře, výjimečně jsou tou skupinou ti, co jsou uprostřed. 
Ekonomika je program, který směřuje k snadnému a rychlému zisku peněz, nebo zisku jiných hodnot, jako třeba volný čas. Politici přerozdělují peníze tak aby se měli dobře, a je jim jedno to, že dělnická třída se má zle, následkem je to, že ekonomika stojí na slepé koleji. Zakopaný pes je v protekci, na vysoká místa v politice a ekonomice se tak dostávají lidi, co nejsou kompatibilní s funkcí kterou vykonávají, a tak amatérsky chybují, tím ekonomika stojí na slepé koleji a následkem jsou ekonomické krize a války.
Komu není rady tomu není pomoci. Potřebujeme, aby robot prezident vyznamenával roboty, na myšlení zde bude globální umělá inteligence a ty zde budeš na ubohou práci za minimální mzdu, kterou nechtějí dělat roboti, takto konečně pravda a láska, zvítězí nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy.
 
Autor: koubavit v 13:24, |

Dogmatická totalita řídí stát jako soukromou firmu

Minulost jasně v nahotě odhaluje to, jak každá dogmatická totalita funguje, z lidí se stávají jenom otroci, se kterými si může stát dělat, co jej napadne, nikdo si není jistý životem, a kdykoli může bez soudu skončit ve vězení, a stát mu zabaví jeho majetek i když nic zlého neprovedl a neporušil žádný zákon. Představme si digitální globální dogmatickou totalitu, ve které každý člověk dostane po narození do hlavy kontrolní čip a pokud nebude jeho výkon a kvalita práce v normě, tak jej čip zabije, je to jednoduché řešení lidské otázky, přežijí jenom ti nejlepší jedinci, a tak zmizí degenerace a přelidnění. 
Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, čip zabije i; krále, prezidenta, papeže, guru, proroka, rabína, ministra, senátora, poslance, předsedu, diplomata, milionáře, celebritu, soudce, profesora, atd. Dosud platilo to, že zde byl dvojí metr, a tak to co bylo dovoleno mocným, to bylo zakázáno bezmocným, když ale dvojí meter díky digitalizaci zmizí, tak si ti co jsou nahoře, pod sebou podříznou větev. Jakmile padne díky digitalizaci protekcionismus, tak se celý svět stane jednou globální GVKB firmou ve které bude každý člověk jenom statistickou nulou, co to bude mít v hlavě díky GVKB čipu vynulovaný. 
 
Autor: koubavit v 08:52, |

Ano, každý blázen si myslí, že je normální

Normální člověk, se dokáže zavděčit všem lidem a tak je populární, jenže takový člověk, zde nikdy nikde nebyl, a nikdy zde ani nikde nebude, není ten, co by se dokázal zavděčit všem bláznům, a tak je každý člověk blázen, který žije v blázinci, z díla poznáme tvůrce, a když se podíváme na to, jaké dílo zde lidi po sobě zanechávají, tak je nám jasné, to že jsou blázni. 
Díky bohu, se smát bláznům mohu, tak to je, že ten druhý blázen je. Netestujme u lidí jejich inteligenci, otestujeme u lidí jejich normalitu, normální člověk není pokrytec, čím více je člověk pokrytcem, tím větším je i bláznem, a největšími pokrytci jsou ti, co zde mají moc a bohatství, díky tomu, že mají protekci, která jim umožnila rozhodovat o nás bez nás. 
Výchova dětí v rodině a škole ukazuje to jak je který národ pokrytecký, pokud rodina a škola udělá z lidí blázny tak následkem je to že se národ stane velikým blázincem a ti největší blázni zde vše řídí jako prezidenti a ředitelé. 
Ekonomické krize a války jasně odhalují to, že je náš konzumní svět velikým blázincem, a proto tak rádi utíkáme z civilizace, abychom si od tohoto blázince na krátkou dobu odpočinuli. Nahradíme lidi za roboty, nejsou blázni tak nejsou s blázny problémy, robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi se odsunou do rezervace, roboti pracují lépe a levněji, je to pro podnikání a obchod jasná volba.
 
Autor: koubavit v 07:58, |

Jak se z čertů se stali andělé

Na vše jsou dneska automaty, abychom ušetřili čas a peníze, ještě schází GVKB kompatibilizátor, je to automat který uděluje lidem měsíční certifikace kompaktnosti s časem a prostorem kde existují. GVKB kompatibilizátor vypadá jako výtahová kabina, pokud někdo není kompaktní s časem a prostorem tak je eliminován a potom je recyklován. 
Takto byla na světě eliminována degenerace a přelidnění, lidi začali dbát na svoje zdraví tělesné a psychické, protože každý měsíc museli vstoupit do GVKB kompatibilizátoru, jak vlastně fungovali GVKB kompatibilizátory? V každém člověku byl čip který neustále snímal data o člověku a když člověk vstoupil do GVKB kompatibilizátoru, tak čip data bezdrátově předal GVKB systému, a on data zpracoval a rozhodnul o budoucnosti člověka. 
Pro nikoho zde nebyla možná imunita nebo výjimka, byl to spravedlivý globální systém, který eliminoval lidi, co nejsou kompatibilní s časem a prostorem, kde existují. Tak jako zde každý touží po tom, aby byl bohatý a mocný, tak v době kdy zde byli GVKB kompatibilizátory, každý toužil po tom být co nejvíce kompaktní s časem a prostorem, kde on existoval. 
Nedostatek lidských zaměstnanců, se řešil pomocí robotů, robot prezident vyznamenával roboty, a lidi už žili jenom v rezervacích, daleko od civilizace, zde se oddělili muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali, jako invazní druh. Výhodou života v rezervaci bylo to, že zde už nebyli GVKB kompatibilizátory, byl to jakýsi sociální domov pro poslední lidi na světě, do rezervace se dostal člověk teprve ve věku 70 let, nová doba stvořila zcela nového člověka, z čertů se stali andělé.
 
Autor: koubavit v 01:09, |

Romský stát Sardinie

27.Květen 2019
Romové potřebují svůj vlastní stát, aby ukázali světu, jak jsou kulturní a že nestojí o to, aby je všude v EU diskriminovali za jejich kulturu a rasu, Sardinie je ideálním místem pro založení nového Romského státu, zde je teplo a je zde možno lovit ryby navíc moře bude chránit tento národ před zvědavými cizinci. Moderní technika a věda nám umožňuje vytvořit simulaci toho, jak by tento stát ekonomicky a politicky fungoval za dlouhou dobu, jak by se žilo Romům z EU na Sardinii, když by zde byli jenom samí Romové a nebyli by zde už jiné rasy a jiné kultury z EU. 
Romové by si museli nejprve vytvořit zákony a pravidla, která by dodržovali, taky by museli platit; daně, clo, poplatky, atd. aby mohl jejich stát ekonomicky fungovat. To by znamenalo postavit; moderní zemědělství, moderní průmysl, moderní školství, moderní dopravu, atd. bez práce nejsou koláče, nejspíše by zde vzniklo království a tím by zde byl feudalismus, společnost by se kastovně a třídně uzavřela a ten kdo by se narodil chudákům, ten by žil po celý život jako chudák. Zavedli by se zde veřejné popravy pro lidi, co způsobují problémy, a odmítají se přizpůsobit, a chtějí žít jako příživníci. Soudy by zde byli jednoduché a rychlé, nezaplatíš vysoké daně, tak budeš popraven na náměstí pomocí oběšení.
 
Autor: koubavit v 18:49, |

Umělá inteligence ve virtuální realitě

Nebude to trvat dlouho a dostanete do hlavy GVKB čip, mozek se odřízne od reality a vše bude řídit umělá inteligence ve virtuální realitě, z lidí se stanou roboti na dálkové ovládání, místo titulů a jmen budou mít lidi globální čísla, vadní jednici se eliminují v krematoriu, nároky na lidské tělo budou neustále narůstat, protože lidem budou konkurovat roboti na baterky. Zájem celku bude nad zájmem jednice, nebudou zde pro lidi už výhody a jistoty, k jídlu budou granule a k pití bude jenom voda, na spánek zde budou spací boxy. 
Takto pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí na věčné GVKB časy, mnozí namítnou, že k něčemu takovému nemůže dojít, že to by byl konec všeho, co jsme milovali. Nikdo ve skutečnosti nemiluje současný lidský svět, protože zde jsou neustálé problémy s kompatibilitou, člověk je zde člověku peklem, díky tomu že zde mezi námi schází kompatibilita, z cizího krev neteče, o tom je současnost, ve které si škodolibě házíme klacky pod nohy. Už bylo dost válek a konfliktů o peníze, je třeba dát lidem do hlavy GVKB čipy, to bude optimální konečné řešení lidské otázky.
 
Autor: koubavit v 17:48, |

Lékař, který nepotřebuje léky

Tím lékařem, který nepotřebuje léky je smrt, podívejme se do přírody zde je smrt jediným lékařem a proto zde nejsou problémy s nemocnými zvířaty, ve válce je smrt taky jediným lékařem na nemocnou civilizaci, vše je zde evolučně dočasně, z prachu vše vzniká a v prach se to zase navrací, vše se zde recykluje, recykluje se zde i energie a recyklují se zde i informace a programy. Život je hra podle pravidel, pravidla v přírodě určuje situace a u lidí pravidla určují ti, co mají moc a bohatství. 
Konzumní očistec je následek toho že pravidla pro život určují ti, co mají moc a bohatství tak aby měli výhody, které si nezaslouží, tak vzniknul protekcionismus a kolem této ideologie se vše točí už deset tisíc let; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, centralismus, demokratismus, nacismus, islamismus, hinduismus, oligarchismus, korporativismus, alibismus, atd. to vše jsou pokrytecké ideologie založené na protekcionismu. 
Nejnovější ideologií je alibismus, ten je založen na tom mít vždy čisté ruce a na špinavou práci si najmout někoho cizího, vadí vám cizí člověk, tak si najmete vraha a on jej zavraždí. Nikoho nezajímá, jakým způsoben jsi dosáhl moci a bohatství, každého zajímá jenom to jak sloužit za dobrou mzdu těm, co mají moc a bohatství, jak ti co jsou nahoře pískají, tak ti co jsou dole tancují, bylo a bude!
 
Autor: koubavit v 14:38, |

Ano, hříšníci se zpovídají ve zpovědnici

Nová doba umožňuje hříšníkům se vyzpovídat ve virtuální zpovědnici, problémem je to že místo vysvěceného kněze jsou zde psychicky nemocní moderátoři a administrátoři, kteří považují hříšníky za blázny, a podle toho s nimi i jednají. Napadá mě přirovnání s porno stránkou, která zoufalcům nahrazuje sex v manželství. 
Žijeme ve světě levných náhražek, vše se dneska dělá ve velkém aby to bylo levné a tím kvalita za moc nestojí. Někdo napíše do zpovědnice že myslí na sebevraždu a místo lásky se setká jenom nenávistí, láska je zde jenom za peníze a podobné je to i s pravdou, nejsou peníze, není na zpovědnici láska a pravda. 
Za pomoc v nouzi se musí zaplatit, vše co je zadarmo to nemá pro tebe žádnou hodnotu, máš deprese tak zajdi za specialistou a zaplať mu za jeho pomoc, jinak dostaneš jenom prášky, které tě nevyléčí, protože tvoje problémy zde budou pořád, největším problémem lidí je bída a neúspěch. Život lidí je hra o výhody, a pravidla zde určují ti co mají výhody, uspěje ten kdo je kompatibilní se systémem a optimální kompatibilita se mu stane klíčem ke štěstí. 
Proč je pro ubožáky tak veliký problém, být kompatibilní s konzumním systémem? Jádrem problému je chybná výchova dětí, na děti nemá nikdo čas a náladu, dobrota je žebrota. Vše co dáváme to nazpět dostáváme, svět je jako zrcadlo a pokud jsi blázen, tak v zrcadle spatříš blázny, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, to je cesta k tomu že se psychicky uzdravíš, a tak už nebudeš chodit jako hříšník na zpovědnici.
 
Autor: koubavit v 06:19, |

GVKB doporučené fotoaparáty léto 2019

26.Květen 2019
 
Autor: koubavit v 19:03, |