Ano, demokracie je zde dočasně

31.Červenec 2019
S příchodem GVKB umělé inteligence a GVKB čipů do hlavy končí zde globálně demokracie, nebude zde už; politika, náboženství, podnikání, byrokracie, soukromé vlastnictví, peníze, atd. všemu bude vládnout GVKB umělá inteligence a GVKB roboti. Stroje na práci a počítače na myšlení o tom je budoucnost. Skončí války a konflikty, pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, veškeré zlo je následkem toho že lidi nemají v hlavě GVKB čip který mozek odřízne od reality a mozek bude znát jenom virtuální realitu ve které nebude moci zasáhnout do skutečné reality. 
Žijeme se světě náhražek a je logické že i mozek dostane náhražku, za skutečnou realitu, tak skončí problémy s lidskou hříšností, která dělala lidem ze života očistec. Každý bude osvícený jako Ježíš Kristus a Buddha a to osvícení dostane díky GVKB čipu rychle a zadarmo. Ten kdo nebude pracovat rychle ten skončí v krematoriu, tím se vyřeší přelidnění a degenerace. Plození se umožní jenom dokonalým jedincům, roboti budou sedět v kancelářích a lidi budou dělat dělnické namáhavé jednoduché práce, protože na takové práce je škoda nasadit drahé roboty.
 
Autor: koubavit v 16:38, |

Láska spouští proces rozmnožování zmetků

Vše zde jsou příčiny a jejich následky, jakmile se člověk díky civilizaci začal vzdalovat od přírody, tak se z něj stal genetický zmetek, který je invazním druhem, co systematicky ničí přírodu, nebo zde jsou války, kdy se navzájem lidi po milionech eliminují. Nebude to už trvat dlouho a roboti odsunou lidi do rezervací, a oddělí muže od žen, aby zde už nedocházelo k rozmnožování zmetků. Z díla spatříme tvůrce, jaké je dílo člověka na této planetě, dílem člověka je ničení ekosystému! 
Ničíme ekosystém protože je nám ekosystém cizí, z cizího krev neteče. Svět lidí je světem protekce, díky protekci se mají ti co jsou nahoře dobře a ti co protekci nemají jsou dole a mají se zle. Ekonomický růst se zastavil a následkem jsou dluhy, každý ekonomický růst se zastaví protože narazí na limity, půda která není pohnojená přestane rodit, malé platy znamenají malou kupní sílu a tím se zhroutí odbyt zboží a služeb. Malé platy jsou následkem; vysokých daní, vysokého cla, vysokých poplatků, vysokých pokut, atd. milion milionářů, ovládá pomocí dluhů globálně civilizaci, nadbytek vytváří nedostatek.
 
Autor: koubavit v 07:44, |

Otázky čekající marně na odpověď

30.Červenec 2019
Každý člověk po celý život hledá odpovědi na otázky, jsou jednoduché otázky, na které se rychle najde správná odpověď, a jsou složité otázky, na které se obtížně hledá odpověď. Mnohdy musíme jít za specialistou, aby nám on odpověděl na složitou otázku. Mnohdy od specialisty dostaneme správnou odpověď, ale tato odpověď nedokáže vyřešit problém. Specialista není kouzelník, co dokáže zázraky, on dokáže jenom to co je v jeho možnostech a schopnostech. 
Díky knihám a internetu je možné najít mnoho odpovědí na mnoho otázek, pořád zde ale zůstává mnoho otázek, na které nejsou odpovědi, jsou to třeba otázky o budoucnosti, je něco po smrti, jak to zde bude vypadat za sto let, atd. klasickou otázkou je být nebo nebýt, je sebevražda správným řešením našich problémů? Sebevražda má smysl u nemocných lidí, které čeká jistě brzo smrt a trpí velikými bolestmi, páchat sebevraždu z lásky nebo ekonomických důvodů je chybou.
 
Autor: koubavit v 12:21, |

Globální GVKB demokracie

Ano, civilizace potřebuje myšlenková pravidla. Myšlení je jako řízení automobilu na silnici, proto zde jsou silniční pravidla a policie pokutuje jejich porušování, zavedeme globálně myšlenková pravidla, a dáme lidem do hlavy GVKB kontrolní čipy, co budou kontrolovat dodržování GVKB pravidel, a trestat jejich porušování. 
Díky GVKB čipům zde už nebudou pyšní hříšníci, a každý bude psychicky osvícený jako Ježíš Kristus a Buddha, nebudeme už potřebovat; politiky, byrokraty, soudce, advokáty, policajty, vojáky, kněze, filosofy, novináře, prezidenty, ředitele, podnikatele, profesory, celebrity, milionáře, administrátory, příživníky, atd. 
Bude to globální GVKB demokracie ve které nejsou problémy s odpůrci GVKB demokracie, jakýkoli odpor bude eliminován pomocí prevence už v zárodku. Nebudou zde už psychické problémy a nebudou zde už ani psychopati, takto GVKB pravda a láska zvítězí globálně na věčné GVKB časy nad lží a nenávistí. 
Díky GVKB čipům se globálně zruší; soukromé vlastnictví, peníze, náboženství, politika, reklama, byrokracie, soudy, armády, atd. Skončí problém s pyšnými hříšníky kterých je zde nadbytek, rozmnožovat se budou smět jenom dokonalí jedinci, pyšní hříšníci budou v krematoriu eliminováni, aby zde s nimi nebyli problémy.
 
Autor: koubavit v 10:12, |

Ano, za vším je ekonomické otroctví

Elitě jde o to, aby byla společnost rozdělená na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, války v nahotě odhalují rozdíl mezi otrokáři a otroky, najednou se ukazuje to, že voják je jenom otrok s nulovou hodnotou. Mír to je spánek a válka to je probuzení ze spánku do reality, realita to je dočasný naprogramovaný proces, napětí mezi protiklady je zdrojem energie pro vesmír a život. 
Milion milionářů vlastní většinu světového bohatství a tak pomocí dluhů ovládají globálně civilizaci, za vším je ekonomika, politika je sluhou ekonomiky. S příchodem umělé inteligence a robotů zanikne ekonomické otroctví, protože lidi se odsunou do rezervací, a v civilizaci budou místo lidí jenom autonomní inteligentní roboti na akumulátory. Takto pravda a láska, zvítězí nad lží a nenávistí, na věčné GVKB časy.
 
Autor: koubavit v 06:51, |

Díky optimalizaci zachráníme civilizaci

29.Červenec 2019
Nemá smysl dělat jenom malé změny na povrchu civilizace, civilizace potřebuje nové systémy co nahradí staré systémy a tím zásadně novým systémem je autonomní inteligentní robot na akumulátory, který nahradí hříšného člověka. Nejsou zde hříšníci tak nejsou s hříšníky problémy, místo výpovědi zde bude eliminování v krematoriu, každý hříšník je snadno nahraditelný robotem! 
Robot prezident bude na hradě vyznamenávat roboty, roboti budou v továrnách vyrábět roboty a vše bude globálně řídit GVKB umělá inteligence. Takto zde pravda a láska, zvítězí nad lží a nenávistí, člověk to byla evoluční testovací verze, finální verzí je robot, jenom tak snížíme náklady na výrobu a služby, tím skončí zde; protekce, egoismus, závist, kariérismus, extremismus, vandalismus, atd.
 
Autor: koubavit v 15:49, |

Kvalitní otroci jsou základem konzumní ekonomiky

Pokud nejsou otroci kvalitní tak se konzumní ekonomika zhroutí, otroctví nezaniklo jak nám tvrdí škola a média, otroctví se evolučně přizpůsobilo nové době a tak je zde dluhové otroctví. Pokud má dneska každý stát veliké dluhy, tak logicky i lidi co v těchto státech žijí mají veliké dluhy. Z díla poznáme tvůrce, nekvalitní otroci nemohou vytvářet kvalitní dílo, navíc s nekvalitními otroky má civilizace jenom samé problémy se kterými si společnost neumí poradit. 
Je třeba globálně zavést každoroční povinnou kontrolu kvality otroků v nemocnici, a nekvalitní otroci se budou eliminovat v krematoriu, nejsou nekvalitní otroci, tak nejsou s nekvalitními otroky problémy. Tím se eliminuje problém s; degenerací, přelidněním, hloupostí, leností, atd. Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita i prezidenti a ředitelé skončí v krematoriu pokud nebudou kvalitní. Nebudou zde už starobní a invalidní důchodci ani příživníci co parazitují na státu. Ekonomika je na prvním místě, každý je nahraditelný robotem.
 
Autor: koubavit v 06:27, |

Politika je naprogramovaný proces který řídí společnost

28.Červenec 2019
Ano, politici jsou amatéři. Jaký je zásadní rozdíl mezi politickým profesionálem a politickým amatérem? Politický profesionál nemyslí, on jistě ví co je správné, protože má dlouhou politickou praxi, je to obrazně jako s řízením automobilů, někdo má často nehody, a jiný nemá žádnou nehodu za mnoho let. 
Politika je naprogramovaný proces který řídí společnost, politici rozhodují o kvalitě toho procesu, tak jako zaměstnanci v továrně, rozhodují o kvalitě toho, co se v továrně vyrábí. Je třeba v politice zavést tříměsíční zkušební dobu a smlouvy na jeden rok, pokud politik neukáže ve zkušební době svoje profesionální kvality tak dostane padáka z politiky, eliminuje se v politice protekce, politika bude fungovat stejně jako funguje sport, nemáš vrcholové výsledky tak máš padáka. 
To bude znamenat to že v politice nebudou už staří politici co jsou často nemocní a nebudou zde ani lenoši a hlupáci. V politice skončí; tunelování, protekce, korupce, podrazy, mafie, psychopati, extrémisti, atd. zmizí problém s; bezdomovci, žebráky, příživníky, ekonomickou migrací, malou mzdou pro dělníky, vysokými cenami za bydlení, atd. Ano, bude líp, pokud v EU vyměníme špatné politiky, za správné politiky co nelžou a nekradou. Malá účast u politických voleb je způsobená tím, že na kandidátkách jsou špatní politici.
 
Autor: koubavit v 21:17, |

Ano, přerozdělování peněz nefunguje

Ano, jako lidé jsme se moc za mnoho století nezměnili, ale nesmírně se změnilo naše myšlení díky tomu že máme jiné priority. Když dnes v hlavním vysílacím čase hovoří ekonom, že máte správně investovat, politik slibující ekonomické a sociální zázraky, nebo když celebrita napíše něco na internet, sledují to miliony lidí. Došlo ale ještě k jedné věci, díky které se jakékoli přesvědčování stalo ještě mnohem účinnějším než kdy v minulosti. Přišel konzumní systém jménem globalizace a centralizace. Lidé se dnes už plně řídí centrálními zákony států a dobro či zlo je výsadou definice kterou stvořila centralizace, ne už lidí. A centralizace nás od malička vychovávají k pokoře. Zastupuje nás zastupitelská centralizace. 
Korporace zastupují obchodní zástupci, demokracii politici a politické strany v předem nastaveném systému, že oni jsou ta jediná legální, správná a možná cesta správy veřejného prostoru. Co jsme ale přehlédli, a přitom je to pro naši civilizaci naprosto zásadní, je pokrytectví centrálního systému. Sice o sobě tvrdí, že je centrální systém demokratický, ale přitom strany na své vládnutí dostaly centrální monopol! Monopol je logicky pravý opak konkurenčního prostředí. Monopol politických stran na vládu znamená beztrestnost při parazitování, a díky rozsáhlé imunitě i beztrestnost v řadě jiných ohledů. Nechali jsme elity a jeho centrální ideologii nahradit náš pud sebezáchovy a stará lidová moudra a zkušenosti předků. 
Nemáte právo fungovat a chovat se jinak, než Vám přikazuje stát. Ano, stát reprezentovaný zkorumpovanými politiky. To je panečku svoboda volby v praxi! Ze škol, výchovy, médií a sociálních sítí se navíc šíří řada podprahových sdělení, spoléhajících na to, že opakovaná mediální lež se stává svatou pravdou. Stát je jako internet, poskytuje iluze, hrozí tu navíc ještě jedno hrůzostrašné nebezpečí pro nás a jedno velké pokušení pro ty, kdo demokracii zneužívají ke svým cílům: když neexistuje diskuse, všechno je monolog. Počet příznivců, klientů, zákazníků, lajků a odběratelů se dnes považuje za důkaz pravdy. Tahle logika zabíjí, protože je ve skutečnosti ryzí doktrínou otroctví. Máme kupovat, poslouchat, neptat se a optimálně i bát se toho, co můžeme ztratit, když ten zvrácený systém opustíme.
Cíl je jasný: máte a musíte být snadno odhadnutelný, ovlivnitelný hlupák, který má schopnost být tupým spotřebitelem čehokoli, co centralismus vyprodukuje a co monopol politických stran svou zákonodárnou mocí zlegální a učiní z toho svatou normu. Centralizace se samozřejmě nikdy oficiálně netvářila jako továrna na okrádání jedněch lidí druhými, ale přesně tím vždycky byla. Centralizace přinášela občanský a voličský komfort, ale také čím dál více pravidel, ze kterých není úniku jinam než do konzumního pekla. Za iluzi bezpečí platíme stále větší cenu a také se stále více odcizujeme základním zkušenostem a poznáním, které budovaly naši historii po tisíce let. Jak někdo může věřit tomu, že zadlužovat se je správné, když to znamená utrácet peníze, které jsme si ještě nevydělali? 
Neopakuje se náhodou historie a vývoj, nevyhnutelně směřující k revolucím a válkám? Není složité pochopit, že celý život lidí a historie lidstva se odehrává v režii dvou faktorů: minulosti a budoucnosti. Úspěch je být milionářem. Neúspěch je být bezdomovec. Vražda je dost konkrétní, nebe a peklo už ne. Miliony extrémistů však mají pocit, že v ráji je dobře, a ta představa byla konkrétní, třeba určitý počet panen, jak na takovou hloupost vůbec přišli? To je výchova k psychickému otroctví pomocí přeprogramování mozku. Ano, jsme vychováváni k slepé víře a nikoli k inteligenci, to je naprosto zlomové. Organizovaný školský systém kontrolovaný státem je největší továrna na dezinformace, a je nesmírně efektivní, to věděly všechny totalitní režimy světa a ví to i globální konzum dneška. 
Myslíte si, že to s Vámi myslí dobře a věříte jim a jste v pasti. Aby to fungovalo, je třeba Vám především vštípit důvěru v konkrétní autority, kterým máte věřit a ke kterým se budete obracet ve chvíli pochybností o správnosti svého konání. Ve chvíli, kdy se nedopatřením odpojíte z Matrixu a nebudete si hned umět přiřadit k něčemu konkrétní odpověď. Šrouby se utahují. Nikoho nepřekvapuje, že v dobách, kdy náboženství bylo integrální součástí školských osnov, se vyučovaly lži. Děti mají tendenci si snadno zvyknout na cokoli, co jim předložíte, na jakýkoli produkt, službu, víru, způsob chování. Nevyhnutelný výstup? Produkty těchto firem si pak ty děti budou kupovat po celý život a budou je pravděpodobně kupovat i svým dětem, výchovný vzor totiž funguje. 
Jak se to sakra stalo, že přehlížíme očividné zlo nebo naprosto absurdní věci a jevy a jdeme kolektivně na porážku naší svobody i peněženky? Fašismus, komunismus, církevní šílenství, to vše se v první řadě opíralo o takzvaně obyčejné lidi a jejich schopnost nechat se donutit k nějaké akci pod příslibem toho, že něco málo vydělají nebo že jim „bude odpuštěno“. Klíčem k ovládání lidí jsou instituce, zdánlivě volené a zdánlivě demokratické. Instituce, které na svou činnost mají zákonem definovaný a policií a armádou vymahatelný monopol. Je tragikomickou realitou, že dnes rodina jako základní ekonomická a sociální jednotka už nefunguje. Je to deficitní kolos na hliněných nohou, který se brzy po právu zhroutí. Přerozdělování peněz má jediné pravidlo, utajit jak se peníze v tom centrálním systému ztrácejí.
 
Autor: koubavit v 07:48, |

Psychopat je ten druhý

27.Červenec 2019
Za vším je parazitování, ten kdo je nahoře parazituje na těch co jsou dole, ti co jsou dole musí ve zbytečné válce položit život za ty co jsou nahoře, jediná rovnost je v tom že každý musí zemřít. Ten kdo je nahoře se opevňuje aby tam mohl být co nejdéle v minulosti se moc dědila u králů a šlechticů mnoho generací. Následkem byla snaha násilím eliminovat ty co byli dlouho nahoře, parazit se zde snaží eliminovat parazita, vše zde jsou příčiny a jejich následky. Zde se dostáváme ke konkurenci, konkurence není jenom lidský problém setkáme se s ní i v přírodě, konkurence je nutná k tomu aby nedocházelo k přemnožení a degeneraci. 
Z minulosti známe mnoho chybných systémů, které díky monopolismu a centralismu nefungovali, přesto nedokážeme existovat bez monopolismu a centralismu. Moje hra a moje pravidla o tom je závislost na monopolismu a centralismu, ti co jsou nahoře určují těm co jsou dole pravidla hry, chceš podnikat tak plať; daně, clo, poplatky, pokuty, certifikace, atd. všimněme si toho že tam kde rostou banány tam je bída a zaostalost, příčinou jsou zde malé náklady na existenci lidí, čím větší zde jsou náklady na existenci lidí, tím větší je zde kupní síla lidí, to vede logicky k ekonomické migraci, a snaze zabránit ekonomické migraci. 
Ekonomická vyspělost je postavená na velikých moderních továrnách, produkovat něco v malém to není ekonomické. Problémem je násilí, kdy silní parazitují na slabých, někdy je zde dokonce i genocida, pomocí které se silní zbavují slabých. Psychopat uvažuje tak, že v podvědomí je informace, já jsem dokonalý a ty jsi zmetek, srážka s blbcem, to je srážka s psychopatem. Už brzo se konečně vše vyřeší, začnou se vyrábět roboti s kravatou a lidi se odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen a tak skončí zde lidi, se kterými jsou jenom samé problémy protože myslí jenom na parazitování.
 
Autor: koubavit v 18:02, |

Romská kapitalistická strana

Myslím pořád na sex, co s tím mám dělat? Sex mohou mít jenom ti co zde mají protekci, protože jsou dokonalí tělesně a psychicky, nemáš šanci mít zde sex se ženou, tak rozhodla na sjezdu RKS. To vím, ale jsem geneticky naprogramovaný na to, mít sex a tím i děti. Zájem RKS je nad zájmem Romů, Romská komunistická strana je zde na to, aby nás vedla do lepší budoucnosti, ve které pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, vše zlé je pro něco dobré. Tvůj otec je v RKS a tak tě vychoval jako obdivovatele RKS, moji rodiče nejsou v RKS protože je tam odmítli přijmout. 
Pro vstup do RKS se musí splnit náročné podmínky které RKS sepsalo a tvoji rodiče tyto podmínky nedokázalo splnit, takový je život. Ten kdo je v RKS má výhody a jistoty, není to diskriminace těch co nejsou v RKS? To je jako ve sportu kde jsou sportovní ligy, sportovec taky musí splnit náročné podmínky, aby se stal profesionálem kterého sport živí. Jenže ve sportu není protekce a u příjímání do RKS je protekce! 
To máš staré informace, RKS změnila před rokem pravidla tak, že v RKS není možná protekce, jsou zde tvrdé postihy za to, pokud se někdo pokusí o protekci, mnoho členů RKS za protekci skončilo v pracovním táboře na deset let. Proč zde není Romská kapitalistická strana? Tak skus zde založit Romskou kapitalistickou stranu a pochopíš že je tvoje myšlenka chybná. Já to zkusím, a jistě skončím na deset let v pracovním táboře, nejsem blázen. 
Život je evoluční naprogramovaný dočasný proces, každý je zde pokusným materiálem pro evoluci, takový je život. To když někdo není kvalitní tak má spáchat sebevraždu, protože je zde jenom otrokem centrálního systému. Máš možnost; bydlení, oblečení, jídla, zábavy, práce, studia, a ty myslíš jenom na sex, zamysli se nad sebou.
 
Autor: koubavit v 05:32, |

Ano, jsi chybě naprogramovaný

26.Červenec 2019
Nikdo z lidí není správně naprogramovaný, a následkem je chybný konzumní systém ve kterém existuješ a naděje na to že bude líp je naivní, zázraky jsou akorát ve; snu, pohádce, filmu, náboženství, politice, reklamě, atd. Nevěřte tomu že Ježíš Kristus nebo Buddha byl správně naprogramovaný, tyto dokonalé svaté postavy z minulosti jsou pohádky pro dospělé, kterým naivně věří jenom idioti. Nikdy nebyl na světě správně naprogramovaný člověk, je to začarovaný kruh se kterým si neumíme poradit, a tak máme mnoho tisíciletí blbou náladu, protože jsme chybně naprogramovaní. 
Nová doba nám dává konečně možnost ukončit dlouhé období temna tím že zde místo lidí budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory, lidi skončí v rezervacích a zde se oddělí muži od žen, aby se nám už špatně naprogramovaní jednici, nerozmnožovali jako invazní druh. Je naivní si myslet že vytvoříme správně naprogramovaného člověka pomocí vědy a techniky, to je utopie protože geneticky vycházíme z opice a na starých základech nejde postavit nový operační systém který je správě naprogramovaný.
 
Autor: koubavit v 16:57, |

Profesionál neplýtvá časem a penězi

25.Červenec 2019
Pokud se zamyslím nad politikou a ekonomikou, tak zjistím že největším problémem je zde plýtvání časem a penězi, bohužel rodina a škola neumí lidi naučit tomu jak neplýtvat časem a penězi. Podívejte se na populární celebrity jak neplýtvají časem a penězi a vezměte si z nich příklad, když někomu řeknete aby se změnil tak, že už nebude plýtvat časem a penězi, tak vám od odpoví neslušně a tak se z toho poučíte, na už nikomu raději neradíte. 
Jde vždy o to čemu dáte protekci, můžete dělat zde za minimální mzdu těžkou a špinavou práci, nebo můžete dělat za vysokou mzdu, lehkou a čistou práci, jako politik nebo podnikatel. Jak si to uděláš takové to máš, nečekej na to že budeš mít štěstí v loterii, nebo že zdědíš veliké bohatství. Nechtěj změnit čas a prostor ve kterém existuješ, chtěj změnit sebe, svět je zrcadlo a vše co světu dáváš to nazpět dostáváš. Násilí nic zde nevyřeší, každá akce vytvoří reakci, ten kdo si hraje s ohněm, se časem i spálí.
 
Autor: koubavit v 12:42, |

Ano, je to systémová chyba kterou nikdo neřeší

Dlouhé dojíždění do zaměstnání způsobuje deprese a stojí nás mnoho peněz a času, je to systémová chyba kterou nikdo neřeší, problém je v tom, že náklady na dlouhé cestování do zaměstnání vždy hradí jenom chudý zaměstnanec, a tím se mnoho snižuje jeho životní úroveň, ano, dobrota je žebrota! 
Nejhorší situace je v přelidněných městech kde musíte několikrát během cesty přestupovat a musíte chodit neustále do schodů a ze schodů, ve špičce je doprava přeplněná a tak si zde nemůže ani sednout.
Nejhorší jsou autobusy kde nečekané zabrzdění vám může způsobit zranění, taky můžete během cesty do práce být nakažení nějakou snadno přenosnou nemocí. Zaměstnavatelé pokutují ty co do práce nepřijdou na minutu přesně, jako kdyby jste mohli ovlivnit to, že hromadná doprava nefunguje optimálně. 
Podívejte se na strom, neustále stojí na stejném místě a tak nemá psychické problémy, pohyb ve složitém prostoru je zdrojem psychických problémů, proto v nemocnici léčí lidi tím, že mohou ležet na posteli v klidu. K čemu je vám drahé osobní auto, když nemáte kde zaparkovat, a zastaralá silniční síť vám neumožňuje se rychle a pohodlně dostat do zaměstnání. 
Celý problém vyřeší jenom umělá inteligence a roboti, lidi se odsunou z civilizace do rezervací a v civilizaci budou místo lidí roboti, pro roboty je hromadná doprava ideální, robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti budou v továrně vyrábět roboty, starý robot se recykluje. 
Zaměstnavatelé potřebují zaměstnance co pracují jako roboti tak jim vyhovíme. Člověk to byla testovací verze a robot to je finální verze, takto zde zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží, v rezervaci budeme jíst granule, pít vodu, spát pod velikým stanem, takto už nebudeme muset dojíždět do zaměstnání a tak nebudeme mít deprese.
 
Autor: koubavit v 08:00, |

Ano, místo staré totality, je zde nová totalita

Vše co je inteligentní to zde má svůj začarovaný osud, bylo to vytvořeno a nastaveno aby to něčemu sloužilo a tento osud nejde změnit. Každý člověk je sluhou a pokud slouží dobře tak se má i dobře, pokud slouží špatně tak se má špatně, takový je život lidí v konzumní kultuře. 
Většina lidí na světě se má špatně protože slouží špatně, příčinou je zbabělý útěk od reality do světa iluzí pomocí; pohádky, náboženství, politiky, reklamy, alkoholických nápojů, cigaret, prášků na deprese, drog, atd. 
Život je evoluční naprogramovaný dočasný proces, vše co je zde inteligentní to je levným materiálem na evoluční pokusy, válka nebo ekonomická krize, to je veliký evoluční pokus. 
Možnosti má každý limitované, limity jsou vězením ze kterého nikdo neuteče. Podívejme se na úspěšné knihy, nebo úspěšné filmy, zjistíte že to jsou pohádky, to znamená že všichni zbaběle utíkají od existenční reality, ve které nejsou šťastní, protože nemohou změnit svůj osud tak aby jim bylo ekonomicky a psychicky líp. 
Blbá nálada je zde už mnoho století, tvrzení že blbá nálada skončila, to je lež jako věž, místo staré totality, zde je nová totalita, povrch společnosti lze snadno změnit, ale pod povrchem je pořád egoismus a extremismus.
 
Autor: koubavit v 06:07, |

Globální demilitarizace

24.Červenec 2019
Je třeba začít s eliminováním násilí, už bylo dost vraždění lidí ve zbytečných válkách, je třeba se poučit z minulosti a začít globálně rušit armády, proč zde jsou války, to jistě musí mít nějakou příčinu. Války zde jsou díky lidské hříšnosti, hříšnost je následkem výhod které lidi mají, je třeba lidem odebrat všechny výhody, lidi se budou vyrábět jenom v továrnách a každý člověk dostane do hlavy GVKB čip, který bude člověka ovládat, mozek člověka nebude znát realitu ve které tělo žije. Mnozí namítnou že tím se z lidí udělají jenom roboti na dálkové ovládání a že s tím nebude nikdo z lidí souhlasit, názor hříšníků je logicky hříšný a tak není důležitý, hříšníci myslí jenom na to jak hříšně žít, ale vše co je evolučně chybné, to je zde dočasně. 
V jednotě je síla a díky GVKB umělé inteligenci budou lidi jednotní, pokles výkonu člověka bude znamenat jeho eliminování, nebudou zde už problémy s ekonomickými příživníky, co na systému ekonomicky parazitují. Nebude zde už; prostituce, drogy, mafie, politika, náboženství, reklama, pohádky, sport, umění, rodina, atd. bude zde pro lidi jenom profesionální práce a tvrdý spánek. Změníme u lidí krev a tak pokud člověka kousne jedovatý had, tak se člověku nic nestane, jelikož budeme mít jinou krev, budeme jíst i jiné potraviny a pít jiné nápoje. Pokud se poraníte ruku nebo nohu, tak vám rychle doroste nová ruka nebo noha.
 
Autor: koubavit v 06:13, |

Ano, svoboda a rovnost je utopie

23.Červenec 2019
Na počátku je experimentování, a když se experiment konečně povede, tak se optimalizuje a potom se ve velkém kopíruje. Tento evoluční proces stvořil vesmír a život, člověk je materiál na evoluční pokusy, které na něm dělá evoluční proces, jsme v situaci loutek, které ovládá situace, svoboda a rovnost je utopie. 
Pokud jako lidi něco díky evoluci získáme, tak za to musíme i zaplatit tím že o něco přijdeme. Získali jsme možnost zde žít mnohem déle, než opice ze kterých jsme evolučně vznikli, jenže náš život je životem v nemocnici, naše materialistická civilizace se stala nemocnicí, protože jsme se mnoho vzdálili od přirozeného života v přírodě. 
Všimněme si toho, že jenom člověk se stydí za pohlavní styk na veřejnosti, zvířata se nestydí za pohlavní styk na veřejnosti, jak došlo k tomu, že jsme se začali stydět za pohlavní styk na veřejnosti? Stydíme se za to že vypadáme jako zvířata, a my nechceme vypadat jako zvířata, ale chceme vypadat jako lidi. 
Mnoho slov přirovnává člověka ke zvířatům, v horoskopu a bajkách se taky používají zvířata, ten kdo je dole je ovcí a ten kdo je nahoře je sviní, myslíme a konáme podle situace ve které existujeme. Naučili jsme se pokrytectví, kdy si jedno myslíme a jiné říkáme, stali se z nás bezcharakterní kariéristi co spolu závodí o to co milují a potřebují, nadbytek je postaven na nedostatku. 
Následkem je veliký nárůst stresu a deprese, protože naše podvědomí pochopilo že existujeme v psychiatrické nemocnici, a na východu z psychiatrické nemocnice je nápis krematorium. Všichni jsou psychicky nemocní, protože se narodili psychicky nemocným rodičům. 
Podívejme se na veliké války, kde se vraždíme pomocí atomových bomb, nebo se vraždíme ve velikých plynových komorách, jenom psychicky nemocní tvorové se navzájem vraždí ve velkém, nebude to už trvat dlouho a globálně se zavede roční certifikace kvality těla a psychicky, ten kdo nebude mít platnou certifikaci ten skončí v krematoriu jako evoluční odpad. 
Nebudou zde pro nikoho výjimky nebo imunita, i prezidenti a milionáři, skončí v krematoriu pokud nebudou mít platnou certifikaci. Na člověka, se už mnoho tisíciletí hledí jako na inteligentní systém, a vadný inteligentní systém, je třeba optimálně eliminovat. 
Nedostatek lidí se vyřeší výrobou robotů, robot bude vyznamenávat roboty a roboti budou v továrně vyrábět roboty, lidi se globálně odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh. Člověk to byla testovací verze, a GVKB robot to je finální verze, vše je zde dočasně.
 
Autor: koubavit v 07:09, |

Život je krátký a je třeba si života užít

22.Červenec 2019
Proč je všude na světě veliký nedostatek vysokých funkcí, lidi mají vysoké vzdělání a logicky potřebují i vysokou funkci za vysoký plat. Podle mě je chyba v zaostalosti, je třeba zajistit to aby stroje a počítače za nás dělali práce co jsou podřadné a tím i málo zaplacené, často je zde slyšet to že když zde roboti nahradí dělníky a řemeslníky tak zde bude nezaměstnanost. Tak tomu není vytvoříme pro lidi více vysokých funkcí s vysokými platy, dáme lidem s vysokými funkcemi; služební auto, služební byt, příspěvek na cestování po světě a reprezentaci, imunitu, atd. 
Život je krátký a je třeba si života užít, když mohou mít poslanci a senátoři vysoké funkce tak je mohou mít i ostatní lidé. Změníme výchovu lidí tak aby byli lidi připravení na to že budou po celý život mít vysokou funkci a vysoký plat, z robotů uděláme pokorné otroky, co budou pracovat jako roboti a nebudou chtít za práci peníze a výhody. Tak zde zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, ano, bude všem lidem na světě konečně lépe, už si nebudeme závidět a nebudeme mít blbou náladu.
 
Autor: koubavit v 07:34, |

Civilizace to je automatizace a optimalizace

21.Červenec 2019
1
Toužení po zázracích stvořilo naši civilizaci, je snadné kritizovat civilizaci a je těžké civilizaci pochopit, civilizace to je automatizace a optimalizace, vše začalo u potravin kdy levné a kvalitní potraviny umožnili vznik konzumní kultury, kde lidi netrpěli hladem. 
2
Člověk si začal měnit čas a prostor tak aby se měl dobře, začal stavět; domy, opevnění, silnice, přístavy, mosty, železnice, letiště, továrny, atd. začalo docházet ke specializaci a potom vznikla gramotnost, která dala lidem možnost se dostat rychle a levně k informacím které potřebovali. 
3
Velikým vynálezem byli peníze, tím logicky vznikli i dluhy, se vznikem papírových peněz a později elektronických peněz vznikla inflace, která znehodnocuje peníze, které jsou uložené v bance. 
4
Nadbytek zboží a služeb vedl ke vzniku reklamy, která dělá z lidí hlupáky a nutí je k tomu, aby si kupovali hlouposti a zbytečnosti, a jsme najednou v současnosti ve které má mnoho lidí blbou náladu. 
5
Máš blbou náladu, tak si kup to co ti přinese dobrou náladu, nabídka je veliká poradíme a posloužíme. 
6
Můžeme si koupit; dům, dovolenou, psa, pokojové květiny, rádio, televizi, počítač, cigarety, dobré jídlo, pivo, léky na deprese, auto, fotoaparát, knihy, časopisy, atd. to vše jsou náhražky, které nám dávají jenom iluzi dobré nálady. 
7
Kde je zakopaný pes? 
8
Zakopaný pes je v zaostalosti, u mnohého jsme evolučně zaostali a následkem je blbá nálada.
9
Nejhorší je situace u školství, chodíme všichni velmi dlouho do školy a škola nás nepřipraví na to, aby se z nás stali snadno a rychle milionáři, proč školství selhalo? 
10
Školství je postaveno na dogmatickém centralismu, žáci zde jsou jenom otroci, co mají mnoho povinností a žádná práva, z cizího krev neteče o tom školství je! 
11
Dalším problémem je rodina, která nemá čas na děti, protože se dospělí honí za penězi a tím co milují a potřebují, geneticky nekvalitní děti, co jsou nekvalitně vychované, to je začarovaný kruh a následkem je blbá nálada. 
12
Z díla se pozná tvůrce, podívejme se na sport, zde není protekce, buď na to máš, nebo na to nemáš, pouze jedno procento lidí má na to, aby mohlo dělat sport a být v něm úspěšní, stejné je to i u podnikání a umění, zde uspěje taky jenom jedno procento. 
13
Jedno procento lidí na světě je kvalitních a tak oni zde mají dobrou náladu, zbytek lidí má blbou náladu protože nejsou kvalitní. 
14
Komu není rady tomu není pomoci, pokud nevyřešíme problém s nadbytkem nekvalitních lidí, tak se bude ekonomická situace jenom globálně zhoršovat a následkem budou krize a války.
 
Autor: koubavit v 09:24, |

Ano, antipolitika je populární

20.Červenec 2019
Většinou slyšíme že opakem politiky je dogmatická totalita, to je lež jako věž protože i v dogmatické totalitě existuje politika! Co je to politika? Politika je proces, pomocí kterého ti co jsou nahoře, snadno manipulují s těmi co jsou dole, politika je moderním náboženstvím kde místo víry v zázraky a víry v boha, je víra v mocné politiky co se postarají o to, aby se pracujícím lidem dobře vedlo, jenže to politici nedokážou, a tak se politici často mění, a říká se že za chyby mohou ti co zde byli dříve. 
Antipolitika vychází z toho že zde nebude rozdělní na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, vše zde bude řídit a vlastnit jenom globální umělá inteligence, ten kdo nebude profesionálně každý den rychle pracovat ten skončí v krematoriu, místo titulů a jmen budou mít lidi čísla a na čele budou mít od 15 let vytetované QR kódy, pod kůží budou lidi mít čip který bude sledovat jejich pohyb. 
Bude to globální policejní totalita ve které nebude; lež, krádež, hříšnost, neslušnost, vandalismus, extremismus, egoismus, prostituce, drogy, mafie, atd. z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání, chybu zde každý udělá jenom jednou, protože za chybu zde bude krematorium. 
O výchovu dětí se globálně postarají jenom roboti, vadné děti co nebudou vhodné pro výchovu, skončí v krematoriu. Jednici co nejsou vhodní pro rozmnožování se sterilizují, jednici co jsou geneticky a psychicky vhodní pro rozmnožování, budou mít mnoho dětí a výhody které jim umožní se mnoho rozmnožovat. Skončí degenerace a přelidnění, takto díky antipolitice, zde zvítězí pravda a láska, nad lží a nenávistí, na věčné antipolitické časy.
 
Autor: koubavit v 11:05, |