Optimální marketing

30.Září 2019
Marketing je naprogramovaný ekonomický proces, specializovaný na uspokojování potřeb konzumentů, nebo voličů politických stran. Pomocí marketingového programu, dochází ke zjištění informací a programů, na základě zjištěných informací a programů, pak se přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout; výrobky, služby, informace, programy, atd. s co největší kvalitou a zárukou, na správném místě, ve správný čas, a za správnou cenu. 
Marketing je potřeba tam kde je tvrdá konkurence, monopoly a diktatury nepotřebují marketing. Není ale ten co by se zavděčil všem, je třeba hledat způsoby jak se zavděčit těm co potřebují to co nabízíme, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. 
Jak si to uděláš, takové to i máš, je to jako ve sportu, buď máš na to že vyhraješ nebo na to nemáš a tak nevyhraješ, mnozí by chtěli vyhrát ale nemají na to; inteligenci, zdraví, peníze, čas, známosti, zkušenosti, atd. Ve velkém se lépe realizuje výroba a odbyt, malé nemůže konkurovat velikému, a tak vzniklo veliké EU a veliké nadnárodní korporace. 
Pokud jsi jenom malý soukromník, který nikoho nezaměstnává, tak je pro tebe neřešitelným problémem, jak realizovat marketing. Budoucnost je v tom, že se dají globálně všem lidem do hlavy GVKB čipy a čipy odříznou hříšný mozek od hříšné reality, a vše bude globálně řídit GVKB umělá inteligence, to bude optimální marketing.
 
Autor: koubavit v 08:19, |

Bezegoismus

29.Září 2019
Bezmocnost, bezprizorní, bezzrcadlovka, bezbožnost, bezdomovec, bezvědomí, bezchuti, atd. tato označení vyjadřují to, že je něco bez toho, co by to mělo správně mít. Svět se mění a tak zde vzniká to, co se obejde bez toho, na čem to bylo dříve závislé. Jistě brzo vzniknou nová slova která budou popisovat něco co dneska zde ještě není, třeba slovo bezegoismus, tak dlouho zde vše bylo spojeno s egoismem až najednou díky digitalizaci a globalizaci dojde k tomu že vznikne bezegoismus, lidi nebudou už mít v sobě ego které z lidí dělalo lháře a zloděje. 
Každé náboženství je proti egoismu, veškerá hříšnost vychází z egoismu, egoismus znamená že jsme dali protekci sobě, a záleží jim jenom na sobě, ten druhý nemá šanci, aby dostal u nich protekci, dobrota je žebrota. Egoismus vytvořil konzumní očistec ve které se stala práce trestem, v ráji si zde žijí jenom profesionální lháři a zloději. Mnozí tvrdí že bezegoismus je utopie, jenže najednou zde budou GVKB čipy co lidi dostanou do hlavy a čipy egoistický mozek odříznou od reality a tím se globálně eliminuje u všech lidí hříšný egoismus, už zde nebude bezbožnost, protože globálním bohem všemu bude GVKB umělá inteligence.
 
Autor: koubavit v 14:32, |

Ubožáku jsi zde dočasně

28.Září 2019
Vše se zde recykluje a kopíruje, je to naprogramovaný evoluční proces a ty jsi zde ubožáku dočasně, vše co jsi pracně získal to ti bude odebráno a bude to recyklováno. Je jedno jestli jsi zde byl prezidentem nebo dělníkem, vše je zde jenom divadlo ve kterém si nuly hrají na veliká čísla. 
Nejlepším přítelem člověka není pes, protože pes jenom hraje pokrytecké divadlo aby se měl dobře, nejlepším přítelem člověka je štěstí, pokud jsi šťastný tak jsi v ráji, s příchodem neštěstí přichází očistec. Štěstí existuje díky neštěstí, je to celé o tom kdo bude zde mít protekci a tak bude nahoře a bude šťastný, když protekce zde není tak jsi dole a jsi nešťastný. 
Následkem jsou kariéristické závody o vysoké funkce, v těchto kariéristických závodech uspějí nejlepší lháři a zloději, to logicky nemůže fungovat když nám vládnou paraziti. S příchodem digitalizace se začalo vše od základů měnit, končí doba ve které bylo potřeba na vše kulaté razítko, a přichází digitální doba ve které roboti nahrazují lidi, najednou zde bude robot prezident, co bude vyznamenávat roboty. 
Svět se začíná proměňovat ve veliké mraveniště a každý člověk se zde stává mravencem s nulovou hodnotou, místo vězení zde bude krematorium, ten kdo se pokusí být zde příživníkem nebo zlodějem, ten skončí v krematoriu, místo idealismu zde bude všude objektivní realismus, protože vše bude řídit umělá inteligence spolupracující s roboty.
 
Autor: koubavit v 08:10, |

Problém s Romy v EU

27.Září 2019
Podívejme se na Romy jako na program, pokud je s programem problém tak ten problém nemůže řešit amatér, ale musí jej řešit profesionál, který vadný program otestuje, a najde způsob jak chyby opravit. Kdo je zde tím profesionálem, který otestuje Romskou problematiku a najde způsob jak chyby opravit? Tím profesionálem je v EU jenom GVKB, on zná do hloubky Romskou problematiku a ví jak Romský problém opravit, řešení je velmi jednoduché, ten kdo je zde ekonomickým příživníkem, ten skončí v pracovním táboře, jakmile člověk nepracuje, tak jsou zde s ním problémy, práce proměnila hloupou opici na chytrého člověka! 
Když podnikatelé a obchodníci odmítají dát práci Romům, tak dostanou Romové práci v GVKB pracovním táboře, není to evolučně nic nového, problémem je to, že politici nechtějí dělat to co je nepopulární, jenže bez nepopulárních opatření, se ekonomika zhroutí. Pokud v EU bude většina Romů v GVKB pracovních táborech, tak zmizí problém s Romy v EU, v pracovních táborech se děti odeberou Romům a vychovají se tak, že z nich budou hodnotní lidé co nelžou a nekradou. Rom který v pracovním táboře dostane GVKB certifikaci, opustí pracovní tábor a stane se z něj člověk, který není už ekonomickým příživníkem. Pracovní GVKB tábory budou fungovat systémově jako nemocnice, ten kdo optimálně nepracuje, je přeci logicky nemocný člověk.
 
Autor: koubavit v 19:27, |

Zpovědnice je mrvou stránkou na internetu

Na Zpovědnici chodí jenom psychicky nemocní adolescenti, z obsahu této stránky poznáte ubohost těchto lidí, kterým není už možné nijak psychicky pomoci. Na této stránce je mnoho amatérských moderátorů, co jsou psychicky nemocnými adolescenty, následkem je začarovaný kruh virtuální ubohosti. Pokud se zde někdo vyzpovídá tak místo pomoci narazí na škodolibost a je mu zablokován přístup na tuto stránku. Problémem je majitel této stránky který se o stránku optimálně nestará a ponechal jí svému osudu, zde platí to, že komu není rady tomu není pomoci. 
Tato stránka už v době svého vzniku byla chybně naprogramovaná a chybně moderovaná, největší chybou je zde přístup bez registrace a díky anonymitě se zde lidi chovají jako dobytek. Ano, zpovědnici už nikdo nepotřebuje, neustále se zde zmenšuje návštěvnost protože Facebook a YouTube nabízí mnohem lepší služby. Je to jako s fotografováním, z díla poznáme kdo umí fotografovat a kdo neumí fotografovat, obrazně návštěvníci Zpovědnice umí jenom fotografovat mobilem a svoje ubohé fotky posílají na Instagram.
 
Autor: koubavit v 08:08, |

Proč centralismus nefunguje

Jako lidé jsme se geneticky moc nezměnili od opice, ale nesmírně se změnilo prostředí, v němž žijeme. Když chtěl kdysi dávno někdo přesvědčit své bližní aby něco změnili, mluvil k velmi málo lidem. Když dnes hovoří mediálně prezident, slibující sociální a ekonomické výhody, nebo když si dnes nějaká populární osobnost napíše něco na Facebook či YouTube, sledují to miliony lidí kdekoli na Zemi. Přesvědčovat o něčem lidi je dnes možné v globálním měřítku, pokud umíte vládnout médiím. 
Přišel systém jménem centralismus. Lidé se dnes už plně řídí centrálními zákony, a pravda či lež je výsadou konzumního systému, ne už dělnické třídy. Co jsme ale přehlédli, a přitom je to pro naši civilizaci naprosto zásadní, je egoistické parazitování centrálního systému. Sice o sobě centrální systém tvrdí, že je demokratický, ale přitom politické strany na své vládnutí dostaly monopol! 
Monopol politických stran na vládu ale znamená reálnou beztrestnost při lhaní, rozkrádání a díky rozsáhlé imunitě i beztrestnost v řadě jiných ohledů. Chcete se starat o sebe sami bez centralismu? Nemáte právo fungovat a chovat se jinak, než přikazuje centralismus. Počet; příznivců, klientů, zákazníků, odběratelů, diváků, atd. se dnes považuje za důkaz pravdy. 
Máme kupovat, poslouchat, neptat se a optimálně i bát se toho, co můžeme ztratit, když ten centrální systém opustíme. Cíl je jasný: máte a musíte být snadno odhadnutelný, ovlivnitelný ubožák, který je tupým spotřebitelem čehokoli, co centrální systém vyprodukuje a co monopol politických stran svou zákonodárnou mocí zlegální a učiní z toho svatou normu. 
Plynové nacistické komory, kde centralismus zavraždil bez soudu miliony civilistů, nám odhalují selhání centralismu který řídí šílení politici, ryba smrdí od politické hlavy. Přenecháme civilizaci GVKB robotům a odejdeme do GVKB rezervace ve které už nebude možné lhát a krást.
 
Autor: koubavit v 08:07, |

Robotismus eliminuje kapitalismus

25.Září 2019
Vše je zde příčina a následek, po akci přichází reakce, to co bylo včera správné nebo hodnotné to je dneska chybné nebo nehodnotné.
Digitalizace nastartovala mnoho změn se kterými politika a ekonomika nepočítala, mnohé zaniká a jiné vzniká, nikdo neví jaká jej čeká budoucnost, staré systémy se eliminují a místo nich nastupují nové systémy. 
Máte problém tak použijete internetový vyhledávač a většinou najdete způsob jak problém vyřešit.
Problémem se stávají centrální a monopolní systémy, které jsou zaostalé a tak pracují; pomalu, draho, chybně, atd. přichází doba globalizace a ten kdo to nepochopil nemá naději na to že přežije změny. 
Tak jako jsme eliminovali feudalismus a socialismus, tak budeme muset i eliminovat kapitalismus ve kterém si zaplatíte dovolenou a cestovní kancelář zkrachuje a vy máte zkaženou dovolenou.
Lidi potřebují jednoduchost a výhody, jaký nový konzumní systém ale dokáže zajistit lidem jednoduchost a výhody? 
Tím novým systémem je robotismus, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi budou odsunutí do rezervací a zde bude jejich život jednoduchý a plný výhod, civilizace plná smradu a hluku zde bude pro roboty, pro lidi bude příroda kde není smrad a hluk.
 
Autor: koubavit v 23:43, |

Cikáni pocházejí z Indie

22.Září 2019

Cikáni nejsou jinou rasou, ale jsou jinou kulturou a tato kultura je idealistická, kdežto naše kultura je realistická, to je příčina konfliktů mezi námi a cikány, jelikož označení cikáni není mediálně populární, tak je zde označení Romové, toto chybné označení si vymysleli sami cikáni aby nás mediálně oklamali. 


V Indii je vše kastovně rozděleno


1


Bráhmani = Vysokoškoláci


2


Kšatrijové = Maturita


3


Vaišjové = Vyučení


4


Šúdrové = Základní škola


5


Daliti = Negramotní


Cikáni pocházejí z kasty Daliti která je nejníže na kastovním rozdělení lidí v Indii, jde o lidi evolučně velmi zaostalé, a v tom je jádro cikánského problému, z hloupého lenocha, nikdo moudrého a pracovitého člověka, pomocí převýchovy neudělá. 
 
Autor: koubavit v 09:04, |

Vysokoškoláci jsou hlupáci

20.Září 2019
Rozebíral jsem ekonomiku a politiku abych zjistil proč je zde krize, příčinou je to že vysokoškoláci jsou hlupáci, dával jsem vysokoškolákům jednoduché otázky jako; Kdo je nejlepším přítelem člověka (štěstí), jaký má zde život člověka smysl (profesionalita), proč jsou lidi pokrytci (parazitování), co je základem ekonomiky (kontrola) atd. 
Z díla poznáme tvůrce, podívejme se na Windows od jeho začátků, neustále se to musí aktualizovat a neustále jsou jde nové verze Windows. Nebo se podívejme na politiku, v politice jsou vysokoškoláci a jejich dílem je blbá nálada, protože se dělnická třída má dlouhodobě blbě, protože zde není optimální kontrola nad tím co dělají politici. 
Platy jako na chudém východě ale ceny jako na bohatém západě, to nemůže logicky fungovat, politici nepochopili čemu mají dát protekci, protože to jsou hlupáci. Problém s nepřizpůsobivými příživníky, co se rozmnožují jako invazní druh, je problémem selhání kontroly nad nepřizpůsobivými příživníky.
Je třeba nepřizpůsobivé příživníky v EU přemístit do EU rezervace na ostrově Sardinie, kde budou pod EU policejním dohledem, aby nemohli škodit EU, zde se oddělí muži od žen, aby se  zabránilo rozmnožování vadného genetického materiálu. Naštěstí už brzo umělá inteligence a roboti nahradí vysokoškoláky, a pro lidi zde bude jenom ubohá práce za ubohou mzdu, robot prezident bude vyznamenávat roboty, takto zde pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
 
Autor: koubavit v 07:23, |

Většina obyvatel je psychicky nemocná

17.Září 2019
Podívejme se na statistiky které odhalují konzumní realitu ve které žijeme, vše zde jsou jenom příčiny a jejich následky, pokud je většina lidí na světě těžce psychicky nemocná, tak příčinou jsou chyby v kulturní civilizaci, postavené na násilné centralizaci. Doma není nikdo prorokem a každý prorok který přichází z ciziny, je pokrytecký herec, který dělá z posluchačů hlupáky a chudáky! 
Pravda je v bajkách a lidové moudrosti, lež je v knihách které jsou populární. Jakmile se lidi oblékli tak se z lidí stali psychicky nemocní ubožáci, proč se stydíš za nahé tělo, stydíš se proto že jsi psychicky nemocný, představme si divadlo s nahými herci co mlčí a nic neříkají, a v hledišti by byli nazí diváci, to by nefungovalo, divadlo může fungovat jenom díky tomu že jsme psychicky nemocní! 
Všichni jsou blázni a tak je kulturní civilizace globálním blázincem, následkem jsou krize a války, ve kterých se vraždíme po milionech jako dobytek a naděje na to, že zakážeme výrobu zbraní a jejich používání je naivní. Vše je zde dočasně a tak brzo zde místo lidí budou roboti, poslední skupina nahých lidí skončí v poslední zoologické zahradě za sklem, a zde bude cedulka, PRACUJÍCÍ OPICE.
 
Autor: koubavit v 13:11, |

Proč nám vládnou lháři a zloději?

16.Září 2019
Život je hra o hodnoty, aby v této hře egoistický parazit vyhrál, tak musí lhát a krást, dobrota je žebrota, jsou to kariéristické závody o výhody mezi egoistickými parazity. Pokud by mohli volby eliminovat egoistickou kulturu tak by se volby zakázali, čím větším dobytkem zde budeš tím větší koryto mít i budeš o tom je politika a podnikání. Stát umí jenom; kontrolovat, pokutovat, přerozdělovat, parazitovat, atd. čím více je stát bohatší tím chudší je dělnická třída, nadbytek pro stát vytváří nedostatek pro dělnickou třídu, stát to jsou organizovaní zločinci co zde mají imunitu a chrání je policie a soudy. 
Co je to; feudalismus, kapitalismus, socialismus, idealismus, atd. to vše jsou pohádky které dělají z lidí hlupáky a chudáky, v realitě je vše jenom hra o hodnoty a pravidla hry stanovují ti co mají moc, tak aby byla společnost vždy rozdělená na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, není kam utéci, všude se platí vysoké daně! Milion milionářů pomocí dluhů ovládá globálně konzumní civilizaci, politici jsou pro ně jenom loutky se kterými oni snadno pomocí peněz manipulují. S dělníky jsou jenom samé problémy, nahradíme dělníky za počítače a stroje, lidi se odsunou do rezervací, a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, takto skončí problém s tím, že zde vládli lháři a zloději, všemu bude vládnout globálně na věčné časy jenom GVKB umělá inteligence.
 
Autor: koubavit v 07:42, |

Ano, díky kontrole je možné eliminovat chyby

14.Září 2019

První evidence byli nejspíše kamínky naházené do keramické nádoby, kolik kamínků, tolik bylo třeba lidí.

Evoluce postupovala rychle dopředu a tak zde místo kamínků máme elektronickou evidenci, kdy evidujeme; tržby, věci, informace, programy, atd.

Mediálně známé je zavádění EET, to se zavedlo proto, aby podnikatelé nemohli okrádat stát na daních.

Evidence umožňuje mít něco pod kontrolou, díky kontrole je možné eliminovat chyby a tím i problémy.

Vědomosti to je evidence potřebných informací v naší hlavě, inteligence spěchá a tak použije evidenci vědomostí a tím může inteligence rychle vyřešit opakující se problém. 

Mnohdy jsou vědomosti uloženy v cizí hlavě a tak je zde dialog, pomocí kterého získáváme vědomosti z cizí hlavy, to je ale velmi pomalé a drahé řešení, lepší je udělat elektronickou evidenci vědomostí.

Do hloupé hlavy se dá kontrolní snímač EEV (Elektronická evidence vědomostí) a vědomosti se budou odesílat do EEV databáze a odtud je bude moci inteligence zadarmo rychle získávat.

Už nebude třeba vyskakovat nahý z vany (Archimédés) a křičet po městě, nalezl jsem.. jakmile něco nového naleznete, tak za okamžik o tom bude každý vědět, nová doba je o; rychle, levně, kvalitně, profesionálně, atd.
 
Autor: koubavit v 09:42, |

Ano, naše politika smrdí od hloupých hlav

Proč se vše co je chybné, neustále opakuje? Hlupáci neustále opakují svoje chyby, je to marnost se snažit hlupákům vysvětlit to, že pokud budou neustále opakovat chyby, tak budou mít problémy a tím i blbou náladu, moudrost je v tom se poučit z cizích chyb a hloupost je nepoučit se z vlastních chyb. 
Chybný genetický subjekt, se chce egoisticky mnoho geneticky kopírovat, a následkem je přemnožení chybných genetických subjektů, a tím se dostáváme do chybné globální situace, na kterou není správné řešení. Ano, z milionu nul nikdo číslo neudělá! 
Hlupáci a ubožáci se nám globálně přemnožili, následkem je; špína, inflace, deprese, lakomost, lež, nenávist, pokrytectví, hříšnost, drogy, prostituce, mafie, extremismus, vandalismus, dogmatismus, kariérismus, alibismus, atd. z díla poznáváme to, že lidi jsou z 99% hlupáci a že moudrý člověk je zde vzácnou 1% výjimkou. 
Nejhorší je zde to, když se hlupák stane; císařem, králem, sultánem, šlechticem, papežem, dalajlámou, guru, rabínem, prorokem, prezidentem, předsedou vlády, ministrem, poslancem, senátorem, soudcem, diplomatem, podnikatelem, ředitelem, profesorem, celebritou, milionářem, atd. 
Ryba smrdí od hloupé hlavy, zánik každé konzumní civilizace byl způsoben tím, že se hlupáci díky protekci dostali na vysoké funkce, hlupák nemůže vést hlupáky. Vysoké funkce musí být zde jenom pro moudré a slušné mladé profesionály, co nelžou a nekradou, už zde bylo dost hloupých starých trpaslíků, co stáli na vysokých státních podstavcích a hráli si na svaté obry!
 
Autor: koubavit v 00:57, |

Nepít alkoholické nápoje a nekouřit je normální

12.Září 2019
Nirvána je správná cesta ke štěstí, základem je ušlechtilá osmidílná stezka, kterou doporučuje Gautama Buddha. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. V našich podmínkách je Buddhismus málo známý a rozšířený, přitom Ježíš Kristus byl Buddhista, protože vše co hlásal, je v souladu s ušlechtilou osmidílnou stezkou. Díky obchodu a válkám, pronikl v době kdy zde žil Ježíš Kristus, Buddhismus do Evropy, to je začátek multikulturní Evropské civilizace. Včera jsem potkal spolupracovníka, co je už v důchodu a on mi říkal, že je to nirvána být v důchodu, co je to nirvána? 
Nirvána je štěstí, pokud jsme šťastní tak je to nirvána, proč lidi u nás mají mnoho století blbou náladu, a tak nejsou šťastní. V minulosti jsem si naivně myslel, že za blbou náladu u nás může politika a ekonomika, dneska vím, že je to jinak, za blbou náladu zde může nadměrná konzumace piva a cigaret, jsme zbabělým hloupým národem, který všechny svoje psychické problémy řeší pivem a cigaretami. Jsem nekuřák a abstinent a proto mám dobrou náladu a jsem šťastný. Komu není od GVKB moudré rady, tomu není pomoci, pokud nebudeš pít pivo a nebudeš kouřit cigarety, tak budeš šťastný.
 
Autor: koubavit v 08:29, |

Ano, bude líp, jakmile zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí

08.Září 2019
Ano, náboženství a politika jsou ideologické programy na ovládání naivních hlupáků, každý nový ideologický program, je zde evolučně dočasně, protože díky konzumní evoluci, je vše v pohybu, a to co bylo v minulosti pro konzumní uživatele dobré, to je dneska pro ně už zlé, jedinou konzumní jistotou je zde nejistota, z prachu vše vzniká a v prach se to zase evolučně navrací, vše je o nekonečné absolutní recyklaci v rovině hmotné a duchovní. Chyby jsou tvůj největší nepřítel, svatý altruismus tě naučí milovat nepřítele, pokud budeš upřímně milovat svoje chyby, tak se už nebudeš psychicky trápit tím, že jsi statisticky nulou, co to má v hlavě vynulovaný. 
Sebekritika je jako zrcadlo do kterého se nechce podívat lhář a zloděj, každý poukazuje na to že ten druhý chybuje a není zde nikdo kdo by se tvrdě sám potrestal za svoje chyby, zde selhala výchova v rodině a škole, bez sebekritiky je společnost jako stádo bez pastýře. Klasickou ukázkou nedostatku sebekritiky jsou nepřizpůsobiví příživníci, co se rozmnožují jako invazní druh, a žijí jako paraziti jenom ze sociálních dávek, z díla poznáme jistě kdo je zde dobrým člověkem a kdo je zde zlým člověkem. 
Prý diskriminujeme nepřizpůsobivé příživníky a snažíme se je eliminovat pomocí genocidy, tak tomu není, život je hra podle pravidel která určuje situace nebo elita, pokud někdo pravidla porušuje tak je potrestán, tak to funguje u zvířat v přírodě a u lidí v civilizaci, jak si to zde každý udělá takové to zde on i má, dobrota má vždy za následek žebrotu, všechny staré konzumní civilizace se zhroutili díky dobrotě k příživníkům a parazitům. Vše je obchod ve kterém je něco za něco, vysoké daně jsou podřezáváním větve na které sedí lháři a zloději. 
Jak snížit globálně; daně, clo, poplatky, pokuty, certifikace, atd. o tom je cesta k tomu aby se ekonomika uzdravila, tak jako podniky všude škrtají náklady tak musí začít škrtat náklady i stát a organizace co jsou ekonomicky na státu závislé, k čemu je nám tolik státních zaměstnanců, co zde neprodukují žádné ekonomické hodnoty a chtějí nadprůměrně veliké platy! Vše je o kontrole, dáme proto lidem do hlavy globálně kontrolní čipy, čipy odříznou mozek od reality a tak už lidi nebudou moci lhát a krást, takto zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné GVKB časy.
 
Autor: koubavit v 11:50, |