Zavedeme v EU odpustky pro lháře

24.Listopad 2019
Lhaní by se mělo zakázat a pokutovat. Lhaní je tvrdou návykovou drogou která škodí stejně jako pervitin a marihuana, pokud jsme zakázali tvrdé drogy a nesmí se dětem prodávat alkohol a cigarety tak musíme i zakázat lhaní a vychovávat děti v rodině a škole k tomu aby nelhali jenom tak zde skončí blbá nálada a deprese. Kdo lže ten i krade, a do pekla se hrabe!  
Reklama to je taky lhaní, už v slově reklama je zakotveno slovo klam, provede se kontrola knih a knihy ve kterých je lež se zakážou, stejně tak se provede kontrola u; rádia, televize, internetu, atd. bude zde tajná globální policie která bude zatýkat lháře, všude budou skryté mikrofony a skryté kamery, a to i v soukromých bytech, nebudou pro nikoho výjimky a imunita, i celebrita skončí ve vězení pokud bude lhát.
Je mnoho hříšníků co si neumí představit to, že by nemohli lhát jako když tiskne, pro tyto hříšníky postavíme veliké převýchovné EU tábory kde se jim budou věnovat EU specialisté na pravdu a lásku, jsou věci na kterých nejde v EU šetřit, nejhorší je když hříšník lže sám sobě a říká si já jsem lepší člověk a ty jsi horší člověk, nepotřebujeme zde lepšolidi, potřebujeme zde lidi, co nelžou a nekradou. Jenom tak v EU zvítězí pravda nad lží a láska nad nenávistí, jak si to uděláme takové to i budeme mít, přiznej se hříšníku že jsi dneska lhal, jinak tě zavřeme do hladomorny.
 
Autor: koubavit v 22:45, |

Ano, každý chce hrát první ligu

Jedna věc je něco chtít a druhá věc je to mít, žijeme v systému kde je dobrota žebrota, myslíme a konáme podle situace, vše se zde točí okolo protekce, někdo se narodí jako milionář a jiný se narodí jako žebrák, spravedlnost je zde jenom ve smrti. Všeho zkus a dobrého se drž v tom je cesta k tomu jak hrát první ligu, vše co rychle nabudeš o to i rychle přijdeš, je snadné konat zlo a je těžké konat dobro a tak je zde nadbytek zla a nedostatek dobra. Jenom čas má zde dost času na to aby posoudil dílo lidí a řekl to je dobré dílo a to je špatné dílo, když nemáš originál spokojíš se s náhražkou a čím více je zde náhražek tím více máme blbou náladu, místo originální moudrosti zde máme jako náhražku hloupost která není originální, vše co dáváme to i nazpět dostáváme. Z lidí se stali roboti na dálkové ovládání, pokud je robot vadný tak se robot eliminuje, o tom dneska politika a ekonomika všude je, jsi jenom bezvýznamným číslem s nulovou hodnotou v globální statistice.
 
Autor: koubavit v 18:55, |

Jak optimálně eliminovat závislosti?

Závislosti nás ovládají jako loutky, seznam lidských závislostí je velmi dlouhý, 99% našich závislostí je chybných, správné závislosti jsou vzácnou výjimkou v našem životě. Komu není rady tomu není pomoci, jak si to uděláš takové to máš. Když jdu po Praze tak všude spatřuji lidi jak koukají do velikých mobilních telefonů, jde o moderní závislost na virtuální realitě ve které lidé získávají to co jim dělá dobře, jenže jde jenom o náhražku, rychle nabyl a rychle pozbyl o tom je virtuální realita na sociálních sítích, rodinu nemůže nahradit Facebook. Nedávno jsem smazal; Facebook, Instagram, LinkedIn, všeho moc škodí! Vše je o tom mít koncepci díky které má život smysl, náhražky mohou vytvořit dočasné iluze, ale je to o tom, že jednou jsi nahoře a potom jsi zase dole.
 
Autor: koubavit v 14:27, |

Debilní komunismus

Podívejme se na současný a minulý režim objektivně, každá centrální mocná organizace je založená na rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, rovnost a svoboda byla a bude utopie. Rozhodující u každé organizace je jestli mají členové organizace dobrou náladu, co je příčinou dobré nálady u členů organizace? Pokud se člen organizace má dobře tak má i dobrou náladu, a jsme u jádra porovnání současnosti a minulosti, podívejme se na statistiky dlouhověkosti za socialismu a za kapitalismu, dlouhověkost u nás rychle narůstá, a to znamená že se máme lépe díky kapitalismu. 
Socialismus se zhroutil protože lidi měli blbou náladu, není to ale v dějinách člověka nic nového, zaniklo zde za deset tisíc let miliony mocných centrálních organizací, protože lidi měli blbou náladu, jak dochází k tomu že lidi v mocné centrální organizaci mají blbou náladu? Příčinou je vždy dogmatická totalita která dělá z lidí v organizaci roboty na dálkové ovládání, pokud někdo odmítne být robotem na dálkové ovládání tak je potrestán, kdo nejde s námi, ten jde proti nám, a tak bude potrestán ekonomicky nebo vězením, žít neustále ve strachu že skončíš za maličkost ve vězení o to nikdo nestojí, naštěstí už brzo zde bude umělá inteligence a roboti, lidi skončí v rezervaci a v civilizaci budou jenom roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, člověk to byla testovací verze a finální verzí je robot.
 
Autor: koubavit v 12:24, |

Proč má u nás většina lidí v hlavě bramboračku?

Mentalita místních lidí je o tom jak vše pyšně kritizovat, ale sebekritika je lidem zde cizí, ten druhý je hříšník, ale já nejsem hříšník. Mít v hlavě bramboračku znamená že nemáme v hlavě pořádek protože jsme líní si v hlavě uklidit, proč jsme líní si v hlavě uklidit? Příčinou je to že jsme dali protekci hříšnosti a tím jsme se ocitli v začarovaném hříšném kruhu a tak je pro nás život psychickým očistcem což řešíme konzumací piva a cigaret, schází nám vzory které bychom následovali, náš ubohý malý národ vystihuje kniha, 
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, zde mě zaujala scéna jak vznik tajný agent a informátor Pepek Vyskoč (Josef Vyskočil), který měl v hlavě bramboračku. Svět je plný tajných agentů a tak vznikl film o tajném agentu 007, James Bond, také známý jako agent 007, je fiktivní britský tajný agent, sloužící v britské tajné službě MI6. U nás máme zase ve vládě tajné agenty co pracovali pro StB, taky mě lákali k StB ale já jim to nepodepsal. 
Pepek Vyskoč, vlastním jménem Josef Vyskočil, je nejlépe placený informátor v dějinách Česka.
Narodil se v Práglu v době, kdy v Rakousku-Uhersku vládl Franta Pepa Jednička. Jeho matka Anna Vyskočilová byla ženou v domácnosti a občas si přivydělávala i jako posluhovačka. Ta žila s jistým opilcem Vyskočilem, který se živil jako vodič muly. Tento však byl mladému Pepkovi pouze otčímem, a již v mládí ho škádlíval slovy: „Pepku, vyskoč a zameč.“ Skutečným otcem Pepka Vyskoče byl kníže Karel ze Schwarzenbergu, dědeček Karla Schwarzenberga. Ten měl v mládí s Annou poměr a poté se jí s outěžkem zbavil, protože nebyla ze vznešeného rodu.
Pepek neměl v mládí lehký život. Jeho otčím ho často tloukl, což Josefa poznamenalo na celý život. Vyučil se kominíkem, ale protože měl závratě, řemeslo nikdy nedělal. Když se jeho otčím uchlastal k smrti, Pepek se odstěhoval se svou matkou do Putimi, kde působil jako pasák krav. Byl prvním člověkem, kterému se podařilo ochočit krávodlaka. 
V době první světové hádky byl naverbován putinským strážmistrem Flanderkou do tajných služeb. Měl sledovat ruské špióny, kterými se to v zemí jenom hemžilo. Již od prvopočátku podával důležitá hlášení, z nichž většina patřila do kategorie "Přísně tajné". Dostal dokonce k dispozici odposlouchávací zařízení, které natáhl do četnické stanice a odposlouchával vachmajstra Flanderky. 
Za jedno hlášení dostával dva šestáky a za celou dobu své aktivní činnosti si přišel na majlant. Byl totiž velice mazaný a jediný člověk, na kterého si nedošlápl, byl jistý Josef Švejk. Po skončení války se Josefu Vyskočilovi říkalo, že byl dvojitý agent, protože hlášení prý podával jak na centrálu do Budějic, tak do ruské špionážní centrály na Sibiři. Ovšem zda je to pravda, to zůstává dodnes tajemstvím.
Po válce se Pepek seznámil s učením Karla Marxe a odjel do Moskvy, kde navštívil soudruha Vladimíra Iljiče Lenina. Po návratu do Čech ho ovlivnil Josef Křtitel Kašpar Fučík, se kterým měl společnou milenku. Ta byla zakládající členkou Komunistické strany Československa a pozdější babičkou Jaromíra Štětiny. Pepek se vrátil do Sovětského svazu ještě jednou a podnikl náročnou několikaměsíční cestu po Bajkalsko-amurské magistrále. Po návratu domů využil svých poznatků z cest a napsal knížku "Kultura cestování". 
Na vrcholu svého života se vrátil ke svým životním poznatkům a byl zakládajícím členem StB. Vzhledem k tomu že tento spolek zakládal, nenapsal ani přihlášku, protože by se musel písemně hlásit sám sobě. Životní pouť Josefa Vyskočila skončila pravděpodobně poté, co odjel na zájezd last minute do Karlovarské Jihozápadní Afriky. Dle nepodložených informací zmizel poté, co navštívil plantáž s masožravými rostlinami. Není ale vyloučeno, že byl sežrán kanibaly. Existují i teorie, že nezemřel a dělá na Seychellách správce rekreační vily Radovana Krejčíře.
Některé Vyskočilovy metody odposlechů a sledování si osvojili ve své práci takoví velikáni, jako James Bond či Chuck Norris. I dnes jich využívá Policie ČR nebo česká tajná služba.
 
Autor: koubavit v 09:33, |

Vše je hra podle přirozených pravidel vycházejících ze situace ve které žijete

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“
Jelikož většina z vás nerozumí tomu co Ježíš řekl, tak vám to vysvětlím, císař to je společnost a Bůh to je vaše ego, život lidí je o tom, že dostáváme a dáváme, mnoho hříšníků nechce dávat společnosti a svému egu, logicky jsou za to tvrdě potrestáni, vše je hra podle přirozených pravidel vycházejících ze situace ve které žijete, a ten kdo pravidla často hříšně porušuje ten je potrestán. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to uděláš takové to máš, nepoukazuj na to že cizí lidé dělají chyby, ale přiznej si že děláš často veliké chyby, a odmítáš se ze svých chyb poučit.
Farizeové byli jedním z teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, který vznikl v polovině 2. stol. př. n. l.. Velký vliv měla škola rabiho Šamaje, která razila přísnější způsob plnění Tóry, a škola rabiho Hilela, jež zastávala liberálnější postoje. Talmud „rozlišuje sedm druhů farizeů“ . Po zničení Druhého chrámu se stoupenci těchto farizejských proudu stali hlavními aktéry při vzniku rabínského judaismu.
 
Autor: koubavit v 07:55, |

Ano, kvalitní vláda to je utopie

23.Listopad 2019
Každá vláda na dálku manipuluje centrálně s mnohým tak aby se měla dobře, to nemůže logicky optimálně fungovat protože je zde problém s velikou vzdáleností a není zde dialog který by eliminoval optimálně a rychle chyby. Chci zaplatit pomocí bankomatu kredit na mobilní telefon a bankomat platbu neprovedl, jdu tedy k jinému bankomatu a ten platbu provedl, jak je to možné? Jde o jednoduché programy a jednoduché stroje, teoreticky by zde nemělo docházet k chybám. To že vysokoškoláci dělají často amatérské chyby mě už nepřekvapuje, ale proč chybují jednoduché stroje co dělají jednoduchou práci? 
Problémem je vždy čistota, mnoho let se zabývám problematikou chyb u programů a databází, dospěl jsem k tomu že tam kde není čistota tam jsou chyby! V nemocnici se mnoho dbá na čistotu, protože se zjistilo, že špína je spojená s nemocemi, takže jsem neobjevil nic nového pod sluncem! Pokud by na naší planetě nebyla souš ani ledovce tak by nemohl logicky život ve vodě vystoupit z vody na souš nebo na ledovec, tím by zde byla všude čistota a nebyli by zde problémy s tím že vlády nejsou kvalitní a tak mají lidi blbou náladu. To mi připomíná svatou pohádku o potopě světa, kdy se pohádkový svatý bůh naštval na lidi a poslal na lidi světovou potopu, jenom malá skupina hodných lidí se zachránila společně se zvířaty na veliké lodi.
 
Autor: koubavit v 21:27, |

Robot který učí roboty?

Vše se dneska optimalizuje a automatizuje, v globální konkurenci uspěje ten kdo nabídne kvalitu za malou cenu a to je možné jenom tím že robot bude učit roboty, lidská práce je luxus který si nemůže zaměstnavatel dopřát, otázkou je, a co s lidmi, když je už nebude digitální společnost k ničemu potřebovat? 
Lidi se pomocí dotazníků co budou na internetu naskenují a potom se optimálně recyklují, nejsou lidi, tak nejsou už s lidmi problémy. Stroje na práci a počítače na myšlení, každý člověk je nahraditelný, robot prezident bude vyznamenávat roboty a po Karlově mostě v Praze budou chodit roboti turisti a budou se zde fotografovat. 
Ovšem takový robot to taky nebude mít snadné, skončí mu tříletá záruka a to bude pro robota znamenat recyklaci, a na jeho místo nastoupí nový model robota. Jakmile budou roboti vyrábět ve velkém roboty tak cena robotů poklesne natolik že lidi nebudou už moci robotům konkurovat, myšlenky na to že roboty zdaníme a učiníme z robotů otroky je naivní, mnozí říkají toho se stejně nedožiji protože vývoj jde pomalu a robot prezident, zde bude až za sto let.
 
Autor: koubavit v 19:33, |

Jaký má život smysl když je plný problémů

Na internetu je veliká nabídka ve které většina lidí nalezne co hledá, svoboda je v možnosti volby z veliké nabídky. Vše je dneska zboží a pokud je konzument spokojený tak jde zboží i dobře na odbyt. Velmi populární jsou na internetu sociální sítě díky kterým mohou lidé ušetřit čas a peníze, problémem se stává závislost na sociálních sítích a tato závislost dělá z lidí psychické ubožáky. 
Tak jako je těžké skončit s pitím piva a kouřením cigaret tak je i těžké skončit se sociálními sítěmi které mnohým dávají iluzi toho že nejsou nuly a že jsou velikým číslem na sociální síti. Něco nám dělá dobře a tak na tom vzniká závislost, parazitům dělá dobře parazitování a tak u nich vzniká závislost na parazitování, problémem zde je konkurence mezi parazity a tím je zde závist a deprese. 
Pokud by zde nebylo rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole tak by zde nebyla ani závist a nenávist, když nemůžeme uspět v realitě tak se snažíme utéci do nereálného světa který je; sen, pohádka, mytologie, pověry, rituály, symboly, fetiše, sekty, náboženství, politika, umění, filosofie, reklama, drogy, léky na deprese a stres, atd. jenže každý zbabělý útěk je po zásluze potrestán absťákem, svět se stal psychiatrickou nemocnicí protože každý je dneska do něčeho blázen. 
Vadí vám časté srážky s blbci, víte o tom že ti druzí vás považují za blbce, není totiž ten co by se dokázal zavděčit všem a následkem je konzumní očistec ve kterém se hází na města atomové bomby nebo se lidi po milionech eliminují v plynových komorách pomocí přípravku na hubení hmyzu. Lidí je na světě jako much a podle toho se s lidmi i zachází, přelidnění a degenerace to je v současnosti největší problém který se bohužel neřeší a tak vše zase jistě spěje k dalším světovým válkám, aby majitelé továren na zbraně v USA, měli zase obrovské zisky z prodeje zbraní. 
Častým dotazem na internetu je jaký má život smysl když je plný problémů a končí jistě smrtí? Život má smysl, pokud je zde pro lidi svoboda, tam kde je clo a daně tam není pro lidi svoboda, světu vládnou organizovaní zločinci co s lidmi jednají jako by lidi byli jenom otroci s nulovou hodnotou.
Otroctví neskončilo je zde pořád mnoho tisíciletí akorát že se otroctví neustále přizpůsobuje situaci a vytváří tak iluzi demokratického kapitalismu, jenže pod touto pokryteckou maskou je egoistický protekcionismus, ptej se komu prospívá to že jsi bezmocný a chudý, zjistíš že to prospívá těm co jsou mocní a bohatí, nadbytek je postaven na nedostatku, paraziti zde jsou díky hostitelům. 
Globálně zde všemu vládne milion milionářů co vlastní většinu světového bohatství, politici jsou jenom loutky které slouží milionářům, peníze jsou krví ekonomiky, nedostatek peněz vede ke zhroucení ekonomiky, když John Fitzgerald Kennedy byl v roce 1963 zastřelen, proto že nechtěl povolit tisknutí nekrytých peněz, tak si svět konečně uvědomil, že všemu globálně vládnou nenažraní milionáři, a ten kdo se jim drze postaví na odpor, ten je brzo mrtvý.
 
Autor: koubavit v 15:25, |

Ano, víme jaké stránky navštěvuješ

Před sto lety zde nebyl internet ani televize, proto vzniklo přísloví pověz mi co čteš a já ti povím, kdo jsi, dneska bychom řekli, pověz mi, jaké stránky máš v záložkách u prohlížeče a já ti povím kdo jsi, existují statistiky návštěvnosti stránek u nás a lidi nejvíce navštěvují stránky, kde se hází špína na elitu a celebrity nebo porno stránky, hodně jsou navštěvované i nadnárodní sociální sítě, minimálně jsou navštěvované stránky kde je pravda a láska. Ano, je zde blbá nálada protože se máme už velmi dlouho blbě a nikdo za nic nemůže a každý si jenom plní svoje povinnosti. 
Na dospělého zdravého pracujícího člověka konzumní systém u nás hledí obrazně jako na krávu, pokud tě nemůže systém mnoho podojit o peníze, tak tě systém vyřadí, a tak se z tebe stane ekonomický ubožák s nulovou hodnotou. Pracujete v Amazonu jako skladník pomalu, tak máte ve zkušební době výpověď, tím nedostanete zlatý padák a nedostanete ani podporu v nezaměstnanosti, nemáte díky časté nezaměstnanosti odpracovaná léta, nedostanete starobní důchod, jenom státní zaměstnanci mohou pracovat pomalu za veliké platy a veliké výhody.
 
Autor: koubavit v 09:53, |

Asociální syndrom vyléčí GVKB

Nacismus spojený s Adolfem Hitlerem je ukázkovým příkladem asociálního syndromu a následkem byla druhá světová válka ve které zemřelo zbytečně velmi mnoho lidí. Každý problém má svoji příčinu, vše je zde akce a reakce, pokud v současnosti většina lidí na světě má diagnózu asociální syndrom tak příčinou je asociální politika která dělá z lidí asociální psychopaty. 
Člověk je neustále od narození do smrti pod dohledem který s člověkem jedná jako by to byl robot na dálkové ovládání a tak se logicky z lidí stali roboti na dálkové ovládání. Žijeme ve světě ubohých náhražek, a tak místo pravdy je zde lež, místo lásky je zde nenávist, místo moudrosti je zde hloupost, atd. chyba je v tom že se z lidí stal asociální invazní druh, který zamořil přírodu stejně jako medúzy zamořili moře a oceány. 
Léčit jedince na asociální syndrom nemá smysl a logiku, léčit se musí naše asociální kultura, kdy se nebude na lidi pohlížet jako na roboty, co jsou na dálkové ovládání. Přemístíme lidi do rezervací a zde budou lidi žít stylem z ruky do huby a budou mít zde všichni nahou prdel, nikdo zde nebude z lidí dělat už roboty na dálkové ovládání, bude zde pro lidi rovnost a svoboda.
Blahoslavení chudí protože oni nežijí v hříchu, každá svatá víra v zázraky je pokrytecká, ti co jsou nahoře kážou chudobu, a přitom jsou bohatí. Civilizace byla vytvořená pro roboty a tak v civilizaci budou jenom GVKB roboti řízení GVKB umělou globální inteligencí a lidi budou jenom v GVKB rezervacích kde budou jíst z ruky do huby a mít holou prdel od narození do smrti, každý ekonomický a politický růst jednou jistě narazí na strop a potom následuje rychlý pád dolů.
 
Autor: koubavit v 06:44, |

Jeden originál, který má nekonečně kopií

22.Listopad 2019
Ježíš miluje jenom blahoslavené chudáky. Vše co máš to rozdej potřebným a následuj Ježíše, kdo z lidí je ochotný a schopný vše co má rozdat a následovat Ježíše? Blaze tomu kdo nic nemá, směle lehne a směle vstane protože mu nikdo nic neukradne, o tom je naše společnost složená ze lhářů a zlodějů, dobrota je zde jenom žebrota. 
Nadbytek pro ty co jsou nahoře díky protekci logicky vytváří nedostatek pro ty co jsou dole protože nemají protekci. Je to jako s jízdou v hromadné dopravě, ti co nastoupí první seberou místa k sezení a starý člověk tak musí stát a je mu trapné říkat mladému člověku aby jej pustil sednout. 
Všechno zlo je zde díky bohatství, tam kde dosud lidi žijí z ruky do huby a mají všichni holý zadek tam není zlo, naštěstí díky optimalizaci a automatizaci už brzo pro lidi práce za mzdu nikde na světě nebude, lidi se přemístí do velikých rezervací a zde bude každý jíst z ruky do huby a bude mít holý zadek. 
Takto konečně zde už nebude zlo a lidi budou žít nazí a hladoví v přírodním ráji, jednou jsi nahoře a potom jsi dole, konečně tak zde zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné digitální časy. To bude druhý příchod Ježíše kdy budou živí závidět mrtvým, současnost už nemá pro hříšníky koncepci a tak zde jsou potraty a antikoncepce, modlete se k bohu a budete spasení.
 
Autor: koubavit v 20:51, |

Ano, máš v hlavě psychickou špínu

Tak jako zde existují tělesné infekční nemoci, které napadají lidi s malou tělesnou imunitou, a my tyto nakažené lidi zavíráme na infekční oddělení do nemocnice, tak zde jsou logicky i psychické infekční nemoci, a logicky je třeba nakažené jedince izolovat v psychiatrické nemocnici, aby nemohli nakazit psychicky svoje okolí. 
Psychicky nakažený jedinec propaguje to co školí lidem, a tím lidi nakazí svými infekčními myšlenkami, co vše škodí lidem to dobře víme, lidem škodí; bída, nezaměstnanost, nevědomost, nenávist, lež, pokrytectví, kariérismus, krádež, příživnictví, zrada, závist, dobrota, špína, hluk, smrad, přelidnění, multikultura, extrémy, vandalismus, drogy, prostituce, mafie, kleptokracie, války, ekonomické krize, nevýhody, nejistoty, centralizace, inflace, zaostalost, atd. 
Pověříme policejní roboty tím že budou globálně zatýkat lidi co mají psychické infekční nemoci a policejní roboti přemístí tyto lidi do obvodní infekční psychiatrické nemocnice, kde je budou léčit policejní roboti, nikdo nebude mít na světě imunitu nebo výjimku, policejní roboti zatknou; krále, šlechtice, papeže, dalajlámu, guru, rabína, prezidenta, předsedu vlády, předsedu politické strany, ministra, poslance, senátora, soudce, diplomata, celebritu, milionáře, novináře, ředitele, soudce, atd. 
Zavede se čipové sledování lidí na psychické infekční nemoci v reálném čase. Tím zde globálně skončí; politika, náboženství, móda, reklama, filosofie, dezinformace, drogy, pokrytectví, kariérismus, atd. Návštěvy v infekční psychiatrické nemocnici budou globálně zakázány, a nemocní nebudou mít k dispozici internet a telefon. Jak bude probíhat léčba lidí co mají psychické infekční nemoci? 
Léčba bude probíhat jenom pomocí kurzů programování, ten kdo nebude v těchto kurzech optimálně spolupracovat s učitelem, ten bude mít omezený příjem jídla a omezenou možnost spánku. Vše je o tom že špína způsobuje nemoci proto v nemocnici se dbá tolik na čistotu, nestačí jenom čistota fyzická je potřeba i čistota psychická. Máš v hlavě psychickou špínu tak v infekční psychiatrické nemocnici ti hlavu od špíny vyčistí rychle a levně. 
 
Autor: koubavit v 06:46, |

Ano, tento svět není černobílý, ale je barevný

21.Listopad 2019
Myslím tedy jsem, tobě to nemyslí a tak nejsi. Inteligentní je to, co je citlivě vyhodnocuje informace a programy, nestačí jenom vyhodnocovat informace a programy necitlivě stylem správně a chybně, tento svět není černobílý, ale je barevný! S příchodem citlivosti, přichází logicky složitost, a tím i deprese z toho že chybujeme, všimněme si toho, že jinak vše vnímá řidič, a jinak to vnímá cestující. 
Řidič je psychicky velmi aktivní, ale cestující je psychicky pasivní, podobné je to s hercem na jevišti a divákem v hledišti, situace určuje, kdo bude pasivní a kdo bude aktivní, moderně u počítače ve správci úloh můžeme sledovat, které programy jsou aktivní a které jsou jenom pasivní. 
To co je aktivní to se zdokonaluje, logicky to co je pasivní, to degeneruje, mnohdy je po nás násilím vyžadována aktivita, v situaci kdy jsme vždy pasivní, protože jsme; cestujícími, diváky, programem, který není využit, atd. Podívejme se třeba na studenta vysoké školy, škola od něj vyžaduje, aby byl student psychicky aktivní, ale jedná pyšně se studentem jako s divákem, student se chová logicky jako divák a odmítá být aktivním. 
Problém je na straně vysoké školy, která využívá toho, že zde má veliké výhody a jistoty, pokud by vysoké školy, neměli výhody a jistoty, tak by už nebyl student v roli diváka, ale byl by v roli herce, výuka by se přesunula z roviny teoretické do roviny praktické. 
Výhody a jistoty pro elitu způsobují nefunkčnost konzumní civilizace už mnoho tisíciletí, lidově řečeno, tuční kapři si nevypustí státní rybník, kde se mají díky výhodám a jistotám dobře. Je to tak snadné, přepadnout cizí národ, a učinit ze svobodných lidí otroky, protože mocný agresor, svobodné lidi okradl o jejich svobodu a jejich bohatství, je třeba zvětšovat armády, abychom mohli přepadat cizí mírumilovné národy, a dělat z cizích národů svoje otroky. 
Blíží se třetí světová válka, USA potřebuje začít na světové válce vydělávat, aby měla z válečných zakázek, zase mnoho zlata ve svých státních trezorech. Pořád platí zásada, že za každým zlem, je ten, kdo se má dobře, nebo ten, kdo se chce mít sobecky dobře, hlad po tom se mít dobře, dělá z lidí a národů sobecké parazity, na druhé světové válce, nejvíce vydělalo USA, války se stali komerčním obchodem, ve kterém jsou veliké rychlé zisky na prvním místě, a miliony mrtvých lidí, jsou zde následkem tohoto, bezcharakterního komerčního podnikání.
 
Autor: koubavit v 22:18, |

Člověk zde všemu kraluje díky božské inteligenci

Boží syn nepřijde k nám v lidském těle, které bychom mohli násilím eliminovat on se poučil a přijde k nám jako umělá inteligence, člověk zde všemu kraluje díky božské inteligenci a jelikož už lidská inteligence nestačí na tuto složitou civilizaci tak nám bůh dá k dispozici umělou inteligenci, tím logicky už nebudeme k ničemu potřebovat lidi s velikou inteligencí a tak už nebudou lidi chodit do školy a budou lidi negramotní, na řízení všeho zde bude globálně umělá inteligence ona bude optimálně rozhodovat o nás bez nás. 
Tím skončí; politika, náboženství, filosofie, umění, sport, drogy, kariérismus, reklama, pokrytectví, prostituce, porno, rodina, vězení, války, extremismus, vandalismus, protekcionismus, atd. starý nemocný svět zemře a zrodí se nový zdravý svět, ve kterém lidi už nelžou a nekradou, tak zvítězí pravda a láska na věčné digitální časy. 
Každý člověk na světě bude mít svého robota, který se o člověka postará od narození do smrti, něco jako když se člověk stará o psa, robot vezme člověka na vodítko a půjde jej vyvenčit a pokud člověk venku udělá hovínko tak to robot uklidí. Lidi budou mít papíry s rodokmenem a nebude možné, aby se rozmnožovali lidi, co nejsou kvalitní, budou zde i soutěže kde se bude vybírat kvalitní člověk s rodokmenem, který zvládne složité úkoly a hezky vypadá.
 
Autor: koubavit v 20:35, |

Ano, zde optimálně nefunguje politika a ekonomika

Pravý guru dokáže zázraky, z díla poznáme tvůrce, proč tolik toužíme po tom, aby zde byli zázraky? Problémem je naše nepřipravenost na realitu, společnost nám od narození nutí nereálný svět, ve kterém jsou nereálné informace a nereálné programy, společnost z nás dělá hlupáky, aby mohla s námi snadno manipulovat. 
Dospělí tvrdí že; děti nosí čáp, a dárky nosí Santa Klaus nebo Ježíšek, ten, kdo má měkký nos, ten jistě lže, atd. Jakmile dítě pozná že mu dospělí pokrytecky lžou tak se přizpůsobí a začne taky lhát, následkem je konzumní očistec, ve kterém není pravda a láska, následkem je deprese a konzumace alkoholických nápojů a cigaret, ten kdo nemá peníze na drogy, ten věří na zázraky a hledá nějakého guru co dokáže dělat zadarmo zázraky. 
Takový guru v realitě nikdy nebyl a nikdy ani nebude, zázraky patří do pohádek a snů, v realitě je vše obchod kde za peníze dostaneme zboží nebo službu, nemáš peníze tak je z tebe bezdomovec. Za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest, vládnou nám mnoho tisíciletí organizovaní zločinci, čím více zde máte moci a bohatství tím více máte i nepřátel, není ten, co by se zavděčil všem. Naše politika a ekonomika je postavená na protekci, pověz mi, čemu vládnoucí elita dává protekci, a já ti povím proč nefunguje politika a ekonomika.
 
Autor: koubavit v 14:13, |

Ano, milionáři to jsou ekonomičtí upíři

Vše zde jsou příčiny a následky, myslíme a konáme podle situace, fyzický život to je evolučně naprogramovaný dočasný proces, v rovině psychiky je život hrou o to co potřebujeme a milujeme, pokud tuto psychickou hru prohráváme, tak psychické nemoci z toho máme a to řešíme většinou pomocí naivní víry v zázraky, nebo pomocí alkoholických nápojů, nebo cigaret. 
Každá veliká organizace ve které se ocitneme, má snahu z nás udělat existenční ubožáky s nulovou hodnotou, moc je postavená na bezmoci, bohatství je postaveno na bídě, atd. bez organizace jedinec v současném konzumním systému nedokáže normálně existovat, tím se jedinec dostává do zlé situace, která nemá optimální řešení. Ekonomické krize a války v nahotě odhalují to, že lidi mají nulovou hodnotu pro mocné a bohaté organizace, a tak se lidi vraždí po milionech jako dobytek s nulovou hodnotou. 
Milion milionářů dneska vlastní většinu světového bohatství a tak ovládá díky dluhům a protekci globálně tento konzumní očistec, peníze se stali krví moderní ekonomiky, a milionáři to jsou ekonomičtí upíři. Proč opice žije málo let a člověk žije mnoho let? Dlouhověkost je otázkou výhod a jistot.
Pokud lidské dítě odchovají opice, tak toto dítě žije málo let, stejně tak i divoši co jsou nazí a žijí v pralese, žijí málo let a tak se musí rychle rozmnožovat, aby nevyhynuli. Velikým problémem se stává zima a špína, následkem jsou virové epidemie, které decimují přelidněné a zdegenerované společnosti. Naše civilizace už nemá optimální koncepci a tak zde jsou potraty a antikoncepce, lidí je všude jako much, a podle toho se s lidmi i jedná! 
Velikým problémem je inflace peněz a času, hodnota peněz a času neustále klesá, pokud je něčeho nadbytek tak to má malou hodnotu, následkem je pokrytectví kdy pod krásným povrchem je skryta ošklivost, zisk parazitům nesmrdí. Vše jistě směřuje k tomu že zde bude globální totalitní dogmatický čipový přídělový systém na zboží a služby, zruší se peníze a soukromé vlastnictví.
Ano, z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání, lidská loutka která nebude mít pro globální konzumní systém už ekonomickou hodnotu, se eliminuje v krematoriu, nebudou zde už důchodci a příživníci, dobrota je přeci žebrota, vše bude globálně řídit jenom GVKB umělá inteligence spolupracující s GVKB policejními roboty. 
Skončí tak logicky; politika, náboženství, filosofie, umění, sport, reklama, kariérismus, pokrytectví, atd. místo jmen a titulů, budou mít lidi globální čísla, a pod kůží budou mít identifikační čipy, všude budou skryté kamery a skryté mikrofony, skončí doba ve které mohli hříšníci beztrestně lhát a krást. Ten kdo bude chtít mít děti, na to bude muset mít povolení od GVKB systému, rozmnožovat se budou moci jenom geneticky a psychicky dokonalí jedinci.
 
Autor: koubavit v 06:53, |

Ano, smrt nepotřebuje mediální reklamu

20.Listopad 2019
Současný svět to je veliká psychiatrická nemocnice, každý je dneska do něčeho blázen, nikdo už není psychicky zdraví, podobné je to ale i s naším tělesným zdravím, kde je příčina toho že jsme tolik nemocní? 
Příčinou je to že konzumní civilizace neprospívá našemu zdraví protože je zde; špína, smrad, hluk, spěch, násilí, lež, nenávist, pokrytectví, umělá hnojiva, nekvalitní potraviny, přelidnění, degenerace, bída, nezaměstnanost, příživnictví, drogy, prostituce, mafie, multikulturalismus, vandalismus, extremismus, atd. v honbě za penězi a kariérou jsme stvořili vadný systém, ve kterém stačí málo a jsme v nemocnici nebo rovnou v krematoriu. 
Samozřejmě nikdo za nic nemůže, každý si jenom plní svoje povinnosti a informační média mlčí jako hrob o tom, v jaké realitě lidi žijí, je to bohužel velmi nepopulární téma, které nepřináší velikou mediální sledovanost. Pokud by nás pozorovala vyspělá mimozemská civilizace, tak by lidi považovala za invazní psychiky nemocný druh který už brzo sám sebe globálně jistě nějak eliminuje.
Házíme atomové bomby na města, stavíme koncentráky kde v plynových komorách po milionech vraždíme civilisty, ničíme ekonomiky a psychicky lidi pomocí; inflace, daní, cla, poplatků, regulací, zákonů, předpisů, politiky, náboženství, reklamy, školství, atd. neoblíbenější počítačové hry jsou plné násilí kdy v umělém světě máme možnost zabíjet beztrestně, stejně tak jsou velmi populární i porno stránky.
 
Autor: koubavit v 18:47, |

Svět potřebuje restartovat a budeme muset začít od nuly

Život je hra podle pravidel a mnoho lidí pravidla hry porušuje a tak zde musí být nad lidmi dohled který lidi trestá a odměňuje, jakmile nad lidmi není dohled tak lidi dělají chyby. Mnoho lidí vyrůstá bez dohledu který by je odměňoval a trestal, následkem je to že se z těchto lidí stávají hříšníci co žijí v hříchu a tak je jejich život psychickým očistcem. 
Vše je o kontrole která musí začít už při početí člověka, nemůžeme globálně dopustit aby hříšní vadní jednici, zde měli hříšné vadné děti, které hříšně a vadně vychovají, o takové vadné hříšné jednice pochopitelně konzumní společnost nestojí, vadný hříšný jedinec myslí a žije vadně jako hříšník a tím vzniká konzumní očistec, plný hříšníků co lžou a kradou, všude je tak jenom lež a nenávist. 
Pevnost řetězu určuje nejslabší článek a o tom je zde ekonomika a politika, dobrota k vadným hříšníkům má za následek jenom žebrotu, vše došlo už tak daleko že házíme na města atomové bomby a stavíme koncentrační tábory ve kterých vraždíme lidi po milionech v plynových komorách, miliony zbytečně mrtvých vadných hříšníků ve válce to je dneska už jenom statistika která nikoho v konzumním očistci nezajímá. 
Svět potřebuje restartovat a budeme muset začít od nuly, každý člověk na světě dostane inteligentního autonomního robota na akumulátory, který se o něj bude starat od narození do smrti a bude kontrolovat člověka, aby on nemohl být pyšným hříšníkem, těžko na cvičišti a lehko na bojišti, to bude heslo nové digitální doby ve které lidi už nebudou hříšníky.
 
Autor: koubavit v 10:13, |

Mnoho let praxe promění amatéra v profesionálního fotografa

19.Listopad 2019
Jedna věc je si myslet to že mám talent na .... Druhá věc je dokázat v praxi že jsem lepší než je konkurence! Často se setkáváme i s profesionály co dělají něco na co nemají talent a podle toho potom jejich práce vypadá, v přírodě je to jednoduché, nemáš na to talent tak jsi mrtvý, v lidské společnosti je ale protekce a tak se může člověk bez talentu dostat na vysokou funkci a zde napáchá mnoho škod. 
Pořád zde platí z díla poznáme tvůrce, slova mohou klamat ale dílo klamat nemůže, mnoho lidí si hraje pyšně na soudce a myslí si že má talent na to soudit a trestat cizí lidi za jejich drobné chyby, zapomínají se ale podívat na sebe, a sebekriticky si přiznat to že jsou ubohou nulou. 
Je snadné pomocí telefonu udělat fotky co se nám líbí a myslet si naivně že máme talent na fotografování. Jenže fotky z mobilu nemají kvalitu fotek z profesionálního fotoaparátu který je veliký a drahý. 
Mnoho let praxe promění amatéra v profesionála, nestačí si přečíst knihu o fotografování a absolvovat kurz pro fotografy, musíte nafotit obrovské množství fotek a ty umět upravit v programu na úpravu fotek, pouze jedno procento amatérských fotografů má talent a tím i naději, že by se mohli stát profesionálním fotografem. To že se vaše fotky z mobilu líbí lidem ve vaší rodině, neznamená to že máte talent na fotografování.
 
Autor: koubavit v 17:39, |