Nadbytek pro otrokáře je založen na nedostatku pro otroky

Jablko nepadne daleko od stromu, tvoji rodiče byli idioti a učitelé ve škole byli taky idioti, konzumní civilizace to je továrna na ubohé idioty. Pokud sebejistě a pyšně tvrdíš, že nejsi ubohý idiot, tak si nech změřit svoje IQ a budeš mít konečně papír, kde je napsáno to, že jsi ubohý idiot. Z díla spatříme tvůrce, jaké je zde dílo ubohých lidských idiotů za posledních deset tisíc let, dílem byli jenom samé idiotské války mezi idiotskými národy, když nedokážete něco vyřešit jednoduše a optimálně tak to řešíte jako idioti násilím. 
Podívejme se na; fanatismus, extremismus, vandalismus, dogmatismus, protekcionismus, kariérismus, alibismus, atd. kde se vzalo tolik chybných ideologických programů, které z lidí udělali ubohé idioty? Jádrem problému je idiotské rozdělení lidí na otrokáře a otroky, co bylo dovoleno otrokářům, to bylo zakázáno otrokům, když ve zbytečné světové válce zemře mnoho milionů otroků, je to statistika, když zemře v nemocnici stářím otrokář, je to veliká tragédie a státní smutek se většinou vyhlašuje. 
Moderní formou otroctví je dluhové otroctví, nadbytek pro otrokáře je založen na nedostatku pro otroky, vše evolučně směřuje k velikým pracovním táborům, ve kterých budou veliké plynové komory a veliká krematoria, návrat zpět do civilizace zde bude pro otroky nežádoucí, z lidí se stanou jenom čísla v globální statistice, ten kdo se statisticky dostane pod globální průměr, ten automaticky skončí v pracovním táboře, a po krátké době skončí v plynové komoře a krematoriu. 
Nejsou zde ekonomičtí ubožáci tak zde nejsou s ekonomickými ubožáky problémy, státy už nebudou vyplácet; základní nepodmíněný příjem, sociální podpory, podporu na bydlení, podporu pro nezaměstnané, podporu pro nemocné, starobní důchody, atd. neplatíš veliké daně, tak skončíš v pracovním táboře. Armády se zruší, protože nebudou už potřeba k ničemu vojáci na světě, už zde nebudou ubožáci, co nemají žádnou hodnotu.
GVKB továrnách budou syntetičtí roboti vyrábět syntetické roboty, zaměstnavatelé už nebudou zaměstnávat ubohé idioty, co pracují pomalu a mnoho chybují, poslední skupina nahých ubohých idiotů na světě, skončí v GVKB zoologické zahradě za sklem, v pavilonu opic. Takto zde na věčné GVKB časy, zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží, běž se podívat na hřbitov a do krematoria ať víš, co tě bude brzo čekat, neber si to osobně, je to jenom evoluční proces, který staré novým nahrazuje.

Budoucnost Bůh Církev Deprese Digitalizace Ekonomika EU Fotoaparát Fotografování GVKB Hříchy Matrix Očistec Parazitování PC Práce Sex Vláda Windows Zasvěcení Čert