Přichází období velmi dlouhé světové války

Nasazení inteligentních autonomních robotů ve třetí světové válce je možné, bude to souboj vyspělosti vědy a techniky mezi vyspělými civilizacemi, bude to válka záškodnická, kdy nepřátelští roboti proniknou do míst, kde je nepřítel, a budou zde konat záškodnickou činnost, aby ochromili nepřítele, tím že nebude mít; elektřinu, vodu, dopravu, servis, atd. nemocný nepřítel, je neschopen boje, a tak je snadno poražen. Situace mění zásadně pravidla a limity, podívejte se na masožravé rostliny, nedostatek zdrojů vedl k tomu, že začali zabíjet hmyz, válka je vždy o potřebné zdroje, bez zdrojů zde není možný život. 
Vznikne zde i snaha, přeprogramovat nepřátelské vojenské roboty nejrůznějšími způsoby, otázkou je, jak na tom bude člověk, když místo něj budou ve válce už jenom roboti? Člověk bude globálně odsunut do rezervace, daleko od vyspělé civilizace, kde bude válka, jelikož tato válka bude trvat velmi dlouho a naděje na její konec a světový mír, bude už jenom naivní utopie, tak se už člověk nikdy nevrátí do civilizace. Jelikož se v rezervaci oddělí muži od žen, tak za krátkou dobu dojde k zániku lidí a poslední malou skupinu nahých lidí, bude možné spatřit v poslední zoologické zahradě za sklem, v pavilonu s opicemi a na cedulce bude nápis PRACUJÍCÍ OPICE.

Budoucnost Bůh Církev Deprese Digitalizace Ekonomika EU Fotoaparát Fotografování GVKB Hříchy Matrix Očistec Parazitování PC Práce Sex Vláda Windows Zasvěcení Čert