To je lež jako věž

Problémem není to, že chybujeme, problémem je to že svoje chyby opakujeme, to jistě musí mít nějakou příčinu? Tou příčinou je naše nemoc, která blokuje naši přizpůsobivost, se vznikem státu který vybírá clo a daně, lidi onemocněli mnoha tělesnými a duševními nemocemi, stát z lidí učinil hospodářská zvířata, o které se špatně starají hospodáři. 
Stát je továrnou na naše problémy, pokud by mohli demokratické volby dát lidem více svobody a rovnosti, tak by se demokratické volby zakázali. Často je slyšet, že bez kapitalistického státu by zde nemohla být moderní společnost, že kapitalistický stát lidem zajišťuje to, co si lidi nemohou sami zajistit. To je lež jako věž, vše co lidem dokáže stát zajistit, to si mohou lidi zajistit i bez státu. 
Stát vzniká díky armádě, armáda v době míru nemá zdroje pro svoji existenci a tak vznikají státy, proč jako lidi mezi sebou mnoho tisíciletí válčíme a ve válkách se vraždíme? Moc nad cizími lidmi, je pro psychopaty drogou, problém je v našem podvědomí, které nás nutí k tomu, abychom byli psychopaty. 
Když to nejde po dobrém, tak je zde snaha to zkusit po zlém, následkem jsou radikální jedinci, co se spojují do skupin a společně konají cizím lidem zlo, ve jménu; rasy, kasty, třídy, kategorie, ligy, symbolů, rituálů, pověr, dogmat, pravdy, lásky, evoluce, boha, spravedlnosti, ekonomiky, atd. čas nakonec odhalí pravdu o těchto zlých skupinách, co nám škodili.

Budoucnost Bůh Církev Deprese Digitalizace Ekonomika EU Fotoaparát Fotografování GVKB Hříchy Matrix Očistec Parazitování PC Práce Sex Vláda Windows Zasvěcení Čert