09.Červenec 2008
Lidský život je cesta počínající kolébkou a končící hrobem. Pro některé je to cesta příjemná,
jako procházka rozkvetlým sadem, pro jiné je neschůdná a bolestná jako cesta křížová.
Jedni jdou svou životní cestou přímo a statečně, jiní scházejí z cesty, bloudí a vracejí se posléze
zas na správnou cestu. Jsou však i takoví, kteří zůstanou na cestě špatné a jdou po ní i tehdy,
když je vede do záhuby. A jsou jiní, jejichž životní cesta jde přes mrtvoly bližních, přes živá
lidská těla, srdce i přes všechny zákony svědomí.
Různými směry jdou životní cesty lidské. Jsou nestejně pohodlné a nestejně dlouhé.
Jen jejich konečný cíl je stejný; všechny se posléze sejdou tam, kde je království smrti a věčnosti.
vložil: lussesi ¤


Komentáře (1):