18.Červen 2007,05:46

Babelgum je TV snažiaca savytvoriť konkurenciu Joost TV. Takisto ako Joost, ponúka množstvoseriálov, relácií a ich výber podľa chuti. Ako bonus môžu užívateliaponúknuť svoje vlastné videá a dokonca si pomocou nich aj zarobiť.Pozrieme sa na výhody a nevýhody, kvalitu videa, ponúkaný výberprogramov a ovládanie. Konkurencia pre Joost pod lupou

1. Základný popis, rozhranie, výber programov, menu

Dostupný pre každého, rýchla registrácia bez pozvánok

Babelgum, na rozdiel od Joost, nie je obmedzený pozvánkou, takže samôže zaregistrovať a začať ho používať naozaj každý. Niektorí autori,ktorí už Babelgum vyskúšali, sa zmienili o istej čakacej lehote nastiahnutie inštalačného balíka, ale pokúsili sme sa nezávisle stiahnuťa zaregistrovať sa niekoľkokrát na rôznych PC, pričom stiahnutie iregistrácia prebehli bezproblémovo a bez akéhokoľvek čakania.

V prvom rade je potrebné stiahnuť si inštalačný balík zo stránky výrobcu.Po inštalácii sa program spustí sám a uvíta nás prihlasovacím oknom.Keďže ho spúšťame prvýkrát, je pravdepodobné, že nie smezaregistrovaní, preto stlačíme nápis „Sign Up”. Registračné okno jejednoduché, je potrebné zadať naše meno (alebo prezývku), heslo, platnúe-mailovú adresu a súhlasiť s podmienkami služby. Aj keď je potrebnézadať váš e-mail, Babelgum (zatiaľ) neposiela žiadne maily, či užreklamné alebo potvrdzovacie.

Kliknite na zväčšenie

Nie veľmi jednoduché rozhranie, výber programov

Malým plusom pre Babelgum je jeho jednoduchosť (hlavne v ovládačiprehrávania), ktorou sa približuje ovládaniu klasickej TV. Na druhejstrane, táto „jednoduchosť” vyúsťuje do väčšej zložitosti hlavne v menua výbere programov. Akcie, ktoré by sme mohli vykonať dvojklikom,prípadne potiahnutím kurzora musíme vykonávať cez viac okien v menu, čoneprispieva k jednoduchosti ovládania.

Samotný ovládač v ľavej časti má len základné funkcie, výberklipov, prepnutie kanálu, zmenu hlasitosti, prepnutie na celú obrazovkualebo natiahnutie obrazu tak, aby sa vynechali čierne miesta naobrazovke (vynechaním spodných a vrchných častí obrazu a natiahnutím došírky). Po prvom zapnutí nás privíta „televízny program”,pozostávajúci z ikon predstavujúcich jednotlivé oblasti, ako šport,sci-fi, animácie a podobne. Babelgum na rozdiel od Joost (zatiaľ) nemázmluvy s veľkými spoločnosťami, takže ponúka prevažne obsah v štýleNational Geographic alebo správy od AP.

Kliknite na zväčšenie

Prehrávanie klipov, menu

Po kliknutí na niektorú oblasť sa presunieme priamo do prehrávaniajej obsahu. Ak si chceme vybrať niektorý z ponúkaných klipov, kliknemena malú ikonu „i” pod každou oblasťou. Tento krok nás prenesie do oknas informáciami o obsahu a niekoľkými náhľadmi na ponúkané klipy. Jedinéaktívne tlačidlo je obrázok vedľa popisu, fungujúci ako tlačidloprehrať/pozastaviť. Je škoda, že nemôžeme kliknutím na jednotlivénáhľady spustiť niektorý z klipov.

Kliknite na zväčšenie

Pre zobrazenie a výber ponúkaných klipov môžeme kliknúť na ikonufilmu v pravej hornej časti okna. Okno s výberom je vcelku prehľadné,ale vo finálnej verzii by mohlo obsahovať niekoľko funkcií navyše, akonapríklad spustenie klipu dvojklikom (namiesto toho ho len vyberieme,prehrávanie spustíme až ikonou vo výbere). Taktiež kľúčové slová nemajúfunkciu odkazu, takže sa iba dozvieme do akých skupín klip patrí, alenemôžeme zobraziť ostatné klipy s daným slovom.

Kliknite na zväčšenie

Náhľad na vybraný klip ponúka aj možnosť pridať ho k obľúbenýmklipom alebo ohodnotiť ho. Ak pridáme do obľúbených celý kanál, odkaznaň sa zobrazí v ľavej časti okna. Ak pridáme klip, vytvorí sa odkaz včasti video, do ktorej sa môžeme dostať pomocou ikony na spodku okna.

Kliknite na zväčšenie


 

2. Kvalita obrazu a zvuku, tvorba vlastných kanálov, zárobok za vlastný materiál

(Ne)kvalita obrazu a zvuku, prenos dát

Môžeme len dúfať, že vo finálnej verzii sa zlepší aj kvalita obrazu,ale zatiaľ sa Babelgum na kvalitu vysielania Joost TV nedoťahuje.Niekedy dokonca divák môže nadobudnúť dojem, že pozerá video zo serveraako napríklad YouTube, pričom je len prepnuté na celú obrazovku. Obrazuniekedy chýbajú detaily, tváre pozostávajú z dvoch-troch farieb.

Kliknite na zväčšenie

Ak ale spriemerujeme kvalitu obrazu viacerých klipov, dalo by sapovedať, že je uspokojivá, aj keď určite je čo zlepšovať. Napríkladklipy v časti Lifestyle sú vcelku kvalitné, na druhej strane Newsobsahuje niektoré kúsky, za ktoré by sa hanbil aj low-end mobil.

Kliknite na zväčšenie

Zvuk je v dobrej kvalite, občas mu ale chýbajú výšky, prípadneje príliš basový a strácajú sa v ňom iné zvuky okrem mužského hlasu.Ale samozrejme je to závislé od kvality klipu.

Za niekoľko hodín sledovania rôznych programov sme sa na 1,5Mbit DSL pripojení nestretli s akýmkoľvek zaseknutím, prípadne posunomzvuku a obrazu. Babelgum nemá veľké požiadavky na rýchlosť linky,odporúčaná rýchlosť je 640 Kb/s, pričom za hodinu sledovania stiaholpribližne 150-200 MB, čo je o 50-100 MB menej ako Joost.

Pozn: Ak máte problém s pripojením, skúste kliknúť pravýmtlačidlom na okno, vyvolajte nastavenia a v položke Connection zmeňteport.

Kanály s vlastným výberom, vyhľadávanie, pridávanie vlastného materiálu

Zaujímavou funkciou je vytvorenie si vlastného kanálu, do ktorého sasústredia všetky klipy podľa zadaných kľúčových slov. Pre tvorbu kanálustlačíme tlačidlo s ozubeným kolesom v hlavnom menu. Môžeme zadaťvlastné kľúčové slovo alebo použiť niektoré zo zobrazených. Po vybratívhodných kritérií nám program zobrazí klipy vyhovujúce podmienkam azároveň vytvorí nový kanál v ľavom paneli.

Kliknite na zväčšenie

Kliknite na zväčšenie

Vyhľadávanie spustíme ikonou lupy v spodnom paneli. Hľadá sa vkľúčových slovách a názvoch klipov. Výsledky sú zobrazené v zozname,bez prídavných informácií.

Babelgum priniesol aj niečo nové. Je to pridávanie vlastnéhomateriálu do vysielania. Táto funkcia je bohužiaľ dostupná len preprofesionálne organizácie zaoberajúce sa produkciou obrazovéhomateriálu, pre zachovanie istej kvality obsahu. Mohla by to byť dobrápríležitosť pre malé firmy s niekoľkými zamestnancami, ktoré sazaoberajú „vyššou formou“ amatérskeho videa, majú licenciu, ale nemôžusi dovoliť publikovať svoje diela v bežnej TV kvôli nízkemu rozpočtu.

Babelgum dokonca sľubuje platbu za poskytovanie videí, a to 50% zisku z reklamy, minimálne 5 dolárov za 1000 prehratí. Nie je toveľa, ale ak sa internetové TV rozšíria, môže to byť dobroupríležitosťou pre čiastočné navrátenie nákladov.

Budúcnosť Babelgum

Aj keď to zatiaľ nevyzerá tak, že Babelgum dokáže konkurovaťtelevízii Joost, vysielanie je len v začiatkoch. Joost po prvomspustení tiež neoslnil, ale v súčasnosti má zmluvy s veľkýmispoločnosťami a vcelku kvalitný program. Akákoľvek konkurencia sa vždyzíde, pretože obe strany posúva dopredu. Zatiaľ nemôžeme tvrdiť, žeklasickým TV odzvonilo, ale internetové televízie s programom navyžiadanie sú na dobrej ceste.

Autor / Výrobca:Babel Networks Ltd.
Systém a veľkosť balíka:Windows XP, veľkosť 13,6 MB
Licencia:Freeware
Kontakt:www.babelgum.com
Download:Download stránka

 
vloženo: riki7337
Permalink ¤


0 Komentáře: