16.Březen 2009
Pyšný, Nadšený, Stylový, Oblíbený, Živý, Zábavný, Štědrý,Dobrodružný, Přičinlivý, Konzervativní, Odvážný, Věrný, Ctižádostivý,Svědomitý, Okázalý, Pedantický, Krátkozraký, Vychloubačný, Nedůvěřivý,Extravagantní

Kohout je krajně dobrosrdečný, ale někdy i brutální a agresivní. Tímmůže lidi, kteří to nechápou, hluboce ranit a dotknout se jich. Kohoutříká vždy, co si myslí, jak mu to projde hlavou, bez zastírání. Lečtato prostoduchost prozrazuje jeho egoismus. Pocity a názory druhýchjsou mu zcela lhostejné. Přesto ale chce být Kohout vážen, ctěn auznáván. Má například sklon k nápadnému oblékání, leč v jádru povahy jehluboce konzervativní. Domnívá se, že je vždy v právu, nikomunedůvěřuje a spoléhá vždy jen na sebe. Kohout se může někdy zdátdobrodružný a opovážlivý, ale není tomu tak. Je vychloubačný a velicečasto se blýská příhodami, které sám prožil. To se mu daří ve většíspolečnosti lépe než v uzavřeném kruhu blízkých známých. Kohout jevelice pilný. Chce dokázat vždy více, než na kolik jeho síly stačí, alemá důvod být pilný, protože peníze mu nepadají lehce do klína. Přestose mu ale daří i v sebenevděčnějších záležitostech, z nichž dovede vždyvyzískat něco pro sebe. Kohout se hodí pro zemědělství a funkcesouvisející s lidmi. Protože Kohout je většinou marnotratný, ujdezpravidla jen o vlásek úpadku, případně totální finanční zkáze. Také vlásce se musí Kohout namáhat víc než jiní, aby dosáhl příchylnostimilovaného člověka. Často svého partnera podvádí. Ve své nevěře je všakupřímný.
Vložil: terraaa ¤ Komentářů (0)