30.Listopad 2011

Na dokonalý systém se lze spolehnout


Dokonalé je to co bezchybně dlouho funguje, hmyz je důkazem toho, že je možné dokonalost skutečně realizovat, protože hmyz zde bezchybně dlouho funguje. Jak vlastně vzniká dokonalý živý systém? Dokon... >>

Kapitalismus se sesypal jako domeček z karet


Situace je taková, že si lidé dovedou představit spíše konec světa než konec třídní společnosti. Ale měli bychom si uvědomit, že ta krize třídní společnosti je tady už od počátku naší kultury. Už prv... >>

Nový Komunismus nahradí starý Kapitalismus

Když to staré již nefunguje, je to nahrazené něčím novým, tak to zde v nás a okolo nás neustále od počátku života zde funguje, jestliže daňový systém již nefunguje, musí se logicky... >>

Nezaměstnanost je uměle vytvořená


Nezaměstnanost je uměle vytvořená elitou, aby díky ní mohla snadněji parazitovat na pracujících! Ryba smrdí od hlavy a hlavou společnosti je mocná a bohatá elita! Moc a bohatství je silná droga, kter... >>

Pohlavní choroby rozšiřují cikánské dětské prostitutky


Prý je prostituce nejstarším řemeslem, otázkou ovšem je, jestli je prostituce profesionální řemeslo nebo jestli to není řemeslo a je to jenom nekvalifikovaná služba druhým. Podle mě prostituce nemůže... >>

Jak se cikán zpovídal ve zpovědnici

Lhal jsem, kradl jsem, znásilňoval jsem, podváděl jsem, nestaral se o svoje děti, nemodlil jsem se, bude mi zde odpuštěno? Věříš v Ježíše Krista a Hospodina? Já věřím jenom tomu, co... >>

Čemu věřit v pokrytecké konzumní kultuře


Křesťanská sekta zavedla zpovídání hříšníků, a tak v kostele vznikla zpovědnice, kde se mohli ti, co zhřešili vyzpovídat ze svých hříchů, svatému zástupci Křesťanské sekty, která vznikla díky tomu, ž... >>

Svatý otec znásilňuje svoje věřící


Většinou je morálka spojována nejvíce s náboženstvím a intimními vztahy, jenže morálka je nutná všude i v ekonomice jakmile v ekonomice je nemorální myšlení a následně logicky i nemorální jednání má ... >>

Vzrušuje nás to co je nové a originální


Manželka odešla do zaměstnání a dcera vlezla do postele ke svému otci, aby měla se svým otcem sex a prožila orgasmus, proč vlastně chtěla mít dcera sex se svým otcem, když tento sexuální vztah je nem... >>

29.Listopad 2011

Megalomanismus voly v Bohy proměňuje

Od počátku naší civilizace je zde problém s jedinci co si zde hrají na Bohy a tak se zde setkáváme s megalomismem, kdy je zde snaha vytvářet veliké projekty, kde se plýtvá velikými... >>

Z blízka vypadá vše jinak než z dálky


Nejvíce z dálky spatřujeme slunce a v noci spatřujeme hvězdy na obloze, pokud bychom ale mohli teoreticky slunce spatřit z blízka, vypadalo by zásadně jinak, než jej dosud známe to je logické. K něče... >>

Bůh znásilňuje věřící


Mocní politici a podnikatelé znásilňují sobecky ekonomicky bezmocnou pracující lůzu a tak zde globální ekonomická krize je. Je vůbec možné tento zoufalý stav nějak zásadně změnit, nebo jsme si už na ... >>

Cesta od starého egoismu k novému altruismu


Civilizace se dostává do krize, pokud nedochází ke správné eliminaci lidských zmetků, co na kulturní civilizaci sobecky parazitují a odčerpávají z civilizace veliké zdroje. Nemá smysl tyto lidské zme... >>

Jste pod naší kontrolou již miliony let

Vážený pane (pani), vše máme zde pod kontrolou a vše probíhá podle harmonogramu, zakrátko zde vybudujeme vesmírný přístav a budeme z vašeho ekosystému získávat hodnotné suroviny a... >>

28.Listopad 2011

Unikání do světa iluzí je zbabělé


Pokud v realitě neuspějeme, protože to není díky byrokratické centralizaci možné, tak většinou unikáme do světa ubohých iluzí, kde je snadné uspět, protože se nemusíme podřizovat realitě ve které je ... >>

Emancipace je naivní ženská iluze


Emancipace znamená vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem, získání svobody, společenské nezávislosti, rovných práv, atd. Většina lidí si emancipaci spojuje s tím, že jsou ženy rovné mužům a ... >>

27.Listopad 2011

Jsi ubohý genetický zmetek co chybuje


Pokud o někom nemám dostatek informací, mohu si naivně myslet to, že je to dokonalý člověk bez chyb, jakmile se mi ale podaří získat informace o každém člověku tak zjistím to, že je to ubohý genetick... >>

26.Listopad 2011

Jak žít z minimální mzdy?


Jak žít z minimální mzdy? Je to něco stejně obtížného, jako se naučit létat když nemáme křídla, jako je mají ptáci, specialisté zde hovoří o nebezpečném rozevírání sociálních nůžek, kdy elita se začí... >>

Parazité zde mají maximální mzdy


Parazité zde mají maximální mzdy, není to nic nového, ekonomická rovnost zde nikdy nebyla, vždy zde byla mocenská a ekonomická pyramida, kdy na vrcholu byli ekonomičtí parazité a dole byli ekonomičtí... >>

Tučná elita a hubená pracující lůza


Kolem závislostí se vše zde točí, abychom mohli zde žít, musíme mít to, co milujeme a potřebujeme, toužení je zdrojem našeho soužení. Jedna věc je chtít a druhá věc je to i mít, konflikty zde jsou vž... >>

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ