29.Únor 2012

Soužení je zde díky toužení

Soužení je zde díky toužení po tom co milujeme a potřebujeme aby se nám zde dobře žilo. Spatříme že ten druhý má to co my nemáme a tak po tom začneme toužit a snažíme se to získat.... >>

28.Únor 2012

Co s korupcí vandalismem terorismem mafiemi?

Vše co zde je, to bylo vyrobeno a nastaveno k plnění nějakého úkolu, i ty jsi byl vyroben a nastaven k plnění nějakého úkolu. Něco je správně vyrobené a správně nastavené k plnění... >>

Svatá teorie v realitě nikdy nefunguje


Důvěra zrodila víru a následkem byl vznik idealismu, kdy si něco ve svých představách děláme ideálním a věříme tomu že se to ideálním jednou i stane a tak vzniklo mnoho ideologických směrů, často maj... >>

Problémy máme s tím co je nám vzdálené


Problémy máme s tím co je nám vzdálené, abychom nějaký problém vyřešili, musíme se k tomu, co nám dělá problémy přiblížit a tak tento problém můžeme odstranit. Jelikož se nemůžeme přiblížit ke všemu,... >>

27.Únor 2012

Optimální řízení systémů

Inteligence vznikla proto aby zajistila optimální řízení živých systémů, v současnosti už lidská inteligence nestačí k optimálnímu řízení technických a ekonomických systémů,... >>

Vláda onemocněla díky dezinformacím


Inteligence všemu v nás a okolo nás kraluje. Svět ve kterém existujeme je světem inteligence, každá inteligence se na něco specializuje a tak logicky nerozumí tomu na co se nespecializuje a co je jí ... >>

Proč zde život nemá smysl?


Svoboda stvořila inteligenci, čím více jsme svobodní tím více potřebujeme inteligence k tomu, abychom zde nechybovali a nebyli za naše chyby potrestáni. Stroj který otrocky koná to na co byl vyroben ... >>

Jak uniknout před ideologickým světem

Vše co žije to je na cestě, moderní člověk pro cestování používá; automobily, vlaky, letadla, lodě, atd. Jakmile nasednete do nějakého přepravního prostředku stáváte se součástí... >>

26.Únor 2012

Orgasmus jako lék na deprese

Lékem na deprese je často sex a porno, proč porno nebo sex pomáhá mnoha lidem překonat jejich deprese? Dnešní konzumní kultura z nás dělá automatické stroje a sex nebo v nouzi i porno,... >>

Jak vyždímat velký výkon z podřízených

Čím více podřízení pracují, tím větší zisk nadřízeným přinášejí to je logické, základem je zde pečlivý nábor zaměstnanců, který nabere pouze takové zaměstnance, od kterých... >>

Bohové žijí v ráji a ty žiješ v očistci


Bohové žijí v ráji a ty žiješ v očistci, naším úkolem a posláním je zde hrát ubohé lidské divadlo, kde máme existenční a zdravotní problémy se kterými se trápíme, aby nás Bohové mohli pozorovat ze sv... >>

Konzument informací

Skutečnost je dokonalá iluze. Skutečnost zde nikdy nebyla a nikdy zde nebude, existuje jenom dokonalá virtuální iluze toho že existuje Absolutno ve kterém je vesmír a naše planeta kde je... >>

25.Únor 2012

Politické sekty z nás udělali hlupáky a žebráky

Politické sekty z nás udělali hlupáky a žebráky, názvy politických sekt se mění jako se mění móda u našeho oblečení, každé politické sektě jde jenom o to z nás udělat hlupáky a... >>

Smrt vyřeší všechny problémy


Jestliže vám způsobuje problémy v bytě bzučící moucha, tak jí zabijete plácačkou na mouchy, na smrti není nic zlého, vše co je zde živé, se živí tím co bylo dříve živé, navzájem se zabíjíme a pojídám... >>

Cesta od egoismu k objektivismu

Není důležitý zájem jedince ale je důležitý zájem Absolutna, to co je malé se musí pokorně podřídit tomu co je veliké a malý člověk se musí podřídit velikému Absolutnu, které je... >>

24.Únor 2012

Proč politici svoje volební sliby nesplní

Krize je zde díky málo inteligentní elitě, je to logické inteligentní mozek řídí tělo a stejně tak i vysoce inteligentní elita musí řídit národy, pokud bychom politickou a... >>

Souboj mezi vědomím a inteligencí

Tom a Jerry je animovaný seriál s mnoha díly, Tom je hloupý kocour, který neustále honí inteligentní myš Jerryho, který na oplátku dělá kocourovi naschvály. Ve své podstatě je zde... >>

Objektivní ekonomika

Tak jako je zde objektivní a subjektivní pravda tak je zde i objektivní a subjektivní ekonomika, objektivní ekonomika funguje bez problémů a subjektivní ekonomika nefunguje a má mnoho... >>

Cesta od hříchu ke svatosti

Jsi veliký hříšník a proto za trest existuješ v tomto konzumním očistci a dokud se neočistíš ze svých hříchů, do té doby se nestaneš svatým, ten kdo je svatý může opustit tento... >>

23.Únor 2012

Informace a programy


Systém to jsou informace a programy a je vlastně jedno co je to za systém jestli jde o; inteligenci, život, vesmír, přírodu, ekonomiku, ideologie, technologie, atd. Funkčnost systému je možná díky in... >>

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ