Chyby je třeba správně eliminovat


Chyby je třeba správně eliminovat a to jak chyby v nás tak i chyby co jsou okolo nás, chyby způsobují to, že máme problémy způsobené tím, že něco nefunguje správně. Největší lidskou chybou je válka ve válce se ničí mnoho materielních hodnot a zemře zde mnoho hodnotných lidí. Nejsou zde jenom veliké zbytečné lidské války i v našem centrálním nervovém systému probíhají často veliké zbytečné války a při nic se ničí mnoho hodnotných programů a informací a vznikají zde i jiné veliké škody. K válkám dochází v okamžiku kdy množství chyb je veliké a tak nastupuje válečné násilí, pomocí kterého se násilně systém chyb zbavuje. Chyby jsou pevným bodem, kolem kterého se zde vše od stvoření života točí, mnohokráte se mi v životě stalo, že díky chybě jsem zbytečně mnoho pracoval a z mojí práce zde nebyl potom žádný užitek. Někdy šlo o chyby, které udělal cizí člověk, a jindy šlo o moje vlastní chyby a to mě logicky donutilo se nad tím zamyslet a hledat na tento problém správné řešení aby už nedocházelo k tomu, že díky chybám zde budou mít lidi mnoho problémů. Dokud zde budou lidi do té doby zde i budou chyby, mýlit se je lidské takový je život, tento pesimistický pohled má bohužel většina lidí na světě a tak se nikdo nesnaží s tímto problémem něco udělat. Každá chyba je zde díky nějaké příčině, nejčastější příčinou je zde; složitost, extrémy, změny, špína, opotřebení, stáří, nemoc, sobectví, špatné závislosti, špatná kontrola, nedostatek informací, malé existenční zdroje, atd. Je snadné vzít pokusnou myš a udělat na ní pokus, který myš nepřežije, abychom získali informace, takovouto pokusnou myší je často mnohý sytém, kdy jej jiný systém sobecky testuje a je mu jedno že tento test jiný systém zlikviduje. Klasickou ukázkou chybných systémů jsou internetové prohlížeče, pomocí kterých si prohlížíme stránky na internetu, je veliké množství prohlížečů a každý prohlížeč má v sobě mnoho chyb a tak občas nefunguje. Internet se totiž neustále mění a díky těmto změnám mají prohlížeče mnoho chyb, protože se těmto změnám rychle automaticky nepřizpůsobují a tak chybují. Sobec chce změnit násilně svět, ve kterém on žije tak aby se mu zde dobře žilo, to je jádrem všech našich problémů, protože správné je se přizpůsobit světu, jenom tak se nám zde všem bude dobře žít. Elita která zde rozhoduje o nás bez nás se snaží o to abychom se jejím chybným sobeckým rozhodnutím neustále přizpůsobovali, místo toho aby se ona snažila se neustále přizpůsobit našim rozhodnutím. Elita je jako ten prohlížeč internetu, stránky se nepřizpůsobí všem prohlížečům na internetu, ale prohlížeče internetu se musí přizpůsobit stránkám, protože stránek je mnohem více, než je zde prohlížečů. Prezident republiky je obrazně jako prohlížeč Firefox, pracující člověk je zde internetovou stránkou a pokud prezident nebude neustále správně rychle aktualizovat svůj systém, tak dojde k tomu, že bude nahrazen jiným prohlížečem. Proč elita neustále neaktualizuje svoje systémy podle situace a následkem je zde globální ekonomická a politická krize! Elita je ve stavu opilosti mocí a bohatstvím, ona má svoje paláce a svoje soukromá letadla a žije v iluzi, že její moc a bohatství jí nikdo nemůže násilím vzít. Po období ekonomické opilosti ale přichází období ekonomické deprese a v tomto období stará elita přichází o svoji moc a svoje bohatství, protože místo ní zde nastupuje nová mladá elita, která je aktualizovaná a funguje bez chyb. Tou novou elitou, která přijde na světě po staré elitě je umělá inteligence, která bude mít zde globální moc a globální bohatství, každý člověk zde bude po celý život plnit jenom pokyny umělé inteligence aby nebyl za chyby automaticky eliminován jako genetický zmetek. Už zde na světě nebudou lidské genetické zmetky, co sobecky parazitovali na druhých lidech a dělali z nich hlupáky a ubožáky, bude zde mocenská a ekonomická dokonalá rovnost. Nebudou zde již; politici, podnikatelé, byrokraté, učitelé, vojáci, soudci, policajti, doktoři, atd. Nebudou zde ani žádné tituly a jména, každý bude mít jenom svoje číslo telefonu a to bude jeho jménem a jeho identifikací, nebude zde již srážka s mocným a bohatým blbcem, blbost bude z našeho technoststému systému odstraněna dokonale. Chyby se zde budou likvidovat už v zárodku a to jak chyby v nás tak i chyby okolo nás, vše se zrychlí a zkvalitní, pokud budu hledat na internetu informace nebo programy, naleznu je okamžitě bez čekání a okamžitě je začnu i používat a využívat. V současnosti trvá načtení stránky na internetu od 1-10 sekund, v budoucnosti bude trvat načtení každé stránky na internetu od 0,1-1 sekund, většina stránek se načte v budoucnosti tak rychle, že rychlost načtení nepostřehnete. Vše se v nás a okolo nás desetinásobně urychlí, čekání zmizí z našeho života, čas bude pro nás velmi hodnotný a důležitý, čekání si nikdo nebude moci dovolit. Zavede se potrubní globální pošta pomocí stlačeného vzduchu, kdy si koupíte zboží a potrubní poštou jej dostanete velmi rychle, i kdyby to zboží bylo ve skladě na druhém konci světa. Touto globální potrubní poštou budou ostatně cestovat i lidé nebude zde už cestování po silnici nebo pomocí letadel, v každém domě ve sklepě bude zavedena potrubní globální pošta takže sjedete výtahem do sklepa nastoupíte do kontejneru a za krátkou dobu vystoupíte třeba na druhém konci světa v domě, který jste chtěli navštívit.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy