Chyby způsobují deprese


Čím více chyb tím více je zde i deprese, logicky lékem na depresi je snížit množství chyb v nás a okolo nás což se snadno řekne a těžko realizuje. Obrazně mě chyby připomínají plevel na zahradě který roste aniž by jej někdo sázel a nám nezbývá než tento plevel pravidelně pracně neustále likvidovat pokud chceme mít z naší zahrady užitek. Jsou chyby které snadno odhalíme a odstraníme, problémem jsou ale chyby které nedokážeme odhalit ani odstranit. Nejhorší je pro nás pokud věříme něčemu co je chybné takto se dostáváme do vězení ze kterého je nemožné uniknout a naše existence zde již nemá žádný smysl. Vše je o situaci a přizpůsobení se situaci, v některé situaci je dobré být pesimistou a v jiné je dobré být optimistou, všechny normy a teorie jsou proti tomu abychom se přizpůsobovali bezcharakterně nové situaci, protože normy a teorie se snaží s námi agresivně manipulovat a učinit z nás ubohého žebráka. Inteligence je více než naše vědomí, jakmile začneme milovat více naše vědomí než naši inteligenci dostaneme se do deprese a tak se zhroutíme. Globální ekonomická a politická deprese je zde díky tomu že jsme inteligenci potlačili a nahradili jí vědomím, ty druhé zajímá co víte a nezajímá je jestli umíte svoji inteligenci optimálně používat, je to začarovaný kruh víry ve vědomosti. Postoupit do další úrovně naší existence můžeme jenom tehdy pokud opustíme naše vědomosti a začneme milovat naši inteligenci jako našeho jediného pána. Drogy ve vás ukřižovali vaši inteligenci aby vám mohlo kralovat vaše vědomí a učinit z vás jenom vykleštěného vola který jenom žere a sere jako ubohá žížala a nemá žádné vyšší životní cíle. Ježíš Kristus to je symbol pro inteligenci a Židé jsou zase symbolem našeho vědomí, v současnosti je na světě tedy 99% lidí co jsou Židé a jenom 1% lidí na světě jsou skuteční Křesťané co neberou drogy a slouží jenom inteligenci. Dítě je krásné protože v něm není vědomí a je pod vlivem inteligence jakmile v dítěti začne vědomí růst a přeroste inteligenci tak dítě přijde o svojí krásu a promění se v ošklivou sobeckou svini. V duševním ráji žijí ti co slouží inteligenci a v duševním očistci žijí ti co slouží svému vědomí a svým vědomostem. Vědomosti to je duševní tloušťka a ten kdo je tlustý se pomalu pohybuje a tak si neumí poradit ve složité situaci a má deprese. Učitelé zkouší žáky z toho co ví, to je základní chyba není důležité co žák ví ale důležité je aby byla jeho inteligence čistá a zdravá, život je boj a v boji potřebujeme inteligenci více než vědomosti. Zjistil jsem že se osobnost člověka snadno pozná z toho co on napíše protože text odráží lidské myšlení a to jestli je člověk pod vlivem vědomí nebo je pod vlivem inteligence, když čtu to co píší lidé co zde mají velikou moc a veliké bohatství, zjišťuji že tato elita je pod silným vlivem svého vědomí, tedy to jsou svatí Židé, co ovládají ekonomicky a politicky náš konzumní ubohý svět a dělají z nás ubohé žebráky co pracují za minimální mzdy a bojí se nezaměstnanosti. Vše je zde stavebnice ze které je možné sestavit ráj nebo očistec, záleží jenom na tobě co si z této stavebnice pro sebe sestavíš, pokud by jsi chtěl sestavit duševní ráj musíš k tomu používat svojí čistou inteligenci a pokud by jsi chtěl sestavit duševní očistec, musíš k tomu použít svoje špinavé vědomí. Jak si to zde každý udělá takové to i zde bude mít, každý má možnost si svoji budoucnost sestavit, nehledejte tedy duševní ráj, ale začněte si jej sami sestavovat díky svojí inteligenci.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy