Jak jsem naprogramoval svoje stránky


Jak správně splnit náročný úkol, o tom to zde je, dal jsem si za úkol vytvořit na internetu veliké množství kvalitních stánek, které by lidem přinášeli radost, a pomáhali jim překonat svoje životní problémy. Problém byl v tom, že neumím dokonale programovat internetové stránky, jsem už velmi starý na to, abych se učil tomu jak stránky dokonale naprogramovat. Hledal jsem tedy způsoby jak vytvořit stránky i bez toho, že bych musel umět dokonale programovat. Po čase jsem našel vhodné redakční systémy a vhodné šablony, díky kterým jsem mohl snadno a jednoduše svoje stánky upravovat. V mládí jsem hrál mnoho šachy a tak jsem se naučil tomu jak zdolávat složité problémy a nezastavit se když něco nefunguje, jak to má fungovat. Zrovna před chvílí jsem nechápal, proč mi šablona u stránky správně nefunguje, když předtím to fungovalo u jiné stránky? Pak jsem si vzpomněl na tlačítko F5 a po stisku tlačítka vše najednou fungovalo, chyba byla v pomalém virtuálním systému, který nereagoval rychle a tlačítko F5 systém popohnalo. Neustále mě překvapují novinky, někdy je překvapení příjemné jindy je nepříjemné, největší problém je u stránek vzhled, je to jako namalovat zajímavý a krásný obraz, který zaujme na dlouhou dobu, díky veliké genialitě tvůrce. Většina lidí co vytváří stránky, jsou pod vlivem drog a dezinformací, následkem jsou stránky, které nemají pro návštěvníky žádnou hodnotu. Největší ubohostí jsou na internetu sociální sítě a nejrůznější veřejná fóra, kde se ukazuje to, jak jsou lidi zaostalí. Hodnoty vznikají jenom díky velikému duševnímu utrpení, vše co vzniká bez utrpení, to většinou nemá zde žádnou hodnotu. Je snadné si zapálit cigaretu, aby zde byl na krátkou dobu pocit blaženosti, a je těžké si opakovat meditaci, díky které se zbavíme špinavých dezinformací ve svém podvědomí a tak získáme blaženost i bez pomocí drogy nebo snů a pohádek. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. To je cesta pro odvážné zbabělci se na tuto meditační cestu neodváží nikdy vydat a tak musí jedovaté drahé drogy konzumovat a nedokážou nikdy ani udělat na internetu dokonalé stránky a blogy.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy