Proč ženy na mužích parazitují


Proč pracně budovat svoji kariéru pomocí svojí práce a svojí inteligence, když je pro krásnou ženu snadnější si najít velmi bohatého muže a potom na něm parazitovat. S novodobými zlatokopkami jako by se roztrhl pytel.Najdete je po boku slavných mužů, vedle movitých pánů a vyskytují se i na pracovištích, kde si dělají zálusk na své vedoucí a šéfy. Všechny jsou krásné, některé inteligentní a vzdělané, jiné spíš naivní a vypočítavé a najdou se mezi nimi i cílevědomé potvory, které si jdou tvrdě za svým.Jedno však mají všechny společné, chtějí se dobře vdát a být celoživotně zajištěné. Část takových dívek pochází z rodin, kde se předpokládá vysoce postavený partner.Dívka je tak odmalička vedena k tomu, aby si vybírala nápadníky jen ve vysokých vrstvách. Další část žen pak jen pochopí, že jejich zevnějšek je jakousi vstupenkou do života princezen, a využije svou příležitost, některé takovou příležitost začnou i cíleně vyhledávat.Vedle těchto pohnutek je ve hře další faktor, který zlatokopkám nahrává. A to je doba a životní styl. Naše společnost přeje těmto párům.Všechny večírky, společenské akce a další významné sešlosti, jako jsou vernisáže, divadelní a filmové premiéry, vždy korunuje návštěva takového páru. Okolí ho obdivuje a snaží se dvojici napodobit, dodává odborník.Soužití takových párů je vlastně jakousi domluvou mezi oběma stranami, ať již psanou, či nepsanou. Muž ženě nabídne dobré finanční zázemí, ona pak jemu svůj reprezentativní vzhled.Muž se má čím chlubit před veřejností a má pocit, že je pro ženy stále atraktivní, a dívka se má dobře. Ve světě dokonce existují i seznamky, které kontaktují zájemce právě za tímto účelem, obě strany pak vědí, do čeho jdou, a oficiálně se svými úlohami souhlasí.To, co si obě strany nabízejí navzájem, ať již vědomě, či podvědomě, vlastně odpovídá sexuální preferenci a lidské přirozenosti. Pro ženu je vhodný takový partner, který dokáže bez problémů zajistit ji i její potenciální potomky.Mladá krásná žena je pak pro muže ztělesněním plodnosti a zdraví, což je z pohledu jeho touhy a potřeby se reprodukovat to nejvýhodnější.Vedle toho jistě existují i dvojice, které sice odpovídají předloze krásky a boháče, ale přesto má jejich vztah základ v lásce a ne jen ve chvilkovém rozmaru nebo vypočítavosti. I u párů s velkým věkovým rozdílem a různě silným sociálním zázemím může vzniknout pevný citový vztah, který začal nejprve na základě náhlého okouzlení a později se vyvinul ve skutečný partnerský vztah mající základ v respektu, úctě, uznání toho druhého a přátelství.Takový svazek pak má šanci na dlouhodobé trvání a plnohodnotně funguje. Zlatokopky se vyskytují i na pracovištích, kde si dělají zálusk na své vedoucí a šéfy.Na začátku vztahu s boháčem si zlatokopka připadá jako princezna. Muž ji zahrnuje drahými dárky, utrácí vysoké sumy za společné večeře a dovolené a umožní jí přístup k otevřenému kontu.S postupem času ale dívka přijde na to, život po boku boháče nejsou jen radovánky, ale také povinnosti a v jistém směru i nuda. Když muž uvede dívku do jemu rovné společnosti, začne od ní vyžadovat určitý druh chování.Večírky tak přestanou být zábavou, ale stanou se povinností.Dívka se musí chovat příjemně i tehdy, když nemá vůbec náladu, není jí dobře nebo se právě pohádala se svým partnerem. Její oblečení musí odpovídat přesně tomu, co se nosí, a to za každou cenu, tedy i tehdy, když je nepohodlné a boty třeba kvůli svému tvaru neskutečně tlačí.Kromě toho také musí dbát na to, aby nikdy neměla na sobě ve společnosti nic vícekrát, protože to by znamenalo společenské ztrapnění jejího muže. Za samozřejmost muž také považuje, že dívka převezme za své jeho přátele a zájmy.Tím pádem na její kamarády a koníčky zbude jen velmi málo času.Život v luxusu pak dívku uzavře do pomyslné zlaté klece plnou nudných povinností. Velmi často se k těmto pocitům přidá i pocit osamění a nepochopení.Svazek krásky a úspěšného boháče ale vyžaduje oběti i ze strany muže. Ve velké většině takovému vztahu totiž předchází bouřlivý rozvod s manželkou, se kterou muž žil po dlouhá léta ve spokojeném manželství a fungující rodině.Pro většinu mužů jde v těchto případech o druhé, případně další manželství.To znamená nejen komplikace v podobě rozvodu, kdy si manželka celkem oprávněně dělá nároky na společný majetek a žádá vyrovnání, které muže přijde na nemalé peníze, ale ve velké většině to znamená začátek špatných vztahů s dětmi z tohoto manželství, které jsou často ve věku otcovy milenky. Děti většinou stojí na straně matky a svého otce a jeho mladou milenku odsoudí a přestanou se s nimi úplně stýkat.Na straně opuštěné manželky také často stojí část příbuzných a společných známých, se kterými muž významně omezí kontakt. Komplikovanější jsou pak tyto vztahy, pokud jde o osoby, které jsou zároveň společníky či obchodními partnery.Část zlatokopek dokáže svůj život s boháčem proměnit ve svůj prospěch a začne se seberealizovat. Pokud je dívka schopná a muž její schopnosti uznává, má předpoklad, že úspěchu svého muže může využít k tomu, aby se sama stala úspěšnou.Peníze, kontakty a zkušenost jejího partnera jsou pro ni devízou k nezaplacení. Dívka po boku takového muže může dosáhnout dobrých úspěchů a stát se tak soběstačnou a finančně nezávislou.Je pak ale otázkou, zda poté, co sama získá úspěch a bohatství, zůstane s mužem, který jí k tomu všemu pomohl, nebo zda dá přednost jinému partnerovi, k němuž bude cítit skutečnou lásku. Život je přece vždy i o tom, jak se v dané situaci cítím.A pro dobrý pocit jsou lidé ochotni udělat mnoho. Kam nemůže čert tam on nastrčí krásnou ženu aby ona muži udělala že života očistec.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy