Vím že nic nevím proto mnoho myslím 01

 1. 210 milionů lidí na světě je oficiálně bez práce
 2. 231 000 pracovních míst nám berou cizinci
 3. 30 března státní svátek GVKB
 4. 40000 Kč minimální mzda od roku 2011 souhlasíte
 5. Acer HP Asus Dell Lenovo to jsou u nás největší prodejci počítačů
 6. Adolf Hitler je kultem osobnosti pro politické zmrdy
 7. Aféra Diag Human je plná dezinformací
 8. Alternativní medicína nebo vědecká medicína
 9. Altruismus nahradí Kapitalismus diplomová práce
 10. Amatérská společnost je logicky v ekonomické a politické krizi
 11. Ambiciózní bezcharakterní kariérista lež miluje
 12. Ateisté žijí v ráji a po smrti se dostanou do ráje
 13. Autorita která je závislá na násilí je špatná
 14. Autoritativní terorismus diplomová práce
 15. Autority zotročují druhé díky svojí sexuální síle
 16. Barack Obama a Václav Klaus v budoucnosti
 17. Bez správné koncepce nemá lidský život zde smysl
 18. Bezdomovci narkomani blázni sociální parazité
 19. Bezvýznamná lidská loutka si nemůže užívat život diplomová práce
 20. Bída je tam kde není možné lhát a krást
 21. Bigamie je správným lékem na světovou ekonomickou krizi
 22. Blbost činí politiky zde šťastnými
 23. Blbost je nezničitelná a nesmrtelná
 24. Blecha nemůže pochopit velikého slona
 25. Blogy a sociální sítě jsou většinou o ničem
 26. Bohatý a mocný je ten kdo vše ví a umí to co ví správně využívat
 27. Bohatý a mocný ten je kdo nechybuje
 28. Bohatý muž to je zlatý poklad pro krásnou ženu
 29. Bohatý ten je kdo nechybuje diplomová práce
 30. Boj pravdy se lží nikdy neskončí
 31. Boj za ekonomickou rovnost
 32. Boj za svobodu a rovnost již brzo skončí
 33. Boží jméno nikdo nezná
 34. Brutalita, znásilnění, nenávist, sadismus, mučení, fanatismus, sex, drogy, sebevražda
 35. Brutálně děti znásilňujeme protože je nemilujeme
 36. Brutální kvalitní porno s dětmi a zvířaty zadarmo
 37. Brutální kvalitní umělecké dětské porno zdarma
 38. Brutální porno se zvířaty a dětmi plné pláče a velikého orgasmu
 39. Brutální znásilnění dítěte je zde díky drogám
 40. Brutální znásilnění je zde díky depresi
 41. Brutální znásilňování a mučení dětí
 42. Brutální znásilňování dětí mimozemšťany
 43. Budoucnost bez veřejného dluhu České republiky je možná
 44. Budoucnost je zde díky minulosti
 45. Bůh je masožravá květina a ty jsi hmyz kterým se on živí
 46. Bůh je nesvéprávný a proto jej církev zastupuje
 47. Bůh poroučí věřícím
 48. Bůh se dneska jmenuje Facebook YouTube Blogspot
 49. Bůh zakrátko odejde do důchodu
 50. Burza nebo byrokracie
 51. Byl to můj první mužský do mě ošukal a zbavil panenství
 52. Celosvětové odzbrojení zachrání světovou ekonomiku
 53. Centrální umělá inteligence ovládá náš svět
 54. Centrum ekonomických a politických problémů v České republice
 55. Cesta k duševnímu klidu
 56. Cesta k nesmrtelnosti lidské duše
 57. Cesta k profesionální politice a ekonomice
 58. Cesta k solidární spravedlivé společnosti
 59. Cesta ke správnému myšlení
 60. Cesta na vrchol ekonomické pyramidy
 61. Cesta od ekonomického nepořádku k pořádku diplomová práce
 62. Cesta od idealismu k realismu není jednoduchá
 63. Cesta od zaměstnání k podnikání
 64. Cikán se strachy posral když spatřil policajty
 65. Civilizace a kultura je v krizi
 66. Civilizace je společnost ve které jsme sami
 67. Civilizace spěje k absolutní totalitě
 68. Civilizace to je hřbitov na kterém žijí lidské mrtvoly
 69. Civilizace z nás dělá bezcitné automaty
 70. Civilizace způsobuje mnoho nemocí
 71. Civilizační očistec
 72. Civilizovaný člověk je ubohou loutkou
 73. Co je dětská pornografie a co je dětský akt diplomová práce
 74. Co je dovoleno sviním to je zakázáno volům
 75. Co je dovoleno vlkům to je zakázáno ovcím
 76. Co je trik a co je realita natočená kamerou
 77. Co je tvé to je mé
 78. Časem se každý monopol zhroutí
 79. Čerti nosí z pekla štěstí
 80. Česká republika diplomová práce
 81. Česká republika je uvězněná globální ekonomické síti
 82. Česká republika se přejmenuje na Absurdistán
 83. Česká republika to je veliký ekonomický koncentrační tábor Osvětim
 84. Českou republiku je třeba zakonzervovat diplomová práce
 85. Čím větší konkurence tím obtížnější je zde být nejlepším
 86. Čím větší kurvou zde budeš tím lépe se mít i budeš
 87. Čím více lidí tím více je s nimi i problémů
 88. Čína a Nobelova cena míru je irelevantní
 89. Čistota je tam kde se správně neustále uklízí
 90. Čistota je základem pro ekonomiku a politiku
 91. Čistý marketing je ekonomicky výhodný
 92. Člověk je nejlepším lékem na deprese u robotů
 93. Člověk je vinen a bude eliminován
 94. Čtvrtek pátek sobota neděle se nebude pracovat a nezaměsnanost zmizí
 95. Datum tvé smrti zná jenom smrt
 96. Decentralizace zachrání Českou republiku před ekonomickou krizí
 97. Degenerace způsobila ekonomickou krizi v České republice
 98. Degenerace způsobila ekonomickou světovou krizi
 99. Dejte umělé inteligenci více pravomocí aby ona zachránila ekonomiku
 100. Deportace všech lidí z této planety na jinou planetu
 101. Deprese je v blázinci normální
 102. Deprese je zde díky drogám
 103. Deprese je zde díky problémům které nás trápí
 104. Dětská prostituce to je výhodná domácí práce
 105. Dětské brutální porno mnoho milujeme a rádi stahujeme
 106. Dětské porno je třeba dětem povolit sledovat
 107. Dětské porno je v krizi díky virtuálním sociálním stránkám
 108. Dětské porno reklamu nepotřebuje
 109. Dětské porno se zvířaty plné brutality a orgasmu
 110. Dětské umělecké porno se zvířaty
 111. Dezinformace jsou kořenem všeho zla diplomová práce
 112. Dezinformace škodí duševnímu zdraví
 113. Dezinformace z nás dělají hlupáky a chudáky
 114. Díky Bohu se smát všemu mohu
 115. Díky Bohu se smát zmrdům mohu
 116. Díky smrti má život smysl
 117. Díky špatným závislostem je zde světová ekonomická krize
 118. Diplomová práce o spánku
 119. Dlouhé kvalitní porno s dětmi kde je brutální znásilnění
 120. Dlouhodobě blbá nálada v České republice
 121. Dluhy vytvořili ekonomické otroctví
 122. Dokonalá ekonomika
 123. Dokonalý politický program zlikviduje světovou krizi
 124. Dokonalý systém je iluze
 125. Dokonalý totalitní elektronický ideologický systém
 126. Dokonalý totalitní sledovací systém diplomová práce
 127. Domácí práce na internetu s velikým ziskem z reklamy
 128. Domovská stránka je základem pro používání internetu
 129. Dospělí souloží před dětmi a nestydí se
 130. Drogou to je co depresi způsobuje diplomová práce
 131. Drogy mafie krize
 132. Drogy vše zde ovládají
 133. Drogy zde všemu kralují
 134. Drž už hubu ty sprostej čuráku
 135. Duševní a tělesné brutální týrání dětí diplomová práce
 136. Duševní kanibalismus je horší než tělesný kanibalismus
 137. Egoismus je ekonomický
 138. Ekonomická deprese nás jako stín všude následuje diplomová práce
 139. Ekonomická hodnota web stránky diplomová práce
 140. Ekonomická krize je zde díky lakomosti
 141. Ekonomická krize je zde díky politickým zmrdům
 142. Ekonomická krize způsobí třetí světovou válku
 143. Ekonomická rovnost zlikviduje ekonomickou krizi
 144. Ekonomická světová deprese diplomová práce
 145. Ekonomická transformace chyby likviduje
 146. Ekonomické parazitování má složitá pravidla diplomová práce
 147. Ekonomické problémy odstraní optimalizace
 148. Ekonomické znásilnění se musí trestat
 149. Ekonomický očistec je zde díky tomu že zmrdi zde vše zmrdali
 150. Ekonomický růst se nám stává silnou drogou
 151. Ekonomický terorismus v České Republice
 152. Ekonomický zázrak v České republice diplomová práce
 153. Ekonomika a politika to je akce a reakce
 154. Ekonomika na prvním místě
 155. Ekonomika nás v herce a obchodníky proměňuje
 156. Ekonomika v České republice
 157. Elektronická světová totalita bude horší než Fašismus
 158. Eliminace cizinců v České republice
 159. Eliminovat to co není v normě je správné
 160. Elita dělá z lidí ubožáky
 161. Elita ekonomicky vraždí pracující lid
 162. Elita myslí nejvíce na sex a proto je zde krize
 163. Elita vymývá lidem mozek pomocí dezinformací diplomová práce
 164. Erektilní dysfunkce a impotence diplomová práce
 165. Eva nebyla jedinou ženou kterou měl Adam
 166. Evoluce je procesem boje o přežití
 167. Evoluce je všemocná protože je pravdivá
 168. Evoluce vše zde naprogramovala
 169. Exekutoři zde všechno brzo zabaví každý dluží 120 tisíc Kč
 170. Existence virů je založená na parazitování
 171. Facebook com nebo Zpovednice cz
 172. Facebook hlásá nechte mrtvé blogy ať pohřbí svoje mrtvé blogy
 173. Facebook je virtuální ideologie která lidi sjednocuje
 174. Facebook je virtuální tvrdá droga se silnou závislostí
 175. Falešných politiků je nadbytek
 176. Fanatická politická ideologie kořenem všeho zla zde je
 177. Fanatismus jde léčit diplomová práce
 178. |

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy