Za kultem je vždy silný sexuální pud


Za kultem je vždy silný sexuální pud a tak kohout se stává kultem osobnosti pro slepice na svém smetišti, tím se nijak neliší od kutu ( Ježíš Kristus, Hospodin, Alláh, Buddha, Stalin, Mao Ce-tung, TGM, Elvis Presley, atd.). Silný sexuální pud chce znásilňovat druhé to je logické a tak jako je znásilňování tělesné tak je zde i znásilňování duševní, kdy mocný a bohatý jedinec vyžaduje uctívání jako by byl bůh. Silný sexuální pud stvořil kulturní ideologie (náboženství, politika, reklama, atd.) které pomocí dezinformací se snaží z lidí učinit hloupé ubožáky, ideologie je postavená na tom, že povrch je krásný, aby zakryl ošklivost která je skrytá pod krásným povrchem. Každý se občas dostane do konfliktu s někým, kdo není schopný dialogu a to nám způsobí veliké problémy, za neschopností dialogu je vždy silný sexuální pud a tím i kult osobnosti, kdy si nějaká mocná a bohatá osobnost myslí, že je svatá a ostatní se musí podle toho i chovat! Často se setkáváme s tím, že umělci kult zpodobňují na obrazech a v sochách, dneska zase v; tisku, televizi, internetu, atd. aby tím posílili tento uctívaný kult. U zvířat se řeší problém se silným sexuálním kultem pomocí kastrace a i u lidí se v minulosti prováděla kastrace, třeba u strážců harémů, pokud tedy chceme kulty odstranit z našeho života, nezbude nám než začít s kastrováním mužů v 10 letech na celém světě, k rozmnožování se ponechá jenom 1 % zdravých inteligentních mužů a oni budou zajišťovat profesionálně podle byrokratického pořadníku rozmnožování světové populace. Sprosté označení ,,vole" přestane být konečně sprostým, protože se z nás konečně stanou díky kastraci skuteční volové, co poctivě pracují a slouží nové společnosti, ve které už nejsou žádné svaté kulty, které bychom uctívali.

Ekonomika Ideologie Inteligence Internet Psychoterapie Sobectví Společnost Video  GVKB CZ

Poslední návštěvy