03.Listopad 2008,14:27

Antrax (sněť slezinná)

Antrax neboli sněť slezinnáje vysoce nakažlivé infekční onemocnění, které obvykle napadá dobytek.Je však poměrně snadno přenosné i na člověka, zejména vdechnutím nebopři požití nedokonale zpracovaného masa nakažených zvířat. Šíří sevzduchem, dotykem, vodou a potravinami. Do lidského organismu pronikákůží, zažívacím ústrojím a dýchacími cestami vdechnutím kontaminovanýchspor.

Průběh nemoci u zvířat bývá většinou smrtelný, to samé platí i pro lidský organismus, pokud není ihned léčený antibiotiky.

Antrax, jehož bakterie je možné vyvinout s minimálním laboratorním vybavením, patří mezi obávané bakteriologické zbraně. Několik zemí se pokoušelo použít spory antraxu v zakázaných biologických zbraních, ani japonské pokusy z druhé světové války, prováděné v Mandžusku, však nepřinesly plný úspěch. Použití antraxu jako bojové látky zkoumal i Irák

Antrax také používají teroristé, kteří jej sypou do obálek
Zdroj: Novinky