02.Prosinec 2008,03:11

Příloha č. 1 k Závaznému pokynu policejního prezidenta č. 12/1999

Orientační hodnoty malého množství omamných a psychotropních látek
Látka Hmotnost (g)
Heroin maximálně 0.3
Kokain maximálně 0.5
Amfetamin maximálně 0.5
Metamfetamin maximálně 0.5
MDMA maximálně 1.0
LSD maximálně 0.0005
THC maximálně 0.3

Maximálnímu množství omamné a psychotropní látky, které je uvedeno v tabulce, zpravidla odpovídá:

Heroin - 10 dávek
(zpravidla distribuováno v psaníčkách o hmotnosti kolem 100 mg, koncentrace 30% - obsah účinné látky se pohybuje od 8 do 30 %)

Kokain - 10 dávek
(zpravidla distribuováno v psaníčkách s obsahem cca 50 mg účinné látky, uvedené množství se vztahuje k hydrochloridu, u báze - cracku - se určí přepočtem)

Amfetamin - 10 dávek
(zpravidla distribuováno v psaníčkách s obsahem cca 50 mg účinné látky)

Metamfetamin - 10 dávek
(zpravidla distribuováno v psaníčkách s obsahem cca 50 mg účinné látky)

MDMA (extáze) - 10 dávek
(zpravidla distribuováno v tabletách s obsahem cca 100 mg účinné látky)

LSD - 10 dávek
(zpravidla distribuováno ve formě tripů s obsahem cca 50 mg účinné látky)

THC - 20 cigaret - jointů
(u konopí pěstovaného v našich podmínkách s koncentrací okolo 1.5 % v sušině použitelné části konopí, při váze jointu cca 1 gram).

Výňatek z Přílohy č. 1 k Závaznému pokynu policejního prezidenta č. 12/1999 - sazebník pokut za nález drogy s obsahem THC

Čl. 6
THC maximální hmotnost pro přestupek 0,3 g 20 cigaret - "jointů"
(u konopí pěstovaného v našich podmínkách s koncentrací okolo 1,5 % v sušině použitelné části konopí, při váze jointu cca 1 gram).

Mladiství Poprvé Opakovaně
Množství v gramech sankce v Kč
do 0,1 napomenutí až 500,-Kč 500,- až 2000,-Kč
od 0,11 do 0,2 napomenutí až 1000,-Kč 1000,- až 2000,-Kč
od 0,21 do 0,3 napomenutí až 1500,-Kč 1500,- až 2000,-Kč

Nad 18 let Poprvé Opakovaně
Množství v gramech sankce v Kč
do 0,1 napomenutí až 5000,-Kč 5000,- až 15000,-Kč
od 0,11 do 0,2 napomenutí až 7500,-Kč 7500,- až 15000,-Kč
od 0,21 do 0,3 napomenutí až 10000,-Kč 10000,- až 15000,-Kč

Zdroj: http://dropin.cz/prilohakzp.shtml
 
vložil: Guidance
Permalink ¤ Drogy, závislosti ¤


0 Komentáře: