16.Červen 2008,17:48

Jak milujete

Vpartnerském vztahu je každá žena nějak ovládána - jedna srdcem, druhározumem, některá dokonce instinktem. Najdete se v jednom ze tří tipů?

Láska srdcem
Láskasrdcem je přesně ta, o které sní snad všechny ženy. V životě je všakvelice ojedinělá. Láska rozumová chce něčeho docílit, řídí-li se ženainstinktem, chce partnera vlastnit, ale pokud miluje srdcem, chcedotyčnému patřit. "Srdcoví" partneři se chtějí dělit, dávat se jedendruhému a společně se na všem podílet. Hlavním znakem této lásky jenezištná náklonnost, kterou člověk zpravidla projevuje svým dětem nebodomácím mazlíčkům. Mezi mužem a ženou je tato "srdcová" láska velmiojedinělá.

VÝHODY: Vztahy založené na "srdcové"lásce vznikají tam, kde nejsou přehnané nároky partnerů a jeden druhéhonevnímá jako svůj majetek. Ten, kdo se umí této lásce oddat naplno,dokáže pořádně popustit uzdu i v sexu!

RIZIKA:Pokud se partneři bez jakékoliv záruky plně otevřou jeden druhému,stávají se velmi zranitelnými. Tvrdohlavost a náročnost jsou sicelidské, ale zároveň jsou i skrytými nepřáteli "srdcové" lásky.

PRO KOHO:Láska srdcem je pro ryzí idealisty. Kdo není obdařen bezmeznou vírou anemá v sobě nezištnost, nemůže a nedokáže takový druh lásky rozvíjet.

Láska rozumem
Tatoláska neponechává nic náhodě. Každý z partnerů má naprosto konkrétnípředstavy. Přehnané idealizování partnera nebo jeho představ tu nemáabsolutně žádnou šanci! Tato láska je rozumná a věcná, každý z partnerůví naprosto přesně, jak by měl ten druhý vypadat, Hlavní roli v tétolásce hraje vypočítavost, která odsouvá do pozadí fyzickou a psychickouzávislost. Role živitele nebo rodiče tady znamená mnohem víc nežvnitřní vlastnosti a potřeby partnera.

VÝHODY:Taková partnerství často plynou v klidných a předvídatelných vodách.Jeden druhého si nijak neidealizují a proto nebývají zklamáni.

RIZIKA:Pravý cit bývá velice "ořezaný" a zakrnělý. A navíc trvá příliš krátce.To může vést až k frustraci, izolaci, dokonce až k různým onemocněním.Může jednomu či oběma partnerům přivodit vnitřní prázdnotu a život bezcíle.

PRO KOHO: Láska "rozumová" je častá mezilidmi, pro které je nejdůležitější pocit bezpečí a kontroly. Takovípartneří však málokdy pociťují větší emoce a vlastně mají jen malounaději, že potkají a prožijí skutečné štěstí

Láska instinktem
Čistě instinktivní záležitost. Zpočátku si člověk myslí, že ho potkalo obrovské štěstí ...
Výběrpartnera se v tomto případě řídí nejčastěji instinktem. Žena bývá napočátku vztahu euforická a svého partnera si idealizuje a sní o věčnémštěstí ve dvou. Ale pak přijde vystřízlivění. To když se z pohádkovéhoprince vyklube nespolehlivý lenoch ... Poslední fází "instinktivní"lásky pak bývá zoufalý boj o přeměnu partnera, o jeho přízeň, uznání aporozumění.

VÝHODY: V této lásce rozhodněnehrozí nuda ani rutina. Vztah je udržován v neustálém napětí - velkouroli v tom hraje moc a převaha jednoho z partnerů, a také žárlivost.

RIZIKA: Velkým handicapem je přílišná citová závislost jednoho či obou partnerů.

PRO KOHO: Intenzivnícity se střídají s obrovskými emocionálními výkyvy. Tyto vztahyvyhledávají hlavně ženy, které mají potřebu a touhu svého partneraformovat a přetvářet k obrazu svému.

Guidance: Takže láska instinktem? Příklad toho, že se dáte dohromady kvuli tomu, kvuli čemu se pak rozejdete. Aspoň mám zkušenost a vím, čemu/komu se příště vyhnout.
________________
zdroj:http://www.dokonalezeny.cz/laska-sex-intimnosti/jak-milujete-111-1991.html
 
 
vložil: Guidance
Permalink ¤ Zdraví, vztahy, sex ¤


0 Komentáře: