03.Září 2006,22:00
Kdy vám bude nevěrný/á?

Psychologové ve svých výzkumech už dávno prokázali, že mužský a ženský pohled na nevěru se diametrálně liší. "Nevěra ženy mívá fatálnější důsledky," píše Petr Šmolka v knize Muž a žena návod k použití (vydalo nakladatelství Portál). "Nevěrná žena se často chová rozvodově radikálněji než nevěrný muž. Dokonce i tam, kde jsou v manželství děti; často právě tam. Běžný muž je tvor ješitný a tím i snadno zranitelný. Jeho reakce na partnerčinu nevěru jsou podstatně dramatičtější Hledá řešení především rychlá, a tak zpravidla i destruktivní."

Navzdory rozdílným přístupům pohlaví k záletným partnerům, vysledovali psychologové celý soubor faktorů, které stojí za příčinami nevěry a jejichž přítomnost významně zvyšuje výskyt mimopartnerského románku. Odborníci je dělí do tří skupin: na osobnostní, situační a vztahové. Zjistěte, jestli se některé z nich nevyskytují právě ve vašem vztahu.

Rizikové osobnostní faktory
Jedním z osobnostních faktorů, který může výraznou měrou rozložit váš vztah a přispět k výskytu nevěry je emoční nezralost jednoho z vás. "Emočně nezralí jsou postiženi jakousi těžko nasytitelnou potřebou permanentní zamilovanosti," konstatuje psycholog Petr Šmolka. "Nadměrná vztahová čipernost je zřejmě provázela i předchozími životními etapami; v kombinaci s rizikovými situačními faktory může však mít v období druhé mízy poněkud dramatičtější podobu."

Další příčinou, která může stát za výskytem nevěry v partnerském vztahu je porucha sebevědomí, ješitnost, případně narcismus. Odborníci upozorňují na skutečnost, že v tomto případě funguje nový vztah jako prostředek potvrzení vlastní hodnoty, případně sebelásky. Obávat byste se měli také začít v případě, že jeden z vás trpí nějakou psychopatologií, jakou je například nadměrně zvýšené sexuální libido a podobně.

Rizikové situační faktory
Máte pocit, že už váš život spěje do finále a vy jste si ještě vlastně nic neužili. V odborné literatuře se tomuto stavu říká "pocit zavírajících se vrátek." Jde o situaci, v níž bilancujete svůj život a dospíváte k závěru, že to vlastně ani nestálo za to. A pak jednoho z vás napadne, že takové milostné vzplanutí by vám bilanci mohlo výrazně vylepšit. S tím úzce souvisí i situace, kdy vaši domácnost opouštějí odrostlé děti a která je dalším významným spouštěčem.

Jedním z nejvýznamnějších faktorů, o kterých se odborníci zmiňují je, zákonité oslabení vzájemné fyzické přitažlivosti partnerů. Je potřeba k tomu něco dodávat?

Na pozoru se mějte také, pokud si partnerův kolega pořídil vnadnou milenku. Princip nápodoby funguje spolehlivě a pokud se ve vašem okolí vyskytla nevěra, jakoby se tím posunuly respektované normy. U vašeho partnera potom může zafungovat zkratové jednání postavené na filozofii: proč ne já, když on ano?

K rizikovým faktorům potenciálních nevěrníků patří kupodivu i zasažení náhlým úspěchem: "Obměna šatníku a vozového parku bývá mnohdy pouze tím prvním krokem, teprve nový partner pak může být onou pravou třešinkou na dortu úspěchu," varuje Petr Šmolka.

Rizikové vztahové faktory
Poslední skupinu tvoří vztahové faktory, mezi které patří i druhá míza jako důsledek nespokojeného manželství. Tento faktor do značné míry souvisí i s faktorem zavírajících se dveří a většinou se objevují současně.

Velmi častou příčinou nevěry je také filozofie oko za oko. Psychologové upozorňují na to, že jen málokdo se dokáže povznést nad partnerův přešlap a přistoupit k němu s velkorysostí. Poměrně časté jsou případy, kdy za nevěrou následuje nevěra partnera, který touží vyrovnat skóre.

Posledním ze vztahových faktorů, které se mohou podepsat na vzniku nevěry je pokus o oživení vztahu. Partneři v tomto případě sázejí na partnerovu žárlivost a doufají, že malý románek, který před ní/m sehrají, postrčí jeho/jí zájem tím správným směrem. Netřeba podotýkat, že podobný způsob uvažování je naprosto zcestný.

Zdroj: Petr Šmolka, Muž a žena - návod k použití, Portál.


Autor: bad
 
vložil: Guidance
Permalink ¤


0 Komentáře: