26.Prosinec 2008,04:29

Jak snížit u dětí rizika vzniku závislosti na on-line hrách

Internetové stránky Konec hry. 

Internetové stránky Konec hry.

Počítačnám nabízí nejrůznější možnosti, jak trávit volný čas. Díky připojenína internet z pohodlí domova nakupujeme, povídáme si s přáteli,uzavíráme nová přátelství, čteme denní tisk, hledáme zajímavosti amnoho dalšího. Na druhou stranu můžeme tomuto trendu propadnoutnatolik, že na určité počítačové činnosti začneme být závislí.

4. 11. 2008 13:00

V těchto dnech byly spouštěny nové webové stránky www.KonecHry.cz, které se zabývají otázkou závislosti na on-line hrách. 

Děti,mladí i rodiče se zde mohou seznámit s problematikou, o které se u násmálo mluví, ale to neznamená, že zde problém závislosti na hráchneexistuje. Mnoho mladých lidí se ve svém volném čase věnuje hranípočítačových her.

Velké oblibě se těší tzv. MMORPG (Massivelymultiplayer on-line role playing game). Jedná se o on-line hry nahrdiny ve více hráčích. Ve virtuálním světě hráči vytvářejí své hrdiny,prožívají nereálné příběhy a neuvěřitelná dobrodružství.

Oblíbenáčinnost ale může přerůst až v nezvladatelnou závislost, kdy se hráčstále více odpoutává od reálného světa a vše podřizuje jedinému cíli –hraní své hry. Největším rizikem i MMORPG je to, že hra nikdy nekončí,vyvíjí se, i když se hráč odpojí, a hráč pak má pocit, že „o něcopřichází“. Láká ho trávit u hry stále více času.

Desatero pro rodiče
1.Věnujte svým dětem dostatek pozornosti, povídejte si s nimi, hrajte sis nimi, zajímejte se o to, co je baví, co chtějí, kam směřují, co sejim nelíbí či co je trápí. Respektujte je jako svébytné bytosti apodporujte jejich osobnostní růst.
2.Dejte svým dětem osobní příklad aktivního a smysluplného trávenívolného času. Zapojujte je do společných volnočasových aktivit,motivujte je k rozvíjení jejich koníčků, sportů či uměleckých aktivit.
3.Sledujte chod celého rodinného systému a snažte se jej (sami či zapomoci odborníků) udržovat v souladu a rovnováze. Krize a konfliktymezi rodiči se často promítnou jako problémy jejich dětí.
4. Vytvářejte společně s dětmi jejich svět takový, aby neměly potřebu vytvářet si nový ve virtuálním prostoru.
5.Oceňujte je, a to nejen za výkon. Dejte jim najevo lásku za to, jacíjsou. Dítě se tak naučí mít zdravě rádo sebe sama, mít zdravésebehodnocení a nebude si muset kompenzovat svou zdánlivounedostatečnost ve virtuálním světě, kde se proměňuje za hrdiny čiobávané padouchy.
6. Umožnětejim zažívat každodenní drobné úspěchy. Nezahrnujte je výčty jejichnedostatků, chyb a neúspěchů. Nebudou mít potom potřebu uspokojovatsvou touhu po úspěchu ve virtuálním světě, kde restart umožní izmrtvýchvstání a vynulování totálního krachu.
7. Učte své děti zdravému užívání PC a internetu. Jděte jim příkladem, než byste zakazovali a nařizovali.
8.Využívejte softwarové i hardwarové prostředky k zamezení přístupu kestránkám s obsahem nevhodným pro děti. Sledujte pravidelně to, co vašeděti na internetu dělají. Pokud toto pravidlo zavedete hned od začátku,přijmou ho děti mnohem lépe.
9. PC a internet jednes běžná součást života, umožněte dětem si osvojit zdravé dovednostipráce s internetem, limitujte však čas trávený hrami, chatováním apodobnými činnostmi na maximálně půlhodinu denně a v tom buďte důslední.
10.Pokud se přesto u vašeho dítěte objeví problém s nepřiměřeným užíváníminternetu (hry, chatování, brouzdání), nezavírejte před tím oči.Současně však přijměte svůj díl odpovědnosti a nenahlížejte na to jakona výlučný problém vašeho dítěte, nýbrž jako na symptom, jímž seprojevuje nějaký problém ve fungování celé vaší rodiny.

Podleodborníků ale kritériem chorobného on-line hráčství není jen počethodin strávených ve hře, ale spíše ztráta sociálních vztahů asociálního fungování ve skutečném světě.

Hráče postupněpřestává zajímat cokoliv z jeho běžného života. Nemůže odolat pokušenívěnovat všechen svůj volný čas, a nejen ten, virtuálnímu prostoru. Ajaké jsou faktory ukazující na hrozící závislost?

  • Hra baví hráče dlouhodobě stále stejně, zatímco u jiných po čase nadšení a zájem o novou hru opadá
  • Hráč zanedbává hygienu a jídlo, práci či učení; naopak využívá stimulační drogy, aby udržel svou pozornost
  • Přednost je dávána mezilidským vztahům vytvořeným přes internet před reálnými
  • Hráč má nutkavé myšlenky na hraní
  • U hráče se projevuje nervozita, když někde není přístup k internetu
  • Hráč ztrácí zájem o okolní dění a reálný svět
  • Poruchy spánku

„Uvědomujemesi, že počítačové a on-line hry se těší stále větší oblibě. Předevšímmladí u her tráví velmi mnoho volného času. Rizikem, na které chcemeupozornit, je přerůstání oblíbené činnosti v závislost, kterou nenímožné zvládat,“ uvedla Tereza Květoňová, vedoucí oddělení veřejnýchzáležitostí VZP.

 
vložil: Guidance
Permalink ¤ Drogy, závislosti ¤


0 Komentáře: