31.Říjen 2008,13:38

Muži odhalí nevěru mnohem častěji než ženy

Ilustrační foto foto: Bohemia Sekt, Novinky

Mužijsou v odhalování nevěry mnohem úspěšnější než jejich protějšky. Tímvšak paradoxně nutí ženy k tomu, aby se neustále zdokonalovaly vestrategii ukrývání svých mimopartnerských avantýr. Vyplynulo to zestudie psychologů z americké Virginie.

31. 10. 2008 12:00 - RICHMOND

Protožeženy v pátrání po nevěře svých partnerů tolik úspěšné nejsou, mohou býtmuži méně obezřetní. Naopak muži dokážou odhalit devět z deseti případůnevěry, a také mnohem častěji než ženy odhalí lži svého protějšku.

Evolučnímvýsledkem tohoto vlivu je, že ženy pod neustálým dohledem ostražitýchmužů začínají být lepší v ukrývání nevěry a zdokonalují své strategie.

Paul Andrews z Virginia Commonwealth University v Richmondu zkoumal,jak se vzájemně posuzují partneři dvou stovek heterosexuálních párů. Vdotaznících nejprve zjistil, kolik partnerů podvádělo svůj protějšek.Mezi muži to bylo 29 procent, zatímco u žen 18,5 procenta. Pak Andrewszkoumal to, kolik partnerů o podvádění svého protějšku vědělo.

Muži jsou daleko podezřívavější

„Závěry týkající se věrnosti a nevěry partnera byly správné u osmdesátiprocent žen, ale u mužů byl odhad téměř stoprocentní,“ tvrdí doktorAndrews.

Muži dokázali odhalit 75 procent případů nevěry usvých partnerek, zatímco ony jen 41 procent nevěrných mužů. Ale mužibyli na druhou stranu také mnohem podezřívavější v případě, kdy ožádnou nevěru nešlo.

„Muži mají mnohem méně jistot. Když jenevěrná partnerka, muž tím může ztratit svou příležitost rozmnožit se,a sám tak investuje vlastní síly a zdroje do výchovy cizího potomka. Tonahrává důkazům, že muži vyvinuli lépe své schopnosti odhalovat nevěrusvé partnerky,“ vysvětluje Andrews své objevy evoluční teorií.

 
vložil: Guidance
Permalink ¤ Zdraví, vztahy, sex ¤


0 Komentáře: