06.Leden 2007,10:27
Drogy zkusil už každý čtvrtý Čech
×××××××××

Alespoň jednou za život vyzkoušelo nějakou psychoaktivní látku, tedy drogu na 22,3 procenta Čechů. Ovšem mezi mladými lidmi ve věku 18 až 24 let má takovou zkušenost téměř 40 procent z nich.
×××××××××
Anketa
Souhlasili byste s legalizací měkkých drog?
×××××××××
Ano (57.96%)
×××××××××

Ne (42.04%)
×××××××××

Již hlasovalo 1087 čtenářů.
6.1. 2007 08:17
PRAHA - Češi však současně nejsou k drogám tolerantní, s legalizací marihuany by souhlasilo jen 16,5 obyvatel, většina společnosti je proti.
×××××××××
Vyplývá to z Výběrového šetření o zdravotním stavu a životním stylu z obyvatel ČR, zpracovaném Ústavem zdravotních informací a statistiky ČR, kterého se zúčastnilo 1766 mužů a 1760 žen ve věku mezi 18 až 64 roky.
×××××××××
Nejdostupnější, nejlevnější a nejvíce aplikovanou látkou je marihuana a hašiš. Vyzkoušelo je 21 procent populace, tyto drogy představují polovinu všech užívaných psychoaktivních látek. Gram marihuany je k mání od 250 korun, z gramu je možné umotat pět cigaret.
×××××××××
Mezi další drogy, které se nejčastěji používají zejména mezi mladými lidmi, patří extáze a houba lysohlávka.
×××××××××
Větší zkušenosti s drogami mají muži než ženy, svobodní než ženatí a lidé do 34 let.
×××××××××
Vysokoškoláci berou nejméně
Studie překvapivě prokázala, že marihuanu a hašiš užívají spíše mladí lidé se základním a středním vzděláním, lidé bez práce a bez příjmů než lidé vzdělaní. Nejméně uživatelů drog totiž najdeme mezi vysokoškoláky, ženatými s rodinným zázemím a pevným zaměstnáním.
×××××××××
Je to logické, říkají specialisté, protože mezi vysokoškoláky existuje větší informovanost o nebezpečí drog a možné závislosti i společenských dopadech užívání. Vysokoškoláci se pohybují v prostředí či na takových firemních postech, které drogy netolerují a případné odhalení by mělo pro uživatele dosti fatální důsledky.
×××××××××
Nejužívanější látky (v %)
marihuana 57,6
extáze 21,1
lysohlávky 8,5
rozpouštědla 4,9
pervitin 4,7
×××××××××

Extáze je výjimkou
Výjimkou mezi drogami je ze sociologického pohledu extáze. Napovídá to již její druhé jméno - víkendová či taneční droga. Na rozdíl od marihuany ji neberou převážně lidé bez zaměstnání a příjmů, sociálně vykořenění a nezařaditelní, či žijící na hraně zákona, ale spíše lidé s pevným zaměstnáním, příjmy či úspěšně studující, kteří si s pomocí této látky chtějí "ozvláštnit" víkendy. A to i za cenu rizika, že se stanou drogově závislí se všemi doprovodnými jevy.
×××××××××
Dalšími výjimkami jsou i tvrdé drogy. U nich totiž již nelze vysledovat, zda je více berou lidé se základním vzděláním či s vysokou školou. Tvrdé drogy jako kokain, pervitin, zasáhnou stejně tvrdě a nelítostně bez rozdílu věku, vzdělání či pohlaví.
×××××××××
Koupit drogy není problém
Výzkum potvrdil zkušenost policistů či všech protidrogových center, že sehnat zejména lehké drogy není problém pro malé lidi mezi 18 až 24 roky (40 % dotázaných). V této věkové skupině to za problém považovala pouze asi tři procenta této věkové skupiny. Velká část mladých lidí si marihuanu sama pěstuje, či je jim nabízena ve škole.
×××××××××
Právě škola patří mezi nejčastější místa, kde lze drogy sehnat. Dále to jsou diskotéky, bary, herny či všeobecně známá shromaždiště narkomanů na náměstích, v parcích či nádražích měst.
×××××××××
Nejobtížněji se v Česku podle průzkumů sháněl kokain, LSD či crack.
×××××××××
Průzkum poukázal ještě na jeden problém. V Česku se poměrně ve značném množství užívají léky - sedativa a přípravky tišící bolest. Zde je ale velmi obtížné rozeznat, kdy se jedná o závislost, zneužívání těchto léků a kdy nutnost brát tyto léky například na tišení bolesti, deprese, nespavost či choroby související s věkem. Největší skupina uživatelů těchto látek se totiž podle průzkumů rekrutuje z lidí okolo padesáti a více let.
×××××××××
Jiří Vavroň, Právo
 
vložil: Guidance
Permalink ¤


0 Komentáře: