14.Říjen 2006,09:58
Profesionální image je obraz, který mimo jiných faktorů pomáhá spoluvytvářet i způsob naší řeči. Projevů v jednání a vystupování, které mohou poškodit váš image a jeho profesionální vyznění, není právě málo. Proto jsme do logického sledu článků o image zařadili i to, jaké dojmy může vyvolat způsob, jímž komunikujeme svému okolí podávané informace.

13.10.2006

V následujících řádcích charakterizujeme některé negativně působící projevy, se kterými se můžete v oblasti jednotlivých klíčových konstitutivních složek profesionálního image setkat. Ve většině oborů se schopnost zapůsobit profesionálním dojmem koncentruje do vyjádření pěti vlastností: kompetentnost, důvěryhodnost, sebekontrola, sebedůvěra, důslednost. Na co si tedy dát pozor největší?

Kompetentnost
Spadají sem veškeré dovednosti, schopnosti, zkušenosti, kvalifikace i to, co dovedeme, ale neměli jsme zatím možnost to prakticky uplatnit.
V kontextu toho, v čem vynikáme, co umíme dobře a co zvládáme, je chybou:
- uvažování v dimenzích "já" nebo "oni", což může vzbudit pochybnosti o vašich schopnostech
- nedoceňování vlastních specifických kvalit nebo podílu na dosažených výsledcích
- chybné nebo nepřesné rozhodování v podstatných věcech...

Sebekontrola
Umožňuje nazírat na své vystupování s odstupem. Hledá rovnováhu mezi filtrováním vhodného a nevhodného od přirozeného. Patří jsem zpětná vazba od okolí.
Mezi klasické nedostatky projevů sebekontroly patří:
- snižování důležitosti malých signálů nelibosti směřovaných k nám
- tendence mluvit o chybách v týmu pracovníků jako o chybách, které jdou mimo naši osobu
- přiřazování společných úspěchů nám samotným...

Důvěryhodnost
Jde o schopnost vypadat jako někdo, kdo danou práci umí vykonávat i o schopnosti vyvolat u druhých dojem, že jsme schopni dělat to, o čem prohlašujeme, že to umíme.
Chybou je:
- projevení neznalosti tam, kde je těžko omluvitelná
- nešvar reagovat na složitou otázku jejím obcházením
- časté používání spojky "ale", která snižuje důvěryhodnost toho, co následuje za ní
- "Je mi to líto" je běžný obrat, který při nevhodném použití indikuje vinu a poškozuje dříve získanou důvěru
- používá-li ho někdo příliš často, vyvolává v posluchačích snadno dojem, že jeho status a sebehodnocení jsou relativně nízké

Sebedůvěra
Psychologicky je sebedůvěra podmíněna pozitivním stavem mysli a vědomím, že jsme dobře připraveni a máme dostatek informací.
Je chybou v komunikaci, když:
- drobný neúspěch zviklá vaši důvěru ve vlastní schopnosti.
- kritika konkrétní chyby nebo postupu negativně ovlivní vaše mínění o vlastním celkovém působení
- váhavost při mluveném projevu...

Důslednost
Image, má-li být účinný, musí být vytvářen do všech důsledků - každý den, všude bez ohledu na to, s kým se právě setkáváte.
Zásadní chybou je víra v nepostřehnutelnost vaší vlastní nedůslednosti:
- "Dnes se tím nebudu trápit."
- "Nikdo si toho nevšimne."
- "Dneska trochu vypustím."
- "Na ten e-mail odpovím až zítra."

Můžete se totiž vsadit, že právě v ten den vás navštíví ředitel evropské divize nebo přijde na přetřes průlom ve vaší strategické vizi. Zákon schválnosti v obchodě funguje velmi spolehlivě.

Filip Žilka

(autor je konzultant v oboru image servis)
 
vložil: Guidance
Permalink ¤


0 Komentáře: