11.Listopad 2008,23:55

Nový trestní zákoník prošel Sněmovnou, trestní odpovědnost bude od 14 let

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil při jednání ve Sněmovně.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil při jednání ve Sněmovně foto: Milan Malíček, Právo

Sněmovnapřijala zcela nový trestní zákoník. Ten zavádí nové trestné činy azpřísňuje tresty za nejzávažnější delikty. Pro bylo 120 poslanců, proti23.

11. 11. 2008 16:58 - 11. 11. 2008 18:15 Aktualizováno - PRAHA

Novýtrestní zákoník nahrazuje dosavadní více než 40 let starou, průběžněnovelizovanou normu. Mimo jiné snižuje věkovou hranici právnízpůsobilosti z 15 na 14 let, výrazně také zpřísňuje postih unejzávažnějších násilných trestných činů.

Základní horní hranicitrestu u úmyslné vraždy zvyšuje z 15 na 18 let. U brutální vraždy,vraždy dítěte, těhotné ženy, úřední osoby nebo záchranáře má být sazba15 až 20 let (nyní 12 až 15 let) nebo výjimečný trest. Tímto trestembude kromě doživotí i vězení až na 30 let. Nyní je tato horní hranice opět let nižší.

Zákon zavádí některé nové trestné činy, které sev nyní platné úpravě nevyskytovaly. Novým trestným činem je napříkladnebezpečné pronásledování neboli stalking. Nejvyšší možný trest propachatele by byly tři roky vězení.

Zákon také zavádí nové alternativní tresty, díky nimž by lidé nemuseli za některé drobnější přestupky do vězení.

Neprošla naopak dekriminalizace lehkých drog, kterou navrhl ministr školství Ondřej Liška a která pobouřila lidovce.

Norma by měla začít platit od roku 2010 a musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Ministr poslancům poděkoval

Poslancinávrh schválili ústavní dvoutřetinovou většinou, za což jim ministrspravedlnosti Jiří Pospíšil bezprostředně po hlasování poděkoval.

"Českárepublika potřebuje moderní trestní právo, které bude lépe chránitzájmy našich občanů, lépe bude chránit jejich životy, zdraví, čest amajetky," podotkl ministr s tím, že přijetí nového trestního zákoníkuovlivní život každého občana.

V podobném duchu hovořil isociálně demokratický právní expert Jeroným Tejc. "Potřebujeme novýtrestní zákon, proto jsme byli a jsme i v tuto chvíli ochotni kekompromisům," uvedl. Podle něj je zákoník ze čtyř pětin totožný snormou, kterou předkládala vláda v čele s ČSSD. Ta však v předvolebnímobdobí nebyla přijata.

Schválení zákona naopak kritizovali komunisté, kterým vadí mimo jiné i kriminalizace čtrnáctiletých.

 
vložil: Guidance
Permalink ¤ Právo ¤


2 Komentáře:


  • 26.03.2009 21:06:23, nespokojený

    no jistě to jste celý vy dospělí trestní hranice od 14, ale třeba "to" se smí až od 15!

  • 12.11.2008 00:00:46, M.trix

    To je jenom dobře! Některým lidem v tomto věku ještě CHYBÍ výchova