13.Prosinec 2006,20:48
Snížený zájem o sex, nejčastější ženská porucha
××××××××
foto: http://www.fsv.cz
××××××××
Pohlavní chladnost může být vrozená, daleko častěji však takovou ženu stvoří úzkostlivá výchova.
××××××××
11.12. 2006 10:01
V upjaté viktoriánské éře říkávaly matky dcerám před svatební nocí: "Zavři oči a mysli na Anglii!" Slušně vychovaná dívka totiž nesměla připustit, že by jí sexualita mohla přinášet nějaké potěšení. Ještě za dob našich babiček to bylo něco nepatřičného. Dnes už se o ženské sexualitě a prožitcích mluví zcela otevřeně. A nikoho snad není zapotřebí přesvědčovat o tom, že harmonický a bezproblémový sexuální život muže i ženy je základem spokojeného partnerského soužití.
××××××××
Dřív jsme se v sexuologických poradnách setkávali hlavně s muži, kteří si přicházeli stěžovat na typicky mužské problémy: poruchy erekce a předčasnou ejakulaci. Dnes přibývá zejména ženských pacientek, jelikož ženy právem vyžadují svou rovnocennou účast v sexuálním životě. Své případné problémy jsou ochotny řešit s daleko větší naléhavostí než jejich matky, nebo dokonce babičky.
××××××××
Příčinou sníženého zájmu o sex může být i nemoc
Porucha sexuální funkce může provázet ženu už od počátků pohlavního života. Patří sem především trvale snížený zájem o sex. Dřív se říkalo frigidita: pohlavní chladnost. Tato porucha může být vrozená, daleko častěji však frigidní ženu stvoří úzkostlivá výchova. Zejména matky, které se často právem obávají o sexuální osud své dcery, se jí snaží zošklivit všechny okolnosti pohlavního styku.
××××××××
Druhotné poruchy sexuálních funkcí nastávají až po určité době pohlavního života. Příčinou mohou být zhoršené partnerské vztahy nebo nemoc. Ta nemusí vždy souviset s pohlavními orgány. Poruchy se týkají například poševního zvlhčení, lubrikace nebo sexuálního vyvrcholení, orgasmu. Všechny tyto funkce se také mohou měnit v průběhu života.
××××××××
Ženám trvá rojvoj sexuálních funkcí déle než mužům
Rozvoj ženských sexuálních funkcí vyžaduje podstatně delší dobu, než je tomu u muže. Hlavně mladé dívky bývají i několik let bez orgasmu. Místo soulože dávají přednost objímání, mazlení, hlazení a tak zvaným nekoitálním formám sexuální aktivity.
××××××××
U mnoha žen dochází k plnému rozvoji sexuální výkonnosti až kolem třiceti let, občas i později. Někdy se druhý podobný vzestup projeví kolem klimakteria. Tento jev vysvětlují někteří odborníci vymizením obav z nežádoucího těhotenství a odpadnutím starostí s menstruačním cyklem.
××××××××
Důležitá je tolerance na obou stranách
Pohlavní chladnost je snad nejčastější ženskou sexuální poruchou. Typická situace nastává v mladých manželstvích. Po přechodném období líbánek, kdy sexualitu obou zúčastněných ovlivňuje takzvaný "hormon zamilovanosti", přichází po určité době útlum. Většinou postihne ženu, zatímco muž mívá sexuální apetit v nesnížené míře.
××××××××
Tato situace mladých manželství bývá klasickým případem prvního sexuálního nesouladu. Jedinou léčbou je pak vzájemná tolerance a vstřícnost. Daleko horším postupem se jeví nátlak. A vůbec nejhorší je násilí.
××××××××
Radim Uzel, Právo
 
vložil: Guidance
Permalink ¤


0 Komentáře: