05.Prosinec 2008,09:55

Bohoslužby prodlužují seniorkám život až o dvacet procent

Vřesinský kostel zaplnila asi stovka lidí.

Účastnice bohoslužeb mají delší život bez ohledu na vyznání. foto: Josef Gabzdyl, Právo

Pravidelnénávštěvy kostela nebo účast na jiných bohoslužbách mají příznivý vlivna délku života. Výsledky výzkumu publikovaného v časopise Psychologyand Health prokázaly, že starší ženy, které tuto činnost provozují, sedožívají vyššího věku.

5. 12. 2008 07:40

Vědciz University Alberta Einsteina v New Yorku sledovali skupinu ženrůzných vyznání, které navštěvovaly pravidelně bohoslužby. Byli sipřitom vědomi, že organizovaná víra vytváří sociální síť a poskytujepravidelný program, který zvyšuje pocit pohody.

"Ochranuživota, kterou aktivní víra poskytuje, nelze vysvětlit jen tím, že sečlověku dostává větší sociální podpory od rodiny a přátel a že obvykledodržuje zdravý životní styl," říká profesor psychologie EliezerSchnall a dodává: "Je tu ještě něco, co zřejmě nikdy nebudeme schopnispočítat nebo změřit."

U žen, které navštěvují bohoslužby je o 20% nižší úmrtnost

Vědci7 let sledovali více než 92 000 žen po menopauze, které pocházely znejrůznějších etnik a byly různorodého vyznání. Všechny muselyodpovědět na otázky týkající se jejich zvyků, zdravotního stavu anáboženských praktik.

Odborníci potom na základě jejichodpovědí určili smrtelné rizikové faktory. Zjistili, že u žen, kteréchodí pravidelně na bohoslužby, je ve srovnání s těmi, které tonedělají, o 20 procent nižší úmrtnost.

 
vložil: Guidance
Permalink ¤ Společnost, lidé ¤


0 Komentáře: