08.Prosinec 2008,14:50
Paní učitelka přijde s žáky na exkurzi do kamenolomu. Ředitelkamenolomu ji odkáže na střelmistra, co se opírá támhle o lopatu. Žetady dělá celej život a ví o tom úplně všecko. Střelmistr říká," Děcka,divéte se. Tady do té skály se najebó díry. Do tech děr se najebedynamit .... a ten to rozjebne. Na takový vélký jebance. Do techjebanců se jebe a jebe, až se rozjebó na takový menší jebance. Tyjebance se jebnó do lisu. A ten lis do toho jebe a jebe, až se torozjebe na prach. Ten prach se jebne do cihelně. V té cihelni se z tehonajebó cihle. cihle se jebnó na stavbu. A ti zedníci se s těma cihlamajebó a jebó, až najebajó baráky. A v těch barákách se jebe a jebe ajebe, až se najebajó akový zjebanci, jako ste vy, keří nevijó, jak sejebe do kameňa.
 
vložil: Guidance
Permalink ¤ Vtipy ¤


0 Komentáře: