25.Červenec 2006
  • Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.
  • Člověk, který čte nebo píše, dívá se nebo maluje, jde nebo se plaví, má pokojnější pohled, než člověk čekající na určité slovo, na něčí příchod, na odpověď nebo jen na vyslechnutí.
  • Trpělivost je umění doufat.
Vložil: Klarca...K ¤