03.Červenec 2009

Praha - Česká republika uspěla v arbitráži se společností Invesmart, která souvisela s vyhlášením konkurzu a likvidaci Union Banky.

Invesmart požadoval po Česku téměř sedm miliard korun. Sdělil to v pátek mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

Arbitráž nárok italsko-holandského investora zcela zamítla. Českárepublika podle ní neporušila žádnou svoji mezinárodněprávní povinnost.Hlavní líčení probíhalo v Londýně v listopadu minulého roku.

Zahraniční investor se, poté co obdržel souhlas České národníbanky s podnikáním na tuzemském bankovním trhu, ohradil proti nerovnémuzacházení ze strany ministerstva. To mělo spočívat v tom, že Unionbanka neobdržela veřejnou podporu srovnatelnou s pomocí poskytnutoukonkurenčním bankám.

 

Vítězství v Londýně je pro českou stranu o to sladší, že právě utohoto arbitrážního tribunálu před lety prohrála spor s japonskouNomurou kvůli krachu IPB. Tudíž zde byla zapsána jako někdo, kdoinvestory do bankovnictví již poškodil.

Přehled arbitráží:

Arbitráže v běhu (spory, kde již běží nebo je zahajováno arbitrážní řízení):

InterTrade
- Kauza napojená na Lesy ČR.
- Bývalýněmecký majitel lesnické firmy CE WOOD se soudí se státem kvůli tomu,že při zadávání tendrů byla společnost CE - WOOD státním podnikem LesyČR poškozena, což vedlo InterTrade k opuštění jeho investice v Česku.
- Účet: přibližně 2,5 mld. korun

Rupert Joseph Binder
- Německý podnikatel napadl postup českých celních orgánů vůči jeho firmě. Ten vedl k faktické likvidaci jeho společnosti.
- Slyšení mělo začít v červenci. Arbitři ze zdravotních důvodů přesunuli jednání na listopad.
- Účet: 2,3 miliardy korun

EMV
- European Media Venture (EMV) se soudí se státemproto, že na jí financovanou společnost KTV nebyla převedena vysílacílicence stanice TV3.
- Arbitři právě sepisují rozhodnutí, které se očekává v nejbližších dnech.
- Účet: přibližně jedna miliarda korun, s úroky možná i tři miliardy korun

Georg Nepolsky
- Německý podnikatel požaduje náhradu škodyza to, že nemohl využít na svých pozemcích přírodní prameny vody kpotravinářským účelům.
- Účet: zhruba jedna miliarda korun

Konsortium Oeconomismus
- Švýcarská společnost se pře kvůli půjčce na spalovnu, která měla stát v Mladé Boleslavi.
- Projekt se však neuskutečnil a společnost, která měla spalovnu stavět, zkrachovala.
- Účet: bezmála třičtvrtě miliardy Kč

Frontier Petroleum Services
- Kanadská firma si stěžuje napostup českých orgánů, které neučinily nic k ochraně její investice, vjejímž rámci měla firma dostat akcie letecké společnosti LET.
- Stát v nedávné době vyměnil právní kancelář.
- Účet: 330 milionů korun

Arbitráže u ledu (podaná oznámení, kde uplynula lhůta pro smír, žaloba však zatím podána nebyla):

Figae Invest
- Druhá arbitráž v kauze Lesy ČR versus CE WOOD. Lucemburský investiční fond je nyní majoritním vlastníkem CE WOOD.
- Účet: 2,5 mld. korun

ECE Group
- ECE pohrozila arbitráží kvůli rozhodnutíministerstva pro místní rozvoj, které se týkalo její plánované stavbyobchodně-společenského centra Galerie v Liberci.
- Ministerstvozrušilo územní rozhodnutí pro výstavbu Galerie poté, co uznalo námitkynizozemské firmy Multi Development, že se nestala účastníkem stavebníhořízení.
- Účet: jedna miliarda korun

P. F. Vöcklinghaus
- Německý podnikatel požaduje odškodnění za zmařenou investici do golfového hřiště Cihelna.
- Účet: 620 milionů korun

Gerhard Gromann
- Na firmu německého podnikatele byl vyhlášen v roce 1999 konkurz, tím mu měla vzniknout "značná majetková škoda".
- Účet: 390 milionů korun

Czechoslonor
- Předmětem sporu je chování českých úřadů,které měly zmařit investici norské firmy do společnosti Rybenor(respektive Rybeny Žahostice).
- Účet: zhruba 300 milionů korun

Sara Lee
- Společnost si stěžuje, že tím, že stát nesanoval přilehlé pozemky u její továrny, snížil hodnotu pozemků firmy.
Případ se ale dlouhodobě nevyvíjí.
- Účet: není k dispozici, ministerstvo ovšem chtělo vyčlenit 70 milionů korun

Arbitráže hrozící (podaná oznámení o sporu, zatím běží šestiměsíční lhůta pro smírné řešení):

FELA Management (Mytia)
- Švýcarská společnost, kterápatřila do konsorcia tří firem s názvem Mytia, se chce soudit se státemkvůli tendru na systém mýta.
- Konsorcium podalo cenově výhodnější nabídku než vítězná společnost Kapsch.
- Účet: sedm miliard korun

ITS Ceramiche
- Konkurzní správce italského výrobce užitnékeramiky doktor Angelo Zanetti se obrací na stát kvůli zmařenéinvestici do české keramičky v Přestanově v Ústeckém kraji.
- Účet: Není k dispozici, výše investice byla vyčíslena na patnáct milionů dolarů (asi 300 milionů korun)

Pře s Nomurou nakonec skončila smírčím řešením, kdy stát japonské skupině vyplatil odškodné ve výši 3,6 miliardy korun.

Ve hře bylo doteď 27 miliard korun

"Líčení mělo zásadní význam pro změnu vnímání České republiky jakostátu, který trvale porušuje práva zahraničních investorů, a věřím, žebude postupně klesat počet žalob proti České republice," uvedl ministrfinancí Eduard Janota.

Brzy by měl skončit ještě jeden vleklý spor. Druhý "rozsudek", kterýse čeká každým dnem, se týká sporu o televizní licenci TV3. FirmaEuropean Media Ventures zažalovala stát přibližně o miliardu korun. Súroky by se částka ale mohla vyšplhat až ke třem miliardám.

Díky rozsudku londýnských arbitrů se potenciální hrozba náhrad plynoucích ze sporů snížila o více než čtvrtinu.

Grafika

Union bankauni-nahl

 

Dosud mělo Česko rozehráno patnáct sporů za zhruba 27 miliard korun.Tímto si škrtlo ten, který byl vyčíslen na nejvyšší hodnotu.

Dalších sedm miliard státu hrozí

Hrozí však podobně velký spor. Jedna ze společností ze sdruženíMytia, Fela Management, které bylo vyřazeno z tendru na české mýtné,požaduje od státu také bezmála sedm miliard.

Zatím poslala pouze varování před arbitráží. Pokud se s níministerstvo financí nedohodne na smírném řešení, může vyvolat sporpřed arbitry.

 

Největší prohrou, kterou český stát utrpěl, je arbitráž s bývalým anyní zase už i současným majitelem TV Nova - společností CME. Účet prostátní kasu přesáhl deset miliard korun.

Dosud Česko muselo na základě rozhodnutí mezinárodních arbitráží investorům vyplatit okolo patnácti miliard korun.

Phoenix Action a ArcelorMittal byl jasný úspěch

Proti patnácti miliardám prohraným, stojí úspěchy právníků zastupujících Česko. Na svém kontě mají dvě jednoznačné výhry.

V tom prvním arbitři vloni na podzim zamítli žalobu izraelskéspolečnosti Phoenix Action. Ta požadovala miliardu korun za to, žeúřady obstavily účty firmy Benet, do níž Izraelci investovali.

Druhý úspěch zaznamenalo ministerstvo financí v pařížské arbitrážise společností ArcelorMittal kvůli čtrnácti procentům akcií bývalé NovéHuti (nyní ArcelorMittal Ostrava), v níž ocelárenský gigant požadovalokolo šesti miliard korun.

Vložil: Rohle ¤