drummer-tarzan

stránky o tom co mě baví sport, hudba, zabava...

 

Odkud stormy rostou

'Loudáte se po svěží zelené louce, pečlivě skosené či spasené dokoberce, a pojednou před vámi vztyčí z trávy veliký šedivý kámen. Nevímproč , ale pro mě je to vždy zážitek, vždy spíše estetický.Možná měfascinuje vzájemný styk dvou barev-zelené trávy a šedi kamene.Možná jeto vzájemný dotyk měkkosti a tvrdosti, možná vztah pojímivosti  avěčnosti, co mě tak uchvacuje.''

Na mě stejně-nebo ještěvíc-působí, když z trávy vyrůstá kmen.Tyčí se vzhůr, ale ja se dívámdolů, kde strom končí v drnu.Tráva je kratičká, plná uschlých snítek.Nízký svět, který nejlépe pochopí ten kdo leží na mezi, oči zavřené amezi prsty mne voňavé lístky. Pak ale ruka zatápe za hlavou a narazí nakmen, mocný a pevný.Kmen po kterém nebylo v trávníku anipamátky.Málokde je tolik zjevného a těsně před námi a zároveň tolikskrytého za obzorem.Není to jen spojení horizontály a vertikály-to simůžete vztyčit stožár.V trávníku nebylo pro stromy nebylo místo, kmenneobsadil připravený prostor, ale prolomil se z trávy jinam vytvořilnový rozměr.Nepoužijem tedy absolutní geometrický popis, pro kterýstrom se pouze vyskytuje zapuštěn do země asi jako kůl, ale pracujemezde s geometrii relativní, vztaženou k lidské postavě. Vertikáloustromu pak není přímka, ale konkrétní orientace kmene mizejícího podnašima nohama a vystupujícího nad naši hlavu. Horizontálou země neníplacka rozprostřená jen tak, ale konkrétní kus louky, přes který jsmepřešli a možná i přeběhli. Dolní konec kmene se nám skrývá. Nne,nebudeme odhrabávat hlínu a jako psi čenichat mezi kořeny.Je-litajemstvím kmene víla-nedokopete se k ní. Nitro kmene a nitro okolnízemě jsou jedním. Myslíte že jde strom z trávy vypreparovat?Kdepak,dolní část kmene je půda sama. I když strom s trávou kontrastuje, jeprojevem téhož. Byl by tam vůbec bez okolní trávy? Nevěříte? Podívejtese znovu, tentokrat vzůru nohama: kmen je sloup podpírající zemi, todíky němu se klenba trávníku nezhroutí. A proč se nezhroutila předtím?Nebylo samotného trávníku: to kmen vytvořil půdu, po které chodíme.Jedním se asi kmeny od vykukujících balvanů liší: prokazatelně rostousamy. I když lidská ruka, která občas vztyčí kámen, může zasadit strom.Následky jsou podobně osudové.

Autor drummer-tarzan
Dne 12.Květen 2008
V 22:42
Komentáře (0)
 

komentáře (0)

Přidej komentář