01.Září 2009,13:10
Vládnúcou planétou jeMars. Ľudia narodení v tomto znamení sú veľmi živí, plní energie,prekypujú silou a spontánnosťou. Vo svojom okolí vyvolávajú dojem, žeich energia je nevyčerpateľná. Na svet sa pozerajú racionálne a čonedokážu zachytiť zmyslami, to pre nich neexistuje. Výrazne sa u nichprejavuje túžba po vodcovstve, ako v zamestnaní, tak aj medzipriateľmi. Nachádzajú potešenie v ovládaní druhých, pretože chcú byť vovšetkom prví, sú ambiciózni a cieľavedomí, ale zároveň aj značneegoistický. Majú neobyčajne pevnú vôľu, vedia byť značne tvrdohlaví alen veľmi neradi si priznávajú chybu. Sú veľmi nesnaživí a dokážu sapresadiť kdekoľvek a v akejkoľvek oblasti. Vo svojom snažení sú veľmivytrvalý, a neodradí ich žiadna porážka. Milujú všetky formy rizika adobrodružstva, konajú veľmi impulzívne a bez rozmyslu. S potešenímpredvádzajú svoju fyzickú silu, ktorú musia pravidelne ventilovať.Diplomacia, stratégia či objektívnosť nie je ich silnou stránkou, skôrpôjdu hlavou proti múru ako by mali ustúpiť. Nikdy príliš nerozmýšľajúnad následkami a neuvažujú do budúcna. Nemajú zábrany vysloviť svojnázor, avšak majú sklony k preháňaniu, vidieť veci čiernobielo. Nevediaklamať a sú naozaj taký, ako ich vidíme. Ak sú odmietnutý v práci či vláske znášajú to veľmi ťažko. Ak je Baran vaším priateľom, vážte si to,pretože v núdzi môžete počítať s jeho pomocou. Ako priatelia vedia byťveľmi lojálny a spoľahlivý. Barani sú známi svojou veľkou odvahou.Nezriedka sa púšťajú do nových záležitostí s vervou a entuziazmom.

 

Muž

Do milostného vzťahu savrhá bezhlavo ale zároveň aj veľmi ľahko stráca svoje nadšenie. Ježiarlivý, niekedy až extrémne takže ťažko znáša, keď je jeho partnerkav spoločnosti iných mužov. Aby si ho jeho partnerka udržala, vyžadujeto z jej strany veľa úsilia. Vyžaduje veľa pozornosti a nežností, naoplátku je však spoľahlivým partnerom a ochrancom. Rád žene dominuje,priťahujú ho inteligentné a vnímavé ženy. Ak máte záujem o mužanarodeného v tom to znamení mali by ste sa určite vyhnúť vulgárnosti,lebo to je presne to čo ho u žien odpudzuje. Potrebuje vedľa sebapartnerku na ktorú môže byť hrdý a ktorá porozumie jeho duši. Jetemperamentný a impulzívny, vie byť veľmi divoký až arogantný.Nezriedka si neuvedomuje vopred následky svojich činov, stáva sa žečasto v návale okolností „stráca hlavu“ a spamätá sa až keď je už pokrk v problémoch.

 

Žena

Žena Baran pôsobí naprvý pohľad neprístupne a chladne, pod povrchom však skrýva zmyselnosťa vášeň. Po svojom boku potrebuje muža, ktorého môže obdivovať.Potrebuje život plný prekvapení a zmien, je náročná, ale zároveň vraciaviac ako dostane. Vo vzťahu je rada vedúcou postavou, preto často riešikonflikt medzi túžbou byť dominantnou a prianím byť ovládanouobdivovaným partnerom. Pri prejavovaní obdivu sa to u nej nesmiepreháňať, pretože ľahko získava pocit, že má navrch a bez partnera sadokáže zaobísť ľahšie ako iné ženy. Napriek tomu túži po trvalej ahlbokej láske. Je citlivá a starostlivá, k svojim najbližším veľmilojálna.

 

Vzťahy

 

Aj keď ľudia narodení vtomto znamení sú na pohľad emocionálne chladní, vždy sa chopia vhodnejpríležitosti. Dobíjanie partnera pre nich predstavuje veľkú časťradosti z lásky. Barani sú veľmi pozorní a láskyplní partneri. Sú ľahkozraniteľní, ale pretože neradi prehrávajú, nikdy to nepriznajú a skôrbudú reagovať impulzívne. Ich búrlivá povaha sa zväčša zmierni až potridsiatke. Aby boli vo vzťahu spokojný musí im poskytovať stále novépodnety.

Najvhodnejší partneri: Blíženec, Lev, Strelec a Vodnár

Najnevhodnejší partneri: Rak, Váhy a Kozorožec

 
kategorie: Horoskopy všeobecne
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: