01.Září 2009,13:06
V staroveku bolKozorožec, desiate znamenie zverokruhu, považovaný za najdôležitejšiezo všetkých znamení. Bolo to zrejme preto, lebo doba zimného slnovratu,keď sú dni najkratšie a noci najdlhšie, bola považovaná zanajdôležitejší gravitačný bod obežnej dráhy Slnka. Kozorožec -Capricorn - symbolizuje v doslovnom preklade z latinčiny veľkého tvora,ktorý húževnato a vytrvale stúpa k výšinám a je dokonale stvorený naprežitie v zlých podmienkach. Vládnúcou planétou je Saturn, planétaobety, zodpovednosti a skúšok. Pôsobenie Saturnu posilňuje ichsamostatnosť, no zároveň umocňuje ich melanchóliu a pocity osamelosti.Ľudia narodení v tomto zemskom znamení majú pevnú vôľu a pri postupevpred zvažujú každý svoj krok. Sú nadmieru obozretní, opatrní, ničneberú na ľahkú váhu. Možno práve vďaka týmto vlastnostiam vedia vopredvytušiť každé riziko. Kozorožec je najtrpezlivejším a najneústupnejšímznamením zverokruhu. K jeho ďalším charakteristickým vlastnostiam patrírozvážnosť, rezervovanosť, jasná a triezva myseľ. Kozorožce bývajúkonzervatívni, stelesňujú stabilitu, vo svojom chovaní sú diplomatický,majú vytrvalosť i hlboké myšlienky. Sú málo prispôsobiví. Nič ichnedesí tak ako fakt, že by mali improvizovať. Kozorožec sa bude lepšiecítiť osamote, keď má obavy, že by bol nudný alebo ostatnými zleprijatý. Niektoré Kozorožce majú silno vyvinutý zmysel preparapsychologické javy. Kozorožce môžu na okolie pôsobiť ako poddajní,krotkí a nenároční jedinci bez viditeľných ambícií. Nenechajte sa všakoklamať, vplyvom svojej pracovitosti, húževnatosti a svedomitostiväčšinou dosiahnu toho, čo chcú. Sú spoľahliví, uvážliví a kritickésituácie riešia s chladnou hlavou bez zbytočných emócií. Ich honba zakariérou je iba snaha po dosiahnutí sociálnych istôt, lebo v hĺbkesvojej duše sa neustále obávajú, že zostanú bez príjmu. Kozorožec jezemské znamenie, z čoho vyplýva jeho blízky vzťah k materiálnymhodnotám. Niektorí Kozorožce sa ale môžu stať priam až chorobnectižiadostivými a lačnými po moci a budovať svoju kariéru za každúcenu. Ich veľkou vášňou bývajú peniaze, ktorými sa nechajú ľahko zlákaťa omámiť. Veľmi často sa prehnane zaoberajú vlastnou osobou, pretože súzvyknutí hľadať si svoju vlastnú cestu. Mávajú sklon k melanchólii amalomyseľnosti. S hrôzou hľadia do budúcnosti. Pokiaľ sa tomuto výrazneintelektuálnemu znameniu nepodarí prijať praktickejší prístup k životu,mohli by mať sklony k mrzutosti, stráneniu sa sveta a vyhľadávaťsamotu. Ak však Kozorožce nepodľahnú temným myšlienkam, prekonajúdepresie a potlačia svoj príslovečný negativizmus, dokážu tak prekonaťsvoje problémy, a znovu nabiť optimistickejšieho razenia. Je pre nichtakmer povinnosťou vyhľadávať spoločenské kontakty, ktoré im poskytnúpotrebné množstvo "vzrušenia“.

 

Muž

Na prvom mieste je uneho vždy jeho povolanie pred partnerkou. Kozorožec sa väčšinou žení ažvtedy, keď má zaistenú svoju existenciu. Potrebuje vedľa sebainteligentnú, nezávislú (najlepšie i finančne) partnerku, ktorá sa mupodľa potreby podriadi. Mala by mať zhodné názory a mala by dávaťprednosť sporiadanému rodinnému životu pred dobrodružstvami. Je pretoprirodzené, že taký muž je pre niektoré ženy požehnaním, ale pre inékatastrofou. Mnoho žien dáva prednosť menej vyhraneným mužom, ktorímajú pre ženy viac porozumenia. Je prakticky nemožné ho zmeniť a zrejmesa vám ho nepodarí ani ovládnuť. Napriek tomu, že to asi nedajú nikdynajavo, potrebujú od svojej partnerky i ostatných ľudí počúvať, aký súbystrý, schopný a žiaduci. Keď budete mať v živote problémy, dokáže byťneobyčajne milým a starostlivým spoločníkom. Kozorožec je jedným z málamužov, ktorí sú schopní hlbokého súcitu. Každá žena ocení Kozorožcovuoddanosť. Nikdy z nich nebude ohnivý milenec, ale zaručene vás ochráni.Muž Kozorožec je vecný a presný, no v milostných záležitostiach vie byťi nežný a vášnivý.

 

Žena

Táto žena jenemilosrdnou pozorovateľkou, pred ktorou by sa človek mal mať napozore. Je obdarená schopnosťou prekuknúť človeka skrz naskrz. Stále, iv partnerskom vzťahu, musí mať pocit, že je nezávislá, nedá sa nikým aničím bezdôvodne spútať. Pôsobí neprístupne, preto sa môže stať žemnohí muži pokus o zblíženie s ňou po určitej dobe vzdajú. Ale pokiaľsa im podarí nahliadnuť do jej vnútra, objavia láskavú, dobromyseľnú avtipnú ženu. Jej láska má hĺbku, ktorá je trvalejšia než spaľujúcaláska iných žien. Každý muž, ktorý naviaže vzťah so ženou narodenou vtomto znamení, by mal počítať s tým, že i keď pôsobí veľmi vyrovnane,často podlieha rôznym náladám. Tiež s vtipkovaním na jej adresu nej mocneuspejete. Nieje schopná pochopiť vtip, pokiaľ sa nachádza v pozíciiobeti. Pripraviť by sa mal i na to, že žena Kozorožec veľmi často lipnena svojej rodine a príbuzných.

 

Vzťahy

Pod vplyvom Saturna jeKozorožec ostýchavý, zdržanlivý a hanblivý, ako by sa obával dať najavosvoju vytrvalosť, horlivosť a ctižiadostivosť. Kozorožec nie je právenajvášnivejší milenec, je síce dostatočne zmyselný, ale chladný azdržanlivý. Toto znamenie nad sebou nikdy nestráca kontrolu. Aj keďKozorožec svojho partnera veľmi miluje, istý kúsok "územia" si predsalen necháva pre seba. Vo vzťahu sa Kozorožec vždy snaží ujať sadominantného postavenia. Neznáša podriadenosť a súťaženie. Pokiaľzraníte jeho hrdosť, bude dlho trvať, pokiaľ vám odpustí. Kozorožcemanželstvo uzatvárajú až po veľkom preverovaní kvalít vybranéhopartnera. Nezriedka hrá v láske dôležitú úlohu aj finančná situácia ichpartnera, ktorá prináša pocit stability a istoty. Niekedy dá bezváhania prednosť výhodnej partii pred veľkou romantickou láskou. PreKozorožca platí viac ako pre iné znamenia, že život a láska začínajúnajskôr po štyridsiatke.

Najvhodnejší partneri: Strelec, Ryby, Vodnár, Býk, Panna, Škorpión

Najnevhodnejší partneri: Baran, Rak, Váhy

 
kategorie: Horoskopy všeobecne
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: