31.Srpen 2009,13:49
Láska Má mnoho podôb, mnoho definícií, mnoho prejavov, mnoho tvárí.Veľakrát poteší, veľakrát zarmúti, mnohokrát zraní. Dáva silu vstať,ale dokáže aj človeka jeho posledných síl zbaviť. Premieňa chmúrne dnina jasné, dokáže zastaviť čas, mení nemožné veci na bežné, pekné nakrásne a zo smutných robí veselé. Dáva človeku zmysel života, ale vievyvolať pocit, že človek svoj zmysel stratil. Jedným slovom premieňatvár na neopísateľnú krásu, jedným slovom dokáže privolať dážď sĺz.Láska je najcennejším darom Boha človeku, bez ktorého nevieme žiť.Každý jeden z nás potrebuje cítiť, že je niekým milovaný. Potrebujemecítiť, že niekomu na nás záleží, že niekto o nás stojí, že je niekto,kto bude pri nás keď budeme plakať a bude nám utierať slzy, že násniekto objíme, aby sme sa necítili tak strašne osamelo a že keď sazačneme smiať, niekto sa začne s nami. Potrebujeme vedieť, že existujeosoba, ktorá nás vypočuje keď potrebujeme hovoriť, ktorá poradí, keďsami nevieme a ktorá poteší, keď vidí, že nás smútok tlačí k zemi.Potrebujeme niekoho, kto nás bude mať rád, niekoho, kto nás bude ľúbiť.Potrebujeme cítiť lásku. Láska je našim spolujazdcom na ceste životom.Je našim najlepším učiteľom, ale i najvernejším žiakom. Je našim otcom,našou matkou i naším dieťaťom. Sprevádza nás každý deň, drží nás zaruku a vedie chodníkom radosti i trápenia. Ukazuje nám svoju krásnutvár, rozpráva príbehy, na ktoré v našom jazyku nenájdeme vhodné slovaa ktoré môžu byť povedané iba rečou bozkov. Jedným objatím povie viacako tisíc slov a jedna jej slza v sebe nesie príbeh, ktorý možnopočúvať celé dni. Lásku možno prejaviť veľa spôsobmi. Používame slová,vkladáme do každého z nich jej maličký kúsok a spájame ich tak, abyspolu vytvorili krásny obraz. Šepkáme si ich, perom ich prezrádzamepapieru, kropíme ich slzami, vkladáme do nich radosť a nádej. Láska máale i veľa iných prejavov. Slzy rodičov nad narodeným dieťaťom, vrúcneobjatie dvoch priateľov, úprimná modlitba starenky za svoje vnúčence,alebo čo i len bageta podaná špinavému žobrákovi. Má však i svojebolestivé stránky. Nikto nedokáže ublížiť viac, ako človek, ktoréhomilujete. Sme slabí a často padáme. Sú chvíle v našich životoch, kedyna lásku pozabúdame, robíme veci, ktoré neskôr ľutujeme a ubližujemetým, ktorým hovoríme, že ich milujeme. Zabíjame lásku, pochovávame ju adávame priestor nenávisti a bolesti. Padneme do prachu a nevieme sa zneho postaviť. Láska nás však neopúšťa ani v tejto chvíli. Berie nás nasvoje ruky a dvíha nás, aby sme mohli v našom živote pokračovať. Hnev anenávisť sa nás snažia spútať a držať nás v prachu a špine, ale láskavždy vyhrá. Vyhrá, pretože je v nás. Je našou súčasťou, máme ju hlbokov srdci a tam sa prach ani špina nikdy nedostanú. Láska vždy vyhrá,pretože nikto nedokáže odpustiť viac, ako človek, ktorý miluje. Vďakanej dokážeme odpustiť tým, čo nás ranili a vďaka nej sa dokážemepostaviť opäť na nohy, nadýchnuť sa a ísť ďalej. Láska má obrovskúcenu. Dokážeme o nej rozprávať, dokážeme o nej písať, radi o nejpočúvame a nevieme bez nej žiť. Len ju nezabudnime prejavovať. Milýúsmev, priateľské gesto, darovaný kvietok, poďakovanie za pripravenúvečeru, krátka modlitba pred spaním, objatie blízkej osoby, podanáruka, odpustenie a šanca na nový začiatok, úprimný bozk za domácepráce, budíček o hodinku skôr a príprava raňajok. Niektoré z toho súiba maličkosti, ale neverili by ste ako veľmi dokážu prejaviť lásku.Maličkosti, ale s veľkou silou. Nezabudnime teda lásku prejavovať,nezabudnime, že je v nás a že ako ju prijímame, musíme ju aj šíriť. Auvidíte, že náš svet bude hneď krajší.
 
kategorie: Príbehy
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: