01.Září 2009,13:09
Lev, to je kráľdivočiny, ktorý vládne všetkým zvieratám. Má kráľovský a heroickýcharakter, silnú vnútornú potrebu neustále niekoho a niečo prekonávať.Je to znamenie ohňa, žiary a tvorivej energie. Vládnúcou planétou jeSlnko, ktoré Levom dáva ctižiadostivosť a vznešené úmysly. Ľudianarodení v znamení Leva väčšinou nemusia vynakladať toľko úsilia, akoostatné znamenia, aby dosiahli vytýčený cieľ. Aby ste si mohli urobiťkonkrétny obraz o povahe tohto znamenia, predstavte si Leva, ktorýprenasleduje svoju korisť. Jeho telo je pripravené ku skoku, no výrazjeho tváre ostáva chladný a kľudný. Tichúčko striehne na ten správnyokamih, aby mohol zaútočiť na svoju korisť a samozrejme zvíťaziť. Levyneznesú pocit porazeného, preto vynaložia veľkú energiu na to, aby samohli druhým predviesť vždy v tom najväčšom svetle. Ľudia narodení vznamení Leva bývajú sebaistí, silní, túžia po plnohodnotnom životeplnom dobrodružstva. Svoje kvality radi predvádzajú pred veľkýmobecenstvom. Iba máloktoré znamenie sa s nimi môže porovnávať pokiaľide o radosť zo života a osobnú vitalitu. Planéta Slnko obdarilasvojich zverencov veľkou dávkou optimizmu a nezávislosti. Majúotvorenú, priamočiaru povahu. Sú to rodení bojovníci, temperamentní aneohroziteľní. No zavše i trochu ľahkomyseľní a domýšľaví! Často bývajúvzťahovační, egocentrický, trúfalí až drzí a tiež nezriedka ajtvrdohlaví vo veciach ktoré si zaumienia. Nenávidia priemernosť,malichernosti a klamstvo. Čo sa týka ich ctižiadosti, vedia byť ažnenásytní. Málokedy by sa však uchýlili k nečestnému boju, či intrigám.Oni to nepotrebujú. Dávajú prednosť otvorenému a čestnému jednaniu.Človek narodený v znamení Leva je často impulzívny a veľmi ľahko sanechá uniesť svojimi pocitmi. Nezriedka víťazí nad svojimi protivníkmivďaka sile svojej magnetickej osobnosti. Ak sa aj snaží manipulovať sľuďmi v osobnej, pracovnej alebo spoločenskej oblasti, robí to veľminepozorovane. K najväčším záporom znamenia Lev patrí azda ľahostajnosťa mierna povrchnosť. Bezohľadne ignorujú vlastné chyby a to s takouprirodzenosťou, že o nich sami ani väčšinou nevedia. Akonáhle sa títoľudia stanú obeťou svojich vlastných nedostatkov, môže to niekedydopadnúť i katastrofálne. Ich zdravá pýcha sa zmení v aroganciu,veľkorysosť v márnotratnosť a ich suverénnosť a sebaistota v obyčajnúhlúpu vystatovačnosť. V prípade neúspechu v partnerskom vzťahu i vzamestnaní prehru prežívajú omnoho silnejšie než ostatné znamenia. Levsi rád pestuje svoj individualizmus vyplývajúci z nepochopenia okolia.Osoby, ktorých vládcom je Slnko nepoznajú kompromisy, veci i ľudiaokolo vnímajú buď čierne alebo biele. Do vienka im bola daná silná anemenná povaha, takže len veľmi ťažko sa niekomu podarí odchýliť Levaod vopred určenej cesty, no oni veľmi presvedčivými gestami dokážuľahko ovplyvniť druhých. Ľudia tohto znamenia sú rodenými vodcami. Ichnajväčším negatívom je ješitnosť. Sami seba považujú za zbožienajvyššej kvality, a i keď od ľudí veľa vyžadujú, sami tiež veľa dávajú.

 

Muž

Je to hrdý jedinec, rádbýva okázalý. Je veľkodušný, často tiež účelovo. Je odvážny a ráddemonštruje svoju silu a odolnosť. Býva náladový a veľmi nespokojní,keď okolie neakceptuje jeho „veľkosť“. Muži Levy vedia byť obzvlášťješitní. Veľmi radi sa chvália a to i v záležitostiach, kde by mlčaťznamenalo zlato. Je to rodený extrovert, komunikatívny spoločenský typ.V mnohých ohľadoch sa na neho dá spoľahnúť, veľmi nerád by v cudzíchočiach zanechal negatívny obraz. Jeho ego mu to skrátka nedovolí.Rovnako tak ako ponížiť sa. Je citovo založený, vďaka svojej hrdosti savšak nezriedka môže tváriť citovo chladne a nezaujato. Čo sa týkavernosti, nebýva príliš zásadový. Je žiarlivý, on však nezriedkapodľahne zvodom inej ženy. Stačí mu vedieť správne zalichotiť. Rád bývaterčom obdivu, je to jedna z jeho slabostí. Rád sa obklopuje luxusom akrásnymi vecami. Priťahujú ho vznešené a inteligentné ženy. Je silnesexuálne založený. Jeho panovačná osobnosť zavrhuje všetky konvencie apravidlá. Rád je v pozícii toho, kto udáva smer, napriek tomu ho častopriťahujú dominantné ženy, a nezriedka sa stane, že skončí v ichpodručí. Muži narodený v znamení Leva nebývajú veľmi komplikovaný.Vedia byť náladový, a keď sa sklamú, vedia sa až detsky uraziť.Neznášajú hádky a neradi sa nechávajú zaťahovať do malicherných sporov.Všetko v živote radi riešia s noblesou a ľahkosťou. Neznesie ak jehopartnerka flirtuje s inými mužmi. Dosť mu záleží na tom, ako ho vspoločnosti posudzujú ostatní ľudia. Potrpí si na pochvalu, uisťovaniea zdôrazňovanie svojej mužnosti, neodolateľnosti a jedinečnosti.Nehodia sa k nemu príliš introvertné a chladné ženy. Muž Lev obzvlášťmiluje lásku a ľudí, po svojom boku potrebuje nežnú no energickú, veľmisrdečnú a vnímavú milenku, ktorú môže zahŕňať svojou pozornosťou.

 

Žena

Táto žena potrebuje veľaobdivu a pozornosti. Je si dobre vedomá vlastnej ceny a náležite todáva najavo. Je dominantná a náladová. Jej optimistické vyžarovanie aentuziazmus sa môže v mihu zmeniť v depresiu. Rada býva stredobodompozornosti. Zvyčajne kladie veľký dôraz na vlastné vystupovanie, zvlášťpri milostných hrách býva okázalá. Je egocentrická a panovačná,impulzívna a energická. Vie okolo seba urobiť náležitý rozruch. Ženanarodená v znamení Leva býva zväčša extrovertná a spoločenská. Naprieksvojim negatívám, pôsobí láskavo a vyžaruje z nej teplo a šarm, ktorýmužov odzbrojuje. Rada dramatizuje situácie. Je to veľká herečka, jejprejav je často preexponovaný. Jej city bývajú vrelé často však dosťpovrchné. Je pôžitkárska, má rada mužov ktorý ju budú chrániť aobdivovať. V svojej podstate je idealistkou a romantičkou, verí v láskua potrebuje veľa ľudskej blízkosti. Chladný a ustráchaný muži ju vnajmenšom nezaujímajú. Je hrdá a často sexuálne agresívna, potrebujevedľa seba milého no silného muža, ktorého si bude môcť vážiť. Má radaluxus a krásne veci, obvykle pohŕda všetkým lacným a fádnym.

 

Vzťahy

Lev je dobré milostnéznamenie so značnou dávkou sexappealu. Pre Leva je láska niečim, čomusí byť rozohrané naplno, musí byť veľká a dramatická. Lev máidealistickú predstavu, že láska by mala byť trvalá. Má schopnosťurobiť z nej niečo mimoriadne a magické. Zo všetkých znamení je Lev asinajnáročnejším, a to nie len na sexuálnu zdatnosť svojho partnera, aleaj na všetky pozornosti a nežnosti okolo. Zamilovaný Lev sa k svojmupartnerovi chová veľmi veľkoryso, citlivo, výrazne romanticky, nežne,milo, ale tiež žiarlivo a ješitne. Zranená dôvera je pre neho niečimskutočne hrozným, s čím sa veľmi ťažko zmieruje. Lev od svojho druhaneočakáva iba lojalitu a vernosť, ale i to, že s ním bude zaobchádzaťako s kráľom. Lev je príliš temperamentný a jeho ideály, predstavy anároky sú príliš vysoké, pre väčšinu znamení natoľko náročné, že vzťahys nimi sa obvykle neobídu bez komplikácií. Pokiaľ v živote Leva chýbaláska, dokážu sa veľmi trápiť. Ženy i muži tohoto znamenia budú dávaťprednosť dlhodobejšiemu zväzku oproti krátkodobým romanciam. Kvôliláske sú schopní mnoho obetovať a prekračovať obvyklé hranice.

Najvhodnejší partneri: Lev, Váhy, Strelec, Baran, Blíženci

Najnevhodnejší partneri: Škorpión, Vodnár, Býk

 
kategorie: Horoskopy všeobecne
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: