30.Srpen 2009,13:13
(23.7. - 23.8.)
Páté znamení zvěrokruhu, fixní ohnivé.
Vládne Slunce - polarita Yang.

Levje považován za krále zvířat - je tedy stavěn nad ostatní či do středu.Stejně tak i člověk s datem narození od 23. července do 22. srpna mátendence klást důraz na vlastní Já, chovat se jako král. Král v tomtopřípadě není ekvivalent negativních vlastností, ale naopak, jakosynonymum pro sebejistotu, sebevědomí, výraznou osobnost. Synonymumzdravého jáství v pozitivním a tvůrčím smyslu. Obdobně můžeme vykládatpřirovnání ke Slunci. Lva tedy budeme prezentovat jako ohnivé znamení.Idealismus, sny, ambice, velkomyslnost - atributy podporované žhnoucítvůrčí energií, které máji "děti Slunce" dostatek. Avšak pozor, každámince má dvě strany, vše je relativní. Propadne-li Lev vlastnímnedostatkům, je-li panovačný a pyšný - následky jsou katastrofální.Stejně jako může být energie Slunce tvůrčí, může se rázem proměnit vespalující, ničící a nekontrolovaný živel. Na své pouti vpřed smete vše,co stojí v cestě. Stejně jako lev zahyne bez smečky, osobnost "dítěteSlunce" zahyne bez společnosti. Jsou blaženi, když se na ně upírajízraky ostatních, zatímco oni stojí ve středu či v čele. Pokud se Levněkdy stáhne do ústraní, je to proto, aby nabral sílu a zazářil ještěoslnivěji. Do života si nedají mluvit. Oni si jej plánují, oni jejřídí. Svých nedostatků si často nejsou ani vědomi, považují je za své,přirozené. Stejně jako by nebyla růže bez světla a tepla, "nerozkvete"bez něj ani Lev. Miluje život pod širým nebem, Slunce je nezbytné.Zřejmě nejhorší stránkou Lví povahy je pohodlnost. Neznají pro sebeomezení a budou si tak dlouho užívat a vychutnávat, až je k činnostivyburcuje buď nezbytí (třeba finanční), či jejich sny, cíle nebopříležitost. Správná je pak představa Lva coby dravého podnikatele ainiciátora. Excelují ve všem, co vyžaduje entuziasmus, rozvoj apodporu. Často až nakažlivě dobrá nálada a vyloženě vůdčí schopnosti znich dělá vedoucí pracovníky, majitele restaurací, agenty realitníchspolečností, právníky. Prostě se uplatní všude tam, kde je třebareagovat rychle, správně a účinně. Do čela kolektivu je často vymrštíkrizová situace, kdy si poradí právě jen oni a stávají se vůdci. Nevšak na dlouho. Po uklidnění a zvládnutí problému ustoupí trochu doústraní a vedení předají někomu jinému. Ne z neschopnosti, ale z chytrévypočítavosti a trochu i pohodlnosti. Pokud se jim vývoj situacenezamlouvá, znovu zasáhnou a uvedou vše na pravou míru ("pravou míru"určují zase oni).

 
kategorie: Horoskopy pro vás
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: