01.Září 2009,13:08
Symbol tohoto znamenianeskorého leta vypovedá o čistote zožatej pôdy, preto toto znameniecharakterizuje postava dievčaťa so snopom klasov. Je to skôrmaterialisticky založené znamenie, ktoré nestráca čas snívaním,sentimentalita určite nebude patriť k ich typickým vlastnostiam.Planéta Merkúr, ktorá je vládcom znamenia Panny a Blížencov, pôsobí naobidve znamenia rozdielne. Merkúr znamenie Panny riadi praktickejšieako ľahkomyseľné znamenie Blížencov. Toto zemné znamenie v širšom slovazmysle predstavuje sebaanalýzu, sebadisciplínu, úzkostlivú presnosť,kritiku, uzavretosť a zdržanlivosť. Všetci ľudia, ktorí sa narodili vtomto znamení, majú dobré rozlišovacie schopnosti, sú praktickí,usilovní, inteligentní a systematickí. Sú založení veľmi racionálne,stoja nohami pevne na zemi, majú zodpovedný prístup k životu a značnýzmysel pre poriadok či súlad. Ľudia v znamení Panny by si mali život isvoje ciele čo najviac zjednodušiť, inak sa môže stať, že pohrúžia dotakého množstva podrobností, ktoré ich myseľ nebude schopná obsiahnuť,doslova sa utopia v detailoch, zatiaľ čo im celok unikne. Dobre sa prenich hodí príslovie „pre stromy nevidieť les“. Čím menej drobností ichbude zaťažovať, tým väčšiu budú mať kapacitu pre zvládnutie vyššíchcieľov. Panny sú starostlivé, obozretné, skôr nesmelé a opatrné,obdarené bohatou fantáziou. Majú silne vyvinutý rozum s analytickýmischopnosťami, vynaliezavého ducha a vďaka svojim vlastnostiam môžuriešiť zložité úlohy a objavovať zložité systémy. Sú neustále v strehu,a preto sa len veľmi ťažko dajú preľstiť. A čo určite neznesú, jekritika ich počínania. Časté sú tiež ich obavy, že budú nesprávnepochopené, neveria intuícii, otvorenosti, a skôr ako sa pre niečorozhodnú, chcú si všetko poriadne rozmyslieť. Ľudia narodení v Pannemajú bystrú myseľ, ktorá sa neukľudní, pokiaľ sa nedozvedia všetko otom, čo chcú poznať. Bývajú nepokojní, uzavretí, roztržití, naivní ažcynickí a často im chýba sebadôverou. Sú úzkostliví a nároční čo satýka práce, jedla, zovňajšku i milostných záležitostí. Títo ľudianeplytvajú náklonnosťou ani peniazmi. Sú konzervatívni vo výdajoch,nikdy neutrácajú viac, ako musia. Nechcú byť nikomu zaviazaní ani nanikom závislí. Majú radi pravdu, dochvíľnosť, hospodárnosť, naopakneznášajú vulgárnosť, lenivosť, prehnaný sentiment a neporiadok. Ľudiav Panne sú spravidla tolerantní, ale ak sú zaslepení k svojim vlastnýmchybám, môže sa veľmi ľahko stať, že budú ešte zaujatejší, než tí,ktorí ich kritizujú.

 

Muž

Títo muži to vôbecnemajú jednoduché. Narodili sa v citlivom a zraniteľnom znamení, ktorénemá veľa spoločného s typickým obrazom muža. Sú príliš komplikovaní,nervózni, málo ctižiadostiví a prirodzene nedôverčiví. Pri výberepartnerky sú veľmi vyberaví a nároční, z týchto dôvodov je nemálo tých,ktorý zostávajú osamelí. Pokiaľ sa zamerajú na vyhliadnutú obeť,najskôr ju dôkladne skúmajú, aby sa presvedčili, či si takého muža, akoje on, skutočne zaslúžia. Muž v Panne nepatrí k sentimentálnym aromantickým mužom, je to rodený materialista. Jeho svedomitosť, pocitzodpovednosti a zmysel pre povinnosť sa vzťahuje iba na materiálnezabezpečenie svojich najbližších a tím vzťah ochudobňujú o srdečnosť.Určite nieje prelietavý, pretože nedokáže byť neverný. Nenávidíemocionálne výlevy, takže výbuchmi hnevu alebo plačom u neho ničnedokážete. Potrebuje dôveru, kľud a pocit bezpečného zázemia. Trebabyť taktný k jeho nedostatkom, naučiť sa rešpektovať jeho samotu,citlivosť a za to sa vám odvďačí porozumením a ochotou kedykoľvek vámpomôcť. Naviac je tento muž slušný, ohľaduplný a zdržanlivý, čo súvlastnosti, ktoré v dnešnej dobe veľká časť mužov stratila.

 

Žena

Táto žena budí dojemchladnej bytosti, ktorá sa dokáže v každej situácii ovládať. Voľnýpriechod citom a vášni dáva iba v prípade hlbokej dôvery. Napriek tomuže svoje city a emócie silne ovláda, neznamená to - ako by sa mohlozdať, že žiadne nemá, len všetko drží lepšie pod kontrolou ako iníľudia. Pri výbere svojho partnera sú Panny náročné a vyberavé. Túžia poniekom, kto ich bude skutočne potrebovať, komu môžu dôverovať, na kohosa môžu spoľahnúť. Potom budú svojho partnera úprimne milovať sovšetkými jeho slabosťami a chybami. Ženy Panny sú premýšľavé a bystré,nezriedka veľmi kritické. Sú detailistkami, ktorým žiadna drobnosťneunikne. Milujú poriadok a na svoj systém nenechajú dopustiť. Tiežviac ako iné znamenia milujú pocit dokonalej čistoty, preto v kúpeľnitrávia veľmi veľa času. Napriek tomu, že by milovaného partneranepodviedli, radi flirtujú. Pokiaľ milujete ženu narodenú v tomtoznamení, bude od vás vyžadovať takt, zdržanlivosť a lojalitu, za to vásnaplní svojou vernosťou a oddanosťou, nebude robiť žiarlivé scény aninebude márnotratná. Žena Panna potrebuje uznanie a pochvalu v omnohoväčšej miere než iné znamenia. Je pracovitá, v prípade potreby veľmistarostlivá a dobre sa vysporiada s rolou manželky. Budete sa alemusieť zmieriť s tým, že k výchove detí bude zrejme pristupovať veľmináročne a tvrdo, od najútlejšieho veku povedie svoje deti kzodpovednosti. Pannám vládne planéta Merkúr rozum, ktorý dáva tomutoznameniu mnohé dobré vlastnosti ako výrečnosť, logiku. Nájdu sa však ajPanny, ktorých duševná vyzretosť nedosiahla potrebného stupňa, u nichsa pôsobenie tejto planéty prejaví na nižšej úrovni. Tieto Panny súpovrchné a obmedzené v nazeraní na veci. Ľudí súdia podla ich výzoru,vystupovania, „čistoty oblečenia“.

 

Vzťahy

Panny sú veľmi opatrnépri výbere svojho partnera. Vplyvom perfekcionalistickej, náročnej amalichernej povahy môže mať Panna v láske a manželstve problémy. Snáďpreto zostáva mnoho ľudí narodených v tomto znamení osamelými. Chcú sanaučiť byť sami sebou a vážiť si svojej osobnosti. Napriek tomu títoľudia v skrytu duše túžia po úprimnom, čistom a rýdzom vzťahu, ale bojasa hlbokých citov a nevedia ich vyjadriť. Sú precitlivelí, obávajú sakritiky i toho, že ich zle pochopia. S obľubou analyzujú chyby druhých,no tie svoje prehliadajú. Je pre nich ťažké druhého človeka pochváliťči zalichotiť mu. Veľká láska však môže týchto jedincov dosť výrazneovplyvniť. V manželstve Panny vyžadujú, aby sa ich partneri chovalizdržanlivo a mierne. Všetkému v rodine určujú svoje miesto a čas,všetko musí prebiehať v "panenskom" poriadku. V láske hľadajú skôrkvalitu než kvantitu. V manželstve sú verní, spravidla uzatvárajúmanželstvo po dlhých rokoch známosti. Za tú dobu podrobia svojhopartnera nejednej tvrdej skúške.

Najvhodnejší partneri: Panna, Škorpión, Kozorožec, Býk, Rak

Najnevhodnejší partneri: Strelec, Ryby, Blíženci

 
kategorie: Horoskopy všeobecne
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: