01.Září 2009,13:07
Ako škorpióni, ktorítrávia dni v tmavých úkrytoch pod kameňmi, i ľudia-Škorpióni savyznačujú uzavretou a samotárskou povahou. Ich vládnúcou planétou jeMars a Pluto. Ako ôsme znamenie sú fascinovaní všetkým čo súvisí sosexualitou, smrťou, symbolikou znovuzrodenia a mystikou. Radi bydešifrovali všetko utajené a skryté. Planéta Pluto ich okrem mnohýchiných atribútov obdarila schopnosťou regenerácie, preto v ich životemôžu nastať obdobia kríz, keď všetko ľahne popolom, aby sa mohli zbaviťstarých mechanizmov jednania, a znovuzrodiť sa do silnejšej múdrejšejpodoby. Ľahko nahliadajú pod povrch vecí a vedia veľmi dobre vycítiťvaše slabé stránky. V prípade že si ich znepriatelíte, máte sa skutočnečoho obávať – nerobí im problém presne zasiahnuť vašu Achillovu patu.Sú hĺbavý a analyticky založený. Nikdy sa neuspokoja s povrchom. Častosa u nich dajú len veľmi ťažko vopred odhadnúť ich reakcie na čokoľvek.Sú nenevyspytateľní a natoľko komplikovaní, že na ich dešifrovanie byste potrebovali niekoľko životov. Ponúkajú mnoho tajomstiev, preto sa snimi určite nebudete nudiť.

Do vienka dostalidôstojnosť, energickosť a k cieľavedomosti i nespútanosť asamostatnosť. Ľudia Škorpióni sú po stránke fyzickej i citovej jedným znajsilnejších znamení zverokruhu. Majú silnú vôľu, akonáhle si niečozaumienia, nič ich nezastaví. Nechýba im vytrvalosť a sú schopní obstáťi v zložitých životných situáciách. Sú veľmi predvídaví, majú bystréhoducha. Nezriedka bývajú sarkastický až uštipačný. Pokiaľ nie ste z týchčo dobre znášajú kritiku, neurobte tú chybu a nepožiadajte Škorpióna ojeho názor alebo radu, pretože z ich úst budete počuť iba krutú pravdu.Lichôtky a sladké reči sú pod ich úroveň. Pokiaľ vás však pochváli,môžete si byť istý, že je to úprimné. Ľudia narodení v tomto znamení súctižiadostiví, napriek tomu že ich ambície nie sú očividné. Oni lenusilovne čakajú na svoju príležitosť k vzostupu. Napriek svojejvytrvalosti a nezlomnej vôli, sa niekedy stane že ich životný úspechminie. Natoľko chcú dosiahnuť svojich cieľov bez cudzej pomoci, lenmálokto chápe ich snahy. Nakoniec oni sami berú celý svoj život akojeden veľký boj so svojim vnútorným "ja" a so svetom, ktorý ichobklopuje, pretože väčšinou zostávajú nepochopení. Sú znalejší adôkladnejší než ostatní ľudia a vždy sa snažia dostať pod povrch vecí iživota. Napriek svojej komplikovanej povahe túžia po jednoduchýchveciach. Potrebujú svoje hniezdo, kde nájdu porozumenie a bezpečie. Sútajnostkári, ale akonáhle sa rozhodnú jednať, sú agresívni, dominantní,plne pripravení bojovať za svoju vec.

Vlastnosti, ktorými saŠkorpióni určite chváliť nebudú sú žiarlivosť a precitlivelosť. Ztohoto dôvodu mávajú sklon zameriavať sa príliš na svoje výhody, bývajúnedôverčiví a podozrievaví. Pokiaľ ste ich urazili, nielenže si urážkua potupu budú veľmi dlho pamätať, ale môžu sa stať i veľmi zlomyseľnýminepriateľmi. Ich silná potreba všetko meniť ich môže priviesť až knebezpečnému deštruktívnemu chovaniu, v extrémnych prípadoch až kvlastnej skaze. Majú silné sklony podľahnúť svojej poživačnosti anenásytne, bez náznaku satisfakcie, hnať sa za ďalším a ďalšímpodnetom. Škorpióni len veľmi ťažko znášajú autoritu, sú to večníburiči a bytostní individualisti. Taktiež ťažko znášajú vonkajšieobmedzenia, pociťujú to ako atentát proti svojej najzákladnejšejexistencii, často sú ochotní pripustiť si len svoje vlastné zákony.Škorpión je najextrémnejšie zo všetkých znamení zverokruhu. Kým tÍtoľudia objavia svoju silu a spôsob ako ju konštruktívne využiť, často súzmietaný protichodnými tendenciami a sebadeštrukciou.

 

Muž

Vždy vášnivý,emocionálny a nepredvídateľný. Má silné dominantné sklony a viemanipulovať okolím. Sex a láska sú preňho veľmi dôležité. Rovnako taktúžba ovládať svojho partnera. Obzvlášť v mladosti máva obdobia, keďbýva veľmi záletný. V milostných záležitostiach je nenásytný, avytrvalý. Niekedy ho baví chovať sa násilnícky a perverzne. Veľa všakzáleží na tom, či je s milovanou ženou, alebo len s dočasnou korisťou.Keď nemiluje, vie byť bezcitný a nezriedka krutý až sadistický. Jepoživačný a veľmi pudovo založený. Pre mnoho ľudí ostane navždyzáhadou, je ťažké dostať sa až k jadru jeho osoby. Pre opačné pohlaviebýva nezriedka veľmi príťažlivý vďaka silnému magnetizmu, ktorý z nehovyžaruje. Je silný a odolný. Pokiaľ si vás váži, môžete sa na nehospoľahnúť, voči svojim priateľom býva veľmi lojálny. K horšímvlastnostiam patrí jeho majetníckosť a veľká žiarlivosť. Nezriedka sastane, že je manipulatívny, sebecký a nečestný. To však neplatí prevšetkých mužov Škorpiónov, veľa závisí od charakteru daného jedinca, doakej miery sa až u neho prejavia negatívne vlastnosti tohto znamenia.

 

Žena

Magnetická pôžitkárka.Len veľmi apatický muž si nevšimne vášne ktorá vyžaruje z očí, hlasu,pohybov jej tela. Keď stretne muža o ktorého má záujem, vie ako honepozorovane privábiť do svojej náruče. Je veľmi citlivá, rodinnezaložená. Rovnako ako muž Škorpión. Obaja potrebujú veľa lásky aľudskej blízkosti. Bez milovanej osoby sa dokážu cítiť stratene. Jejcity bývajú hlboké, rovnako ako jej vášne. Má veľa energie aodhodlania. Býva bystrá a inteligentná, vie dobre a rýchlo odhadnúťľudí. Riadi sa svojim inštinktom, veľa nedá na rady okolia. Miluje sex,v milostných záležitostiach je náročná. Splniť jej očakávania dokážemáloktorý muž. V živote vie byť veľmi tvrdohlavá. Väčšinou presne viekde sa týči jej ciel, žena Škorpión býva rozhodná, málokedy pôsobíbezradne. Muži sú ňou fascinovaní, no nezriedka sa zľaknú jej sily.Nechýba jej zmyselnosť a veľká dávka emocionality. Je dobroukamarátkou, na ktorú sa dá vždy spoľahnúť. Vyžaduje silného, mentálnespriazneného partnera, na ktorého môže byť hrdá. Slabých duševnenevyzretých jedincov zmetie z cesty jedným šmahom. Rovnako tak každéhokto nevyhovuje jej kritériám. Nenávidí klamstvá ani drobné lži. Premuža ktorý si ju získa, však dokáže urobiť veľmi veľa. Pre ľudí ktorýchmá rada vie byť veľkou oporou. Škorpióni neznesú keď sa ich niektosnaží do niečoho vmanipulovať. Je ťažké získať si ich rešpekt a dôveru.Sami bývajú pre mnohých uzavretí, no majú radi otvorených ľudí, ktoríjednajú priamo.

 

Vzťahy

Škorpióni bývajúobdarení veľkou príťažlivosťou, sú vášniví a neobyčajne podmanivý.Nadovšetko milujú sex, ku ktorému pristupujú (hlavne v mladšom veku) sneobyčajnou ľahkosťou. Škorpióni sú veľmi citliví, k partnerskémušťastiu potrebujú silné emocionálne zaujatie. Intenzita ich prežívaniabýva veľmi silná. Ako sa hovorí, že od lásky je len krok k nenávisti, uŠkorpiónov je to obzvlášť zreteľné. O krízy a náhle výbuchy emócií vovzťahoch týchto jedincov nebude núdza. Sú hlboko citovo založení apokiaľ sú správne motivovaní, dokážu pre svojho partnera urobiťčokoľvek Rovnako ako ostatné vodné znamenia vykvitnú do krásy, keď ichniekto potrebuje a prejavuje im náklonnosť. Naopak keď nemilujú,nezriedka z nich vyžaruje chlad a ťažkopádnosť. Pokiaľ milujeteŠkorpióna a nemáte v povahe vernosť, radšej sa do vzťahu s ním vôbecnepúšťajte. Nie je nič horšie ako podvedený a zranený Škorpión. Ak savám však podarí vybudovať si ich dôveru, budú vás milovať tak, že nikdyuž nebudete chcieť nikoho iného. Majú sklon k trvalej láske a vernosti.Preto ak hľadáte hlboký, emocionálne i fyzicky blízky a bohatý vzťah,Škorpión je presne to znamenie ktoré vám ho môže ponúknuť.

Najvhodnejší partneri: Ryby, Škorpión, Kozorožec, Rak, Panna

Najnevhodnejší partneri: Vodnár, Býk, Lev

 
kategorie: Horoskopy všeobecne
vložil: theyaers
Permalink ¤


1 Komentáře:


  • 31.10.2017 10:53:15, Mig29

    Ty tupec, prídavné meno množného čísla ti nič nehovorí? "Sú hĺbavía analyticky založení"! Ak neovládaš základné pravidlá gramatiky, tak nepíš články!