01.Září 2009,13:07
Symbol váh predstavujerovnováhu a spravodlivosť. Sú jediným znamením zverokruhu, ktorépomenováva vec. Ostatné znamenia majú zvieracie alebo ľudské názvy a vtomto spočíva charakter ľudí narodených vo Váhach. Vládnúcou planétou,rovnako ako pre znamenie Býka, je planéta Venuša. Táto planéta vládneláske, úspechu a šťastiu. Naviac obdarúva týchto to ľudí výraznýmestetickým cítením, ale tiež dávkou nepraktickosti. Toto znameniesymbolizuje idealizmus, spravodlivosť a krásu. V povahe Váh sa v túžbepo skutočnej pravde a presnej rovnováhe objavujú dva protiklady -láskavosť a túžba po harmónii na jednej strane no na strane druhej jeto tvrdohlavosť, nerozhodnosť a hádavosť. Okrem spravodlivosti a kľudumajú vyvinutý zmysel pre všetko krásne a odmietajú všetko, čo by totonarušovalo - spory, konflikty a násilie. Ľudia Váhy, rovnako ako"váhy", zažijú v živote mnoho výkyvov. Tiež pred každým rozhodnutímzvažujú všetky okolnosti, a pretože chcú urobiť čo najdokonalejšiuvoľbu, vedie ich to často až k váhaniu, ktoré im nakoniec môže spôsobiťveľa škody. Ľudia Váhy majú pevný charakter, nie sú to žiadny slabosi.Bývajú ctižiadostiví, intuitívni s dobrou pozorovacou schopnosťou.Desia ich predsudky, nedbalosť, nespravodlivé obvinenia a slepá viera.U ostatných ľudí zle znášajú netrpezlivosť, desia ich prelietaví,zbrklí a ľahkomyseľní ľudia. V dramatických situáciách ich povahaväčšinou donúti vzdať sa. Pokiaľ sa im niečo nedarí, skôr ustúpia, nežby sa pokúsili zmeniť situáciu. Ľahko sa nechajú odradiť od úsilia avytýčených cieľov, chýba im dobyvačná odvaha a priebojnosť. Majúvynikajúce pozorovacie schopnosti a obvykle ich oku neujde nič, čo sadeje okolo. Ich vnútorným životným cieľom je zaľúbiť sa, preto lenveľmi ťažko hovoria "nie". Iba v situáciách, ktoré sa dotýkajú ichhlbokého zmyslu pre spravodlivosť, môžu nezvykle prudšie reagovať. Oddetstva túžia dobre vychádzať so všetkými ľuďmi z okolia, preto sanezriedka chovajú mierne a diplomaticky. Majú zmysel pre poctivéjednanie a pochopenie pre potreby druhých. Súcit a porozumenie sú prečloveka Váhu prvoradé. Ďalšou vlastnosťou je tolerancia, či už z obavy,že by sami boli odmietnutí, tak tiež pre ich ústretovosť. Váhy sú veľmispoločenské, otvorené a veľmi šarmantné osoby, ktoré majú vždy mnohopriateľov. Vyžadujú od nich, aby im pomáhali naväzovať spoločenskékontakty, a pretože si uvedomujú, že v praktickom živote niesu takšikovní, odvolávajú sa i na ich šikovnosť.

 

Muž

Muži Váhy sú romantici agavalieri vybavení fantáziou. Veľmi ľahko podľahnú fyzickým prednostiampartnerky a často potrebujú dlhý čas na to, než pochopia, že zvonkajšieho vzhľadu nejde vyčítať celý na charakter. Veľmi neradipreberajú iniciatívu pri dôležitých záležitostiach ako je napríkladsobáš. Doma skutočne potrebuje harmonické a kľudné prostredie, aby siudržal svoju vlastnú rovnováhu. Najrýchlejšou cestou k jeho apatii anezáujmu voči svojej partnerke je neporiadok v spoločnej domácnosti ajej zanedbaný vzhľad. Potrebuje istú dávku tolerancie, pretože mátendenciu sa čas od času uzatvoriť do svojho vnútorného sveta. Vtedy jeveľmi problematické chápať jeho vnútorné pochody. V neposlednom radetreba rátať s jeho možno až prehnanými majetníckymi sklonmi ažiarlivosťou, pokiaľ má k nej príležitosť.

 

Žena

Žena Váha má na svojhopartnera vysoké nároky, potrebuje k sebe muža, ktorý ju budereprezentovať. Ženy Váhy sú citlivé, spoločenské, no často veľmináladové a nerozhodné. Milujú krásne veci, veľmi radi sa nimiobklopujú. Tieto ženy majú rovnako ako muži sklon potlačovať svojecity. A nezriedka radšej riešia všetky situácie rozumom. Len vatmosfére absolútnej dôvery sa uvoľnia a dajú svojim citom priechod.Život so ženou narodenou v znamení Váh bude mať mnoho kladných stránok.Bude vám pomáhať a dokáže oceniť vašu prácu. Taktiež bude vytváraťútulný domov, lebo potrebuje mať okolo seba harmonické prostredie.Nebudete mať dôvod sťažovať si na nedostatok fyzických dôkazov jejlásky. Preto jej typickú záľubu zvažovať nekonečne dlho väčšinu svojichrozhodnutí, prehnanú urozprávanosť a časté zmeny nálad, radšejprehliadnete. Ženy narodené v znamení Váh potrebujú byť uctievané aobdivované.

 

Vzťahy

Slovo láska a Váhy jeprakticky synonymom. Ľudia tohto znamenia sú od prírody obdareníznačnou dávkou sex apeallu a vedia sa zamilovať omnoho rýchlejšie nežväčšina iných znamení. No ich láska býva často povrchná a krátkodobá,takže často putujú od jedného vzťahu k druhému. Váhy potrebujú posvojom boku človeka, ktorý by ich obdivoval, veľmi zle znášajú kritiku.Ľudia narodení v tomto znamení bývajú veľmi spoločenskí, nedokážu byťsami. Aj preto sú často závislí na svojom druhovi, rodine a priateľoch.Často bývajú veľmi nerozhodný, málokedy dostanete od Váhy jasnú apriamu odpoveď. Nenávidia hádky a vášnivé diskusie. Svoje emócie tvrdopotlačujú, lebo sa chcú vyhnúť zbytočným konfrontáciám so svojimokolím, nezlučuje sa to s ich ideálnou predstavou o harmónii.

Najvhodnejší partneri: Lev, Strelec, Váhy, Vodnár, Blíženci

Najnevhodnejší partneri: Kozorožec, Baran, Rak

 
kategorie: Horoskopy všeobecne
vložil: theyaers
Permalink ¤


0 Komentáře: