27.Červenec 2021

Patent na vševědoucnost

Největším problémem všude mnoho tisíciletí je to že lidi nejsou vševědoucí, a tak amatérsky chybují, proto vznikl evolučně patent na vševědoucnost, nahradíme všude evolučně... >>

Vláda si myslí že má patent na vševědoucnost

Vše v nás a okolo nás je ohraničeno mnohým, čas a prostor je složen z nekonečného množství ohraničení, mnohdy se nám může zdát, že je zde něco, co je neohraničeno, jenže ono je to... >>

Odolný zaměstnanec

Tak jako se vyrábějí produkty, které jsou odolné, a tak odolají zničení nebo poškození tak i zaměstnavatelé potřebují odolné zaměstnance co odolají těžkým podmínkám ve kterých... >>

Otroci se pronajímají otrokářům

Lepší je dneska pronajímat než prodávat, a tak místo prodeje otroků se otroci pronajímají otrokářům, otroctví evolučně nezaniklo, jenom se přizpůsobilo nové době založené na... >>

Většina lidí je psychicky nemocná

Veškeré informace a programy, které máme k dispozici díky; školství, knihám, časopisům, televizi, rozhlasu, internetu atd. nám jasně dokazují to, že je mnoho století většina lidí na... >>

26.Červenec 2021

Optimální podnikání

O podnikání bylo napsáno mnoho odborných velikých knih a je i mnoho článků na internetu, každý má svoji subjektivní pravdu a v tom je problém pochopit co je to podnikání. Mám hlad... >>

Vysoká kriminalita u geneticky vadných jedinců

Soudy a policie selhali v problematice vysoké kriminality u geneticky vadných jedinců, příčinou je to že soudy a policie nevyužívají nejmodernější vědu a techniku, tak jako se ve škole... >>

Starší články >