31.Leden 2021

Celebrity jsou populární

Mnoho lidí začne podnikat a narazí na problém s odbytem zboží nebo služeb, je zde sice možnost investovat do reklamy, ale veliké náklady na reklamu se vám většinou nevrátí. Podívejme... >>

Ano, každý chce být lepší než konkurence

Evoluce potřebuje konkurenci, aby ona eliminovala to, co je staré a chybné, podívejme se na staré filmy a staré knihy, zde si uvědomíme to, že nároky na lidi neustále narůstají, to, co... >>

Ano, ženy v EU žijí o deset let déle než muži

Příčina delšího věku u žen není v jiném těle, ale je v jiném myšlení, muži jsou pyšní a ženy jsou pokorné, pýcha znamená větší aktivitu a tím přichází rychlejší... >>

Co bude pro lidi znamenat globalizace?

Vše zde je jako vysoká škola kdy každý rok postupujeme do dalšího ročníku, pokud se dobře učíme, a tak na počátku našeho učení je náboženství a na konci je globalizace.... >>

Pandemie je extrém

Vše je zde ohraničeno, aby nedocházelo k extrémům, pokud dojde k extrémům tak nastávají problémy, se kterými si neumíme poradit, pandemie je extrém a následkem jsou extrémní opatření... >>

30.Leden 2021

Test hodnoty člověka

Tak jako je zde test inteligence tak můžeme logicky i vytvořit test hodnoty člověka, vše se zde hodnotí pomocí porovnávání, mnozí pitomci řeknou že člověk přeci není zboží, u... >>

Reklama stvořila konzumní civilizaci

Reklama zde existovala už před vznikem naší konzumní civilizace v přirozené formě, lidi jenom tuto přirozenou formu reklamy optimalizovali pro konzumní civilizaci. Reklama je založená na... >>

Digitalizace eliminuje chyby, co dělají lidi

Nebude to už trvat dlouho a každý člověk bude pomocí virtuální reality optimálně rychle naskenován a jeho tělo bude v krematoriu po neskenování eliminováno, informace získané z... >>

Ano, robot pracuje lépe než prezident republiky

Velmi dlouhou dobu je zde snaha vytvořil umělého člověka, který by za nás pracoval a který by nám sloužil, v knihách a filmech se často setkáváme s autonomními roboty a jinými... >>

Manipulování je jako šachová hra

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to zde každý udělá takové to i má, zde se dostáváme k manipulaci, jak optimálně se vším manipulovat, aby nám všem bylo lépe?... >>

Myslíme, protože hrajeme hru o to, co potřebujeme

Podívej se do zrcadla a spatříš v něm svého největšího nepřítele, reklama z tebe udělala naivního pitomce, co dělá od narození do smrti jednu naivní pitomost za druhou, vše je zde... >>

29.Leden 2021

Realita není ideální pro člověka

Známe realitu jenom povrchně a pokud něčemu v realitě nerozumíme tak to považujeme za chybu, vše zde je jenom dočasný proces a smrt to je konec procesu, někdo žije dlouho a jiný zase... >>

Pandemie přelidnění eliminuje

Realita je o protikladech, mezi kterými je napětí, a tak zde jsou příčiny a jejich následky, jak si to každý udělá, takové to i má, komu není dobré rady, tomu není ani pomoci... >>

28.Leden 2021

Kolem zdrojů se zde vše točí

Nejsou zdroje tak se vše zastaví, zdrojem je pro lidi; peníze, moc, výhody, jistoty, popularita, informace, programy, elektřina, voda, jídlo, práce, benzín atd. v současnosti díky pandemii... >>

Pandemie lidstvo ekonomicky eliminuje

Obrazně je zde vše podobné burze, kde se neustále hodnoty akcií nečekaně mění podle situace na trhu, v současnosti hodnota akcií lidstva začíná rychle klesat, hodnotu má jenom to, co... >>

27.Leden 2021

Pandemie změní konzumní společnost

Nejvíce změny zasáhnou staré lidi a lidi co nemají vysokou školu, změní se i naše kultura, kdy budeme mít jiné kulturní priority. Vše, co člověka nezabije, to jej posiluje, pandemie to... >>

Proč pandemie ve velkém čerty v očistci eliminuje?

Hodnotu má to, co potřebujeme a je toho nedostatek, jakmile je něčeho nadbytek, tak to ztratí hodnotu díky inflaci. Ano, informací a programů je zde jako sraček, proč je zde všude nadbytek... >>

26.Leden 2021

GVKB je zástupcem vesmíru

Církev nebo sekta zastupuje boha, politici nebo byrokrati zastupují stát, dospělí zastupuji svoje děti atd. tak já GVKB zase zastupuji vesmír, vše je zde jenom hra, ve které si každá nula... >>

Pandemie je odstavení na slepou kolej

Pokud bych v roce 2019 hovořil o tom, že zde bude za rok globální pandemie, která odstaví ekonomiku a politiku na slepou kolej, tak by mě lidi měli za blázna. Opatření zavedené při... >>

Skutečnost je iluze

Používáme smysli abychom díky tomu mohli zde existovat, mozek pracuje se surovými daty, které získává ze smyslů a tato surová data převádí do informací a programů, je to podobné... >>