27.Červenec 2021

Patent na vševědoucnost

Největším problémem všude mnoho tisíciletí je to že lidi nejsou vševědoucí, a tak amatérsky chybují, proto vznikl evolučně patent na vševědoucnost, nahradíme všude evolučně... >>

Vláda si myslí že má patent na vševědoucnost

Vše v nás a okolo nás je ohraničeno mnohým, čas a prostor je složen z nekonečného množství ohraničení, mnohdy se nám může zdát, že je zde něco, co je neohraničeno, jenže ono je to... >>

Odolný zaměstnanec

Tak jako se vyrábějí produkty, které jsou odolné, a tak odolají zničení nebo poškození tak i zaměstnavatelé potřebují odolné zaměstnance co odolají těžkým podmínkám ve kterých... >>

Otroci se pronajímají otrokářům

Lepší je dneska pronajímat než prodávat, a tak místo prodeje otroků se otroci pronajímají otrokářům, otroctví evolučně nezaniklo, jenom se přizpůsobilo nové době založené na... >>

Většina lidí je psychicky nemocná

Veškeré informace a programy, které máme k dispozici díky; školství, knihám, časopisům, televizi, rozhlasu, internetu atd. nám jasně dokazují to, že je mnoho století většina lidí na... >>

26.Červenec 2021

Optimální podnikání

O podnikání bylo napsáno mnoho odborných velikých knih a je i mnoho článků na internetu, každý má svoji subjektivní pravdu a v tom je problém pochopit co je to podnikání. Mám hlad... >>

Vysoká kriminalita u geneticky vadných jedinců

Soudy a policie selhali v problematice vysoké kriminality u geneticky vadných jedinců, příčinou je to že soudy a policie nevyužívají nejmodernější vědu a techniku, tak jako se ve škole... >>

Ano, člověk není divoké zvíře

Je člověk zbožím na konzumním trhu, které je třeba optimálně pravidelně otestovat a vadné lidi potom eliminovat jako zmetky? Chápu testování u výrobků a služeb zde jde o prodejní... >>

Výhody jsou pro nás drogou

Naše kulturní civilizace má základy ve výhodách, pokud o výhody přijdeme tak se vše zhroutí, výhody jsou spojené s nevýhodami, ti, co mají výhody se snaží svoje výhody ochránit, aby... >>

25.Červenec 2021

Statisticky robot je lepší zaměstnanec než člověk

Pokud bychom použili virtuální simulaci pro naší konzumní společnost abychom zjistili, co nás bude čekat v budoucnosti tak bychom zjistili že vše směřuje k tomu, že se začnou lidi z... >>

Život to je test a ten kdo v tomto testu neuspěje tak skončí v očistci

Nikdo neunikne trestu za zlo, které spáchal, pokud nebude potrestán za života hříšnou lidskou spravedlností, která je většinou slepá a hluchá, tak jistě bude potrestán svatou... >>

Kdo jinému jámu kopá, ten do té jámy sám spadne

Mnoho psychopatů neví, co druhým činí, a tak skončí za to zle, neznalost zákonů a pravidel nikoho neomlouvá, psychopati mají znát co je správné a co je chybné a myslet a žít tak aby... >>

Pitomých myšlenek je všude jako sraček

Dokud zde nebyla televize a internet tak jsme se museli spokojit s knihami a později i časopisy kde bylo mnoho pitomých myšlenek, byla zde i doba ve které byli lidi negramotní, a tak se museli... >>

Amatérů je zde jako sraček

Mnoho pitomců si myslí to, že jsou v nějaké specializaci profesionály, jenže to je jenom jejich iluze, každý člověk na světě je amatér, nikdo zde není profesionálem, profesionálem se... >>

Ano, bohatí a chudí zde byli a budou

Myslíme, protože máme problémy, které chceme vyřešit, na jednoduché řízení systému stačí jednoduché programy, jakmile se stane systém složitým tak programy nestačí a je potřeba... >>

24.Červenec 2021

Mobilní chytré telefony zde jsou zde evolučně dočasně

Všude spatřuji lidi, jak jsou závislí na chytrém mobilním telefonu, dokonce už i malé děti co jsou v kočárku používají mobilní chytrý telefon. Mobilní chytré telefony zde jsou zde... >>

Internet není dokonalý

Internet byl stvořen nedokonalými lidmi, a proto není logicky dokonalý, z díla spatříme tvůrce bylo a bude. Nedokonalost internetu lze rozdělit na technickou stránku a obsahovou stránku, je... >>

Chybné zákony je třeba opravit nebo nahradit novými zákony

Zákony vytvořili lidi a lidi dělají chyby, někdo namítne že přeci se zákony neustále všude opravují nebo mění, takže nemá smysl se tímto starým globálním problémem vůbec... >>

Podle platných zákonů tě odsuzujeme k trestu

Jméno má člověk a jméno nemůže mít republika nebo organizace, zde jde totiž jenom o pojmenování nikoli o jméno! Mnozí namítnou a není to jedno jestli jde o jméno nebo o pojmenování?... >>

Bible je katalog svatých lží

Sobecký politik tvrdí že politici jsou sobci, o tom je politický paradox, není to nic nového pod sluncem, blázen považuje druhé za blázny, protože on podle sebe posuzuje druhé. Vše je o... >>