29.Prosinec 2007

Znamení zvěrokruhu.


Beran - (21.3. - 20.4.)

Základní charakteristika: Aries, patřící mezi tzv. ohnivá znamení, jestplně pod vlivem mocného Marsu. Je snadné ho rozhněvat, ale stejněrychle se zase uklidní a jedná pak mírně. Berani jsou známí svým uměnímříkat pravou věc v pravou chvíli (cítí, že je to tak správně a jednajípodle toho). Snadno se učí a mají výbornou paměť. Je to jejich nespornéplus, které dokážou využít ve svůj prospěch. Rádi se baví a mají citpro hudbu. Ve společnosti jsou tedy oblíbení, občas to ale zaskřípeprávě díky jejich vlastnosti říct každému, co si myslí. V podnikání seberani hodí zejména pro obchod zejména s nemovitostmi a jejich zápal anadšení je výhodný i co se týče financí. Berani bývají schopnýmivýtvarníky, umělci, zdatnými právníky i státníky a mívají i literárnínadání (ale spíše vyjímečně).
Harmonii a soulad nacházejí Berani v manželství s partnery narozenýmive znamení Střelce, Lva nebo v jejich vlastním znamení. TemperamentuBeranů svědčí i partnerství s Váhou či Blížencem.

Vládce znamení: Mars

Živel znamení: oheň

Soulad se znamením: Lev, Střelec

Barva: červená, rubín

Kov: železo

Rostliny: tulipán, karafiát, kopřiva

Magické číslo: 5

Šťastná čísla: 1, 5, 7, 13, 25, 65, 47, 325

Příznivé dny: úterý, sobota, neděle

Povaha: cholerická
komentáře 0
29.05.2007 13:18 - Znamení zvěrokruhu - trvalý odkaz
Zvěrokruh - Býk
Býk - 21.4. - 21.5.

Základní charakteristika: Hlavním a dominantním rysem tohoto znamení jesíla a energie. Nadbytek síly znamená v důsledku tvrdohlavou,neústupnou povahu. Často jdou "přes mrtvoly". Venuše, třímajícívladařské žezlo, svým vlivem způsobuje emotivní a iracionální jednání.V zaměstnání dokáží býci díky daru praktického uvažování uspět ve všechmechanických oborech. Tedy jako inženýři, stavitelé a projektanti.Bývají z nich také schopní účetní a pokladní s mimořádným citem propeníze. Jakmile vyjde najevo jejich důvěryhodná povaha a charakter,může jim to vynést vysoké postavení v peněžních kruzích. Pokud zabrousído umělecké oblasti, mají tendenci býti praktiky - věnují se filmu,fotografii apod. Ideálními partnery Býků jsou Štíři, protože se jejichpovahy navzájem skvěle doplňují. Porozumět spletité povaze Býkaumožňují analytické schopnosti Pannám. Váhy sice přinášejí do soužitípozitiva, nicméně i prvek jakési váhavosti a nestability. Relativněvýhodnou kombinaci pro manželství tvoří Taurus s Kozorohem.

Vládce znamení: Venuše

Živel znamení: země

Soulad se znamením: Panna, Kozoroh, Rak, Ryby

Barva: tmavě zelená

Kov: měď

Rostliny: pomněnka, slunečnice, vrba, modřín, dub

Magické číslo: 7

Šťastná čísla: 4, 6, 7, 8, 22, 49, 175, 1225

Příznivé dny: pátek

Povaha: melancholicko-flegmatická
komentáře 0
29.05.2007 13:17 - Znamení zvěrokruhu - trvalý odkaz
Zvěrokruh - Blíženci
Blíženci - 22.5. - 21.6.

Základní charakteristika: Velmi zvláštním a psychologicky jistězajímavým znamením jsou Blíženci. Podvojná a jaksi rozštěpená povaha jeneoddělitelným rysem znamení Blíženců. Případy rozpolcených osobnostíjsou sice velmi vzácné, ale v protikladech si mysl Blíženců přímolibuje. Dá se u nich vypozorovat zajímavý vzorec chování - Blížencivzplanou a hned ochladnou, aby mohli znovu vzplát. Často si toneuvědomují, ale ničí tím hlavně sebe. Nervy máme přece jen jedny !Pokud se vyskytnou problémy, může vlídnost rázem vystřídat nedůvěra.Nejednou se z nich stávají pesimisté a skeptici. Nejvíc by si Blíženciměli hlídat a vážit to, čeho dosáhli. Každý úspěch si totiž představujíjako stavbu postupujíce ke stále vyšším a vyšším poschodím, snadno bymohli přehlédnout překážky, které jejich naděje zbortí. Zůstanou jenrozvaliny. V podnikání mají Blíženci široké pole působnosti. Jsou todobří organizátoři, obchodníci a ve spekulacích si přímo libují.Úspěšní jsou v reklamní činnosti a ostatních oborech, kde je třebadržet krok s dobou a se změnami a novinkami, jež s ní přicházejí. Jakopartneři se k sobě dobře hodí Blíženci s Váhami, stejně jako s Vodnáři.Vzhledem ke kolísavé povaze zmíněných znamení to však vyžaduje, aby semírnili, jinak to občas může slušně zaskřípat. Neobyčejně výhodnoukombinací je spojení Blíženců se Střelcem.

Vládce znamení: Merkur

Živel znamení: vzduch

Soulad se znamením: Váhy, Vodnář

Barva: žlutá, hnědá, kaštanová

Kov: rtuť

Rostliny: bez, máta, meduňka, pomněnka, líska, tymián

Magické číslo: 7

Šťastná čísla: 3, 8, 12, 13, 23, 64, 260, 2080

Příznivé dny: úterý

Povaha: melancholický sangvinik
komentáře 0
29.05.2007 13:16 - Znamení zvěrokruhu - trvalý odkaz
Zvěrokruh - Rak
Rak - 22.6. - 22.7.

Základní charakteristika: Tomuto vodnímu znamení vládne oběžnice našírodné Země Měsíc (odtud tedy pojmenování jedinců narozených v tomtoznamení - "měsíční lidé (děti)". Měsíční děti jsou smýšlením spíšetradicionalisté, však jejich povaha jest proměnlivá (dalo by se říci"jako sama Luna"). Panuje spíše představa o Raku jako o znamenídomáckém, milujícím teplo rodinného krbu. Ale právě Raci bývají nacestách výteční společníci, kterým není dobrodružství a vzrušení zneznámého cizí. Díky další "račí" vlastnosti - obrovské nadšení pro věc- bývají Raci velmi úspěšnými osobnostmi. Musí se však naučit smýšletponěkud liberálněji a s určitým nadhledem (měli by překonat svouvlastnost citovanou výše - díky tradicionálnějšímu smýšlení totiž častotíhnou spíše k minulosti a ověřeným postupům.) Z Raků bývají schopnívědci, archiváři, historici i učitelé. Nejeden Rak vynikl i jakoprávník či politik. Díky jejich citlivosti a trpělivosti tíhnou i kumění - hudba, literatura apod. V podnikání jsou úspěšní věnují-li seurčitému řemeslu nebo působí-li jako kupci. Mají totiž mimořádný citpro kvalitu a poctivost. Spekulace je jim cizí. To by ale mohl býtproblém (zvláště v dnešní době), měli by se naučit jisté zdravéagresivitě a soutěživosti, jinak zůstanou pozadu. Pro manželský životzdá se být nejvhodnější kombinací Rak a Kozoroh. Hodí se k sobě i sRybami, Štírem a Váhami. Pozitivem jest domácká povaha Raků.

Vládce znamení: Měsíc

Živel znamení: voda

Soulad se znamením: Šťír, Ryby

Barva: fialová, bílá

Kov: stříbro

Rostliny: mák, bříza, konvalinka

Magické číslo: 2

Šťastná čísla : 2, 5, 9, 12, 48, 81, 369, 3321

Příznivé dny: pondělí, čtvrtek, pátek

Povaha: flegmatická
komentáře 0
29.05.2007 13:16 - Znamení zvěrokruhu - trvalý odkaz
Zvěrokruh - Lev
Lev - 23.7. - 22.8.

Základní charakteristika: Lev je považován za krále zvířat - je tedystavěn nad ostatní či do středu. Stejně tak i člověk s datem narozeníod 23. července do 22. srpna má tendence klást důraz na vlastní Já,chovat se jako král. Král v tomto případě není ekvivalent negativníchvlastností, ale naopak, jako synonymum pro sebejistotu, sebevědomí,výraznou osobnost. Synonymum zdravého jáství v pozitivním a tvůrčímsmyslu. Obdobně můžeme vykládat přirovnání ke Slunci. Lva tedy budemeprezentovat jako ohnivé znamení. Idealismus, sny, ambice, velkomyslnost- atributy podporované žhnoucí tvůrčí energií, které máji "děti Slunce"dostatek. Avšak pozor, každá mince má dvě strany, vše je relativní.Propadne-li Lev vlastním nedostatkům, je-li panovačný a pyšný -následky jsou katastrofální. Stejně jako může být energie Sluncetvůrčí, může se rázem proměnit ve spalující, ničící a nekontrolovanýživel. Na své pouti vpřed smete vše, co stojí v cestě. Stejně jako levzahyne bez smečky, osobnost "dítěte Slunce" zahyne bez společnosti.Jsou blaženi, když se na ně upírají zraky ostatních, zatímco oni stojíve středu či v čele. Pokud se Lev někdy stáhne do ústraní, je to proto,aby nabral sílu a zazářil ještě oslnivěji. Do života si nedají mluvit.Oni si jej plánují, oni jej řídí. Svých nedostatků si často nejsou anivědomi, považují je za své, přirozené. Stejně jako by nebyla růže bezsvětla a tepla, "nerozkvete" bez něj ani Lev. Miluje život pod širýmnebem, Slunce je nezbytné. Zřejmě nejhorší stránkou Lví povahy jepohodlnost. Neznají pro sebe omezení a budou si tak dlouho užívat avychutnávat, až je k činnosti vyburcuje buď nezbytí (třeba finanční),či jejich sny, cíle nebo příležitost. Správná je pak představa Lva cobydravého podnikatele a iniciátora. Excelují ve všem, co vyžadujeentuziasmus, rozvoj a podporu. Často až nakažlivě dobrá nálada avyloženě vůdčí schopnosti z nich dělá vedoucí pracovníky, majitelerestaurací, agenty realitních společností, právníky. Prostě se uplatnívšude tam, kde je třeba reagovat rychle, správně a účinně. Do čelakolektivu je často vymrští krizová situace, kdy si poradí právě jen onia stávají se vůdci. Ne však na dlouho. Po uklidnění a zvládnutíproblému ustoupí trochu do ústraní a vedení předají někomu jinému. Ne zneschopnosti, ale z chytré vypočítavosti a trochu i pohodlnosti. Pokudse jim vývoj situace nezamlouvá, znovu zasáhnou a uvedou vše na pravoumíru ("pravou míru" určují zase oni). Spousta významných herců senarodila právě v tomto znamení zvěrokruhu. Mají cit pro efektní show adoslova strhnou obecenstvo na svou stranu. Nemám teď na mysli jen hercedivadelní či filmové, ale i ty v běžném životě. Prostě si nasadí maskua sehrají malé "divadélko". Talent strhávat ostatní na svou stranu jenesporný. V manželství však lví pohodlnost a nevázanost nepřispívá kharmonii. Možná nejvíce se hodí k Beranům, ale šťastný vztah najdou i vnáruči jiného Lva, Panny nebo Raka.

Vládce znamení: Slunce

Živel znamení: oheň

Soulad se znamením: Beran, Střelec

Barva: červená, oranžová, žlutá

Kov: zlato

Rostliny: kopretina, slunečnice, růže, oliva, pivoňka, hloh

Magické číslo: 19

Šťastná čísla: 1, 3, 6, 9, 36, 93, 111, 6661

Příznivé dny: středa, čtvrtek, neděle

Povaha: cholericko-flegmatická
komentáře 0
29.05.2007 13:16 - Znamení zvěrokruhu - trvalý odkaz
Zvěrokruh - Panna
Panna - 23.8. - 22.9.

Základní charakteristika: Lidé narození v tomto období jsou mimořádnězvídaví a hloubaví. Dívají se na život z hlediska rozumu a účelnosti.Zaměřují se na informace praktické, realistické, racionálnězhodnotitelné - řád a harmonie se stávají podstatnou složkou jejichmyšlení. Slídí tak dlouho, dokud o určité věci vědí vše, co potřebují.Jsou při této činnosti obdivuhodně obratní. Informace z různých zdrojůdávají dohromady, neznámé si domyslí a sestaví tak neobyčejně přesnýobraz. Často si však život zbytečně komplikují. Při sběru informací byse měli soustředit jen na skutečně podstatné, podrobnosti nechatstranou. Vynechat irelevantní detaily a soustředit se na své cíle.Často kritizují dogmatičnost a upozorňují na omyly druhých. Bohuželzapomínají, že i oni nejsou bytosti dokonalé. Chyby dělají také - jensi jich nejsou vědomi. V zásadě jsou však Panny tolerantní. Rovněž jsoutito jedinci mimořádně citliví k utrpení druhých. Zbytečně se taktrápí. Možná by pomohlo poznání, že vše má vyšší smysl a řád. Nikdonetrpí bez příčiny. Zákony karmy jsou neúprosné a (možná právě proto)spravedlivé. Mysl Panen nejednou podlehne jejich představivosti -vyvolává pak u nich strach z potíží, nehod a problémů. Různorodá jsoupak uplatnění v zaměstnání. Úspěch nalézají všude tam, kde je potřebarychlého a správného úsudku - tedy zvláště obchodní sféra. Redaktoři,právníci, učitelé, literáti, stejně tak i návrháři, plánovači,architekti. Někdy je ovšem překážkou určitá uzavřenost a stydlivost. Jeji třeba překonat. Horší je to s partnerským soužitím a manželstvím.Náročná, věčně nespokojená a rýpavá povaha je tomu příčina. Když spolus těmito jde ruku v ruce ještě tvrdohlavost, problém je nasnadě.Partner pak hledá pochopení jinde. Zřejmě nejlepším řešením jemanželství s jinou Pannou. Vztah je pak tolerantní a harmonický. Dáleje vhodné uzavřít sňatek Rybou, případně s Býkem nebo Kozorohem.

Vládce znamení: Merkur

Živel znamení: země

Soulad se znamením: Býk, Kozoroh

Barva: hnědá, kaštanová

Kov: rtuť

Rostliny: pšenice, hyacint, levandule, borovice, bez

Magické číslo: 7

Šťastná čísla: 3, 4, 8, 10, 33, 64, 260, 2080

Příznivé dny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek

Povaha: melancholicko-flegmatická
komentáře 0
29.05.2007 13:15 - Znamení zvěrokruhu - trvalý odkaz
Zvěrokruh - Váhy
Váhy - 23.9. - 23.10.

Základní charakteristika : Váhy jsou znamením spravedlnosti a harmonie.Mocnou vladařkou Vah je pak Venuše, bohyně lásky. Váhy mají mimořádnýcit a intuici na podvod, neupřímnost a lest. Mohou být skryty jakkolivrafinovaně, váhy je spolehlivě demaskují. Tyto jedince je nesnadnézmást, natož svést z cesty. Mají rovněž schopnost vcítění a porozuměníke druhým. Vždy vyslyší žádosti a potřeby svých druhů. Dokáží naplnitnadějí srdce chronických smolařů a lidí, jenž by si ostatní aninevšimli. I přes riziko extrémů a zacházení do krajnosti pomáhají apodporují dobro a přátelství. Znovu vidíme jak důležitou úlohu sehráváv jejich životě soulad, harmonie a láska. Je-li potřeba vyřešit spor,Váha nikdy dlouho nepřemýšlí a přispěchá všech urovnat a přinést smír.Co se zaměstnání a uplatnění týče, nalézají váhy, díky správnému úsudkua intuici, podobná uplatnění jako Panny. Avšak mají ještě většíschopnost vcítit se do situace druhých. Mimořádné uplatnění paknalézají v charitativní činnosti, bývají talentovanými vyjednavači adiplomaty. Rovněž mají nadání ke spekulacím. Pozor na jejich hráčskouvášeň a sympatie k hazardu, nemuselo by to dobře dopadnout. Jinak sečasto stávají výzkumníky, historiky a vědci obecně. Mají mnohostrannýtalent - jsou z nich herci, řemeslníci, hudebníci. A vhodný partner ?Mohl by to být Beran - vnese do vztahu jiskru a elán. Rovněž tak i Lev.Dále by to mohlo vyjít s Vodnářem, Střelcem. Nedoporučuje se spojeníRybou.

Vládce znamení: Venuše

Živel znamení: vzduch

Soulad se znamením: Blíženci, Vodnář

Barva: námořnická modrá, vodově zelená

Kov: měď

Rostliny: šípková růže, azalka, pomněnka

Magické číslo: 3

Šťastná čísla: 7, 8, 10, 27, 49, 175, 1225

Příznivé dny: středa, pátek

Povaha: sangvinicko-flegmatická
komentáře 0
29.05.2007 13:15 - Znamení zvěrokruhu - trvalý odkaz
Zvěrokruh - Štír
Štír - 24.10. - 22.11.

Základní charakteristika: Štír Nápadně připomíná znamení Raka, avšak májistou odlišnost. Nosí totiž s sebou zbraň, což se symbolicky odráží iv jeho povaze, jak si ještě řekneme. Jste-li narozeni v intervalu 24.říjen (podzimní rovnodennost) - 22. listopad, pak se jedná právě o Vás!Štíři jsou často povahy tiché (ba tajnůstkářské), drží se stranou(avšak ne úplně mimo, jen tak ve stínu, aby jim nic neuniklo a bylisvědky všeho). Nicméně pozor na ně (Štíři, teď se neurazte, mějtenadhled, však sami dobře víte, o čem mluvím), pokud se vyburcují kčinnosti, jdou jednoznačně, nesmlouvavě, s jistou dávkou agresivity apřímočaře za svým. Situace pak povětšinou dopadá v jejich prospěch.Pokud se jedná o záležitosti celku, dokáží se za něj postavit aokolnosti dopadají pro kolektiv dobře. Tito lidé jsou pak veliceváženi, ale je to většinou samolibost a panovačnost, jíž se izolují.Vystačí si sami se sebou. Nekompromisnost, cit (nejednou i chuť)proboj, svárlivost - atributy vodního znamení, jenž alchymisté nazývaliScorpio. Často se pod jejich ohnivou maskou skrývá chlad a kamennátrpělivost, to může jejich vítězství jen prospět. Štíři musí mít prostěvždy navrch. Úspěchu a naplnění dojdou snad na všech vedoucích místech.Ředitelé, vyšetřovatelé, právníci, manažeři - skvělé uplatnění jejichvlastností a dispozic. Rak a Ryby bývají vhodnými partnery, ale Býkanepředčí nikdo. Obecně lze říci, že Štír přináší do vztahu energii apodnikavost. Je-li Štír spojen s Pannou či Lvem, soužití může rovněžklapat.

Vládce znamení: Pluto, Mars

Živel znamení: voda

Soulad se znamením: Rak, Ryby

Barva: černá, rumělková, fialová

Kov: železo

Rostliny: cypřiš, narcis, jeřabina, broskvoň

Magické číslo: 4

Šťastná čísla: 5, 7, 9, 11, 23, 25, 47, 65, 325

Příznivé dny: čtvrtek, pátek

Povaha: flegmaticko-cholerická
komentáře 0
29.05.2007 13:14 - Znamení zvěrokruhu - trvalý odkaz
Zvěrokruh - Střelec
Střelec - 23.11. - 21.12.

Základní charakteristika: Luk a šíp namířený ke hvězdám nechť jestsymbolem touhy a snažení. Mnohdy jest vykládáno jako touha člověka po"božském Stvoření", tedy po osvícení. Střelci jsou rození pracanti ajsou známí nebývalou pílí. Jiný by spekuloval, oni vše odedřou a je-liv cestě nějaký problém, zdvojnásobí svůj výkon a dovedou vše kezdárnému konci. Když se něco nepovede, ostatní rezignují. Ne takstřelec - jeho verva a chuť k dílu je až neuvěřitelná! Nejednou dokážoudoslova nadchnout a strhnout na svou stranu okolí. Mívají pak celézástupy přívrženců. Ovšem pozor, často přehlíží potenciální nebezpečí aproblémy právě díky svému entuziasmu a zapálení, navzdory své intuici ipřirozené prozíravosti. Zbrklost tak z nich často dělá náladovémrzouty. Bohužel věci někdy přivádějí do extrému. Z neúspěchu obviňujíokolí, ačkoli si za vše mohou sami. Jejich pracovitost pak přichází vniveč, neboť co začnou, to nedokončí a skáčou od vědné věci čiprojektu, zastavujíce se v půli cesty. No tak, chce to jen zpomalit,občas si trochu odpočinout a vydechnout. Trpělivost, přátelé,trpělivost! Díky pořádkumilovnosti, systematickému přístupu aschopnosti myslet progresivně si vedou v zaměstnání skvěle. Uplatňujíse v oblasti cestování, import - export, plánování. Mají cit i vefinančních sférách - bankéři, manažeři. Jako "ryba ve vodě" se cítí i vmechanických a vědeckých oborech. Střelci mají rádi nevázanost, jdou zasvobodou a celkem si vystačí sami se sebou. Ale pokud dojde ke sňatku,bývají z nich pozorní partneři. Hodí se pak k sobě Střelec s jinýmStřelcem, s Blížencem. Výhodné je i spojení se Lvem nebo Beranem, možnái Váhou.

Vládce znamení: Jupiter

Živel znamení: oheň

Soulad se znamením: Beran, Lev

Barva: azurová, fialová

Kov: cín

Rostliny: dub, buk, jasan, lípa, vavřín, chrpa

Magické číslo: 6

Šťastná čísla: 4, 5, 9, 14, 16, 34, 37, 136

Příznivé dny: čtvrtek, pátek, sobota, neděle

Povaha: cholericko-sangvinická
komentáře 0
29.05.2007 13:10 - Znamení zvěrokruhu - trvalý odkaz
Zvěrokruh - Kozoroh
Kozoroh - 22.12. - 20.1.

Základní charakteristika: Kozorohové mají výrazné duševní vlastnosti abystrý rozum, avšak potřebují povzbuzení zejména na začátku svéhoživota a rozvoje, aby nabyli potřebnou sebedůvěru. Často propadajímelancholii a pesimismu, je tedy vhodné, někdy i nutné, mítmnohostranné zájmy, záliby a kolektiv stejně zaměřených lidí i přes to,že jsou zvyklí spoléhat se na sebe sama - své cesty si chtějí plánovatoni sami. Touha po úspěchu je nepřehlédnutelná, někdy to může v okolívyvolat i závist. Existují dva typy Kozorohů - Kozoroh optimista aKozoroh pesimista, přičemž každý Kozoroh zná oba tyto stavy. Kdyžšpatná nálada odezní, jedinec na ni rychle zapomene a znovu se pustí dopráce. Často jsou motivací k činnosti penízky. Jsou šetrní, ale nelakomí - dokáží se dělit. Spořivost pramení spíše ze strachu zbudoucnosti, mají rádi pocit zázemí. V zaměstnání jsou tito lidéschopnými ekonomy, managery, organizátory, účetními, právníky, učiteli.Přičemž vlastnost organizovat a plánovat vyniká. Přehlédnout nelze aniliterární talent. Pro manželství a partnerské vztahy je nutné hledatlidi narozené ve znamení Panny, Býka nebo Berana. Je totiž třeba najíttakové jedince, kteří dokáži pozitivně ovlivňovat proměnlivé náladyKozoroha.

Vládce znamení: Saturn

Živel znamení: země

Soulad se znamením: Býk, Štír

Barva: černá

Kov: olovo

Rostliny: indické konopí, sedmikráska, topol, kapradí

Magické číslo: 4

Šťastná čísla: 2, 3, 8, 9, 15, 28, 45, 47

Příznivé dny: pondělí, úterý, středa

Povaha: melancholická
 
Autor: your.imp v 13:57, |

Komentáře (0):