07.Srpen 2009,09:21

Jak začít s parkourem?
Jestli přemýšlíš nad tím, že začneš s parkourem, tak tady je pár věcí,které by sis měl promyslet a pochopit, než se vydáš skákat přespřekážky.

1. Pochopit parkour
Parkour je tréninková metoda, pomocí které se zlepšuješ tím, žepřirozeně překonáváš překážky. Navíc principy, které se naučíš, se dajíaplikovat na všechny aspekty života.. Výhody znalosti parkouru jsourozsáhlé. Z počátku hlavně ve schopnosti pohybovat se rychle aefektivně ve složitých situacích. Po čase si vypracuješ lepší fyzickoukondici, sebedůvěru a sebeovládání a až nakonec se můžeš stát celkověvyváženějším a pozitivnějším člověkem. Jediné "negativum" je, že tostojí hodně času a opravdové úsilí. Fyzický trénink je tvrdý avyčerpávající. Neexistuje na to žádné kouzlo. Je to prosté: Co doparkouru vložíš, z něj taky dostaneš.

2. Rozhodnout se, že parkour vyzkoušíš
Až pochopíš, co vše trénovaní parkouru obnáší, tak se můžeš teprveinformovaně rozhodnout. Pokud se rozhodneš, že parkour není nic protebe, tak se nic neděje, snad se v životě neocitneš v těžké situaci,kterou nebudeš schopen řešit. Pokud se rozhodneš parkour zkusit, tak semusíš začít učit hodně věcí. Na to, aby jsi s tréninkem začal,nepotřebuješ ale žádné speciální vybavení, jen rozhodnutí a touhutrénovat.

3. Najít si pomocníky v tréninku
Když trénuješ parkour, je velice důležité poznat, jak tvé tělo a myslpracují. To nelze zjistit jinak než tréninkem a zkoumáním sebe sama.Nicméně mít zkušeného člověka, který tě čas od času nasměruje správnýmsměrem, je neocenitelné. Jestli se ti podaří najít někoho, kdo mádostatečné znalosti, aby ti sloužil jako rádce, velice ti to pomůže.Žádní dva lidé ti neporadí přesně stejně, vyplatí se najít někoho,jehož metody ti nejvíce vyhovují, nebo ještě lepší - kombinovatznalosti více lidí.

4. Naučit se teorii cvičení
Člověk, který dokáže nejlépe posoudit tvojí kondici, jsi ty sám. Mášpřístup k vlastním smyslům, kterými nasloucháš tělu tak, jak to nemůžeudělat nikdo jiný. A abys trénoval co nejefektivněji, musíš pochopitprincipy sám a zvyknout si na dělání vlastních rozhodnutí. I když jsijiž dostatečně silný a zdravý, stále potřebuješ pochopit teoriicvičení, protože nároky na parkour jsou obecně mnohem vyšší, než najiné i podobné aktivity. Pokud budeš pečlivě hledat a číst, mnohotakových informací nalezneš na této stránce a jejím fóru.

5. Strávit týden cvičením celého těla a pozorováním úrovně svého současného fyzického stavu
Předtím, než zjistíš, jak své tělo vylepšit, musíš vědět, s čím do tohojdeš. Strávit týden tím, že posuneš limity svého běžného cvičení beztoho, abys ohrozil své zdraví, ti dá dostatek času, abys zjistil, jakna tom jsi, co dokážeš a kde máš slabiny. Také zjistíš, jaké to jetrénovat více a jak to tvé tělo snáší.

6. Rozhodnout se začít se cviky, které tobě individuálně vyhovují nejvíce
Až pochopíš základní principy tréninku a budeš vědět, co tvé tělodokáže, musíš si naplánovat a upravit cvičení tak, aby ti vyhovovalo.Tohle vyžaduje trochu experimentování na začátek, ale postupně budešchápat věci lépe a lépe a budeš schopen trénovat stále efektivněji.

7. Začít skutečně trénovat
Z počátku se musíš soustředit na fyzický trénink, jako nutný základtréninku dalšího. Jsou dva typy fyzického cvičení - technika aposilování. Technické cvičení se soustředí na koordinaci a přesnost.Posilování je o tom být silnější, ohebnější a vytrvalejší. Nejlepšípoměr je zhruba 3:1 až 4:1 ve prospěch posilování, protože síla atělesná zdatnost usnadňuje učení techniky.

Všechny pohybové techniky potřebují k efektivnímu provedení určitýstupeň síly a tělesné zdatnosti. Takže trénink technik je třeba brátopravdu pomalu, abys měl dost času seznámit se s každým pohybem aprovedl ho bezpečně.

Nejdůležitější je poslouchat své tělo a pokud máš pochybnosti, takpokrok v tréninku vzít ještě pomaleji. Pokud trénink uspěcháš, je tuvelké riziko zranění, které tě posune zas o hodně zpět. Většinaproblémů může být vyřešena jen tím, že si promyslíš, co děláš, a pakopravdu postupně po malých krůčcích dosáhneš svých cílů.
 
vložil: ...CuTe...AnGeL...
Permalink ¤


1 Komentáře: